De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Geloof & Kerkdonderdag, 14 augustus 2008

Friezen gulst bij actie Kerkbalans 2008

Leeuwarden - Friese kerkleden zijn de gulste gevers bij de actie Kerkbalans over 2008. Ze hebben voor dit jaar ruim 111,65 euro toegezegd per lid. Een stijging van 2,8 procent. De Raad voor de Plaatselijke Geldverwerving ziet tevens een trendbreuk: plaatselijke kerken zien meer geld binnenkomen voor Kerkbalans.

LODEWIJK BORN
,,Er is een negatieve spiraal van 25 jaar doorbroken’’, aldus voorzitter ds. Gertjan Robbemond van de Raad voor de Plaatselijke Geldverwerving (RPG). ,,De opbrengst van Kerkbalans is voor veel kerken hoger. Zelfs met een teruglopend aantal kerkleden.’’
De RPG baseert dat op de cijfers die 518 gemeenten hebben aangeleverd over de Actie Kerkbalans die in januari van dit jaar plaatsvond. Dat is een derde van alle PKN-gemeenten. Van deze gemeenten boekte 73 procent een stijging in de toezeggingen, 23 procent een daling en 4 procent bleef gelijk. De gemiddelde stijging bedraagt nu 1,7 procent. Vorig jaar was al een lichte verandering merkbaar, maar toen ging het nog om 64 procent van de gemeenten. Nu is dat al driekwart.
De Raad voor de Plaatselijke Geldverwering merkt dat de in 2005 ingezette koers van ‘Kerkbalans Nieuwe Stijl’ zijn vruchten begint af te werpen. ,,Steeds meer gemeenten gebruiken de nieuwe communicatiestrategie van Verbreden & Verdiepen of zijn onderdelen daarvan gaan toepassen. Al kunnen we daar niet exacte cijfers van gegeven.” Onder meer met het ontwikkelen van nieuw (folder)materiaal, het aanstellen van Kerkbalans Adviseurs en een dvd voor de plaatselijke kerken werd een nieuwe weg ingeslagen.

Adviseurs

Kerkbalans Adviseurs hebben in het afgelopen jaar contact gelegd met vierhonderd Colleges van Kerkrentmeesters om te adviseren over methoden om de plaatselijke geldwerving te verbeteren. Kerkbalans Adviseurs zijn vrijwilligers die de kerken en gemeenten met praktische adviezen behulpzaam willen zijn bij het opstarten van Kerkbalans Nieuwe Stijl of onderdelen daarvan.
Ondanks het ledenverlies van kerkelijke gemeenten waarvan al vele jaren sprake is - dit jaar 2,66 procent - betekent het dat opnieuw minder mensen meer geven. ,,Maar het is een trendbreuk dat in meer gemeenten de toezeggingen gestegen zijn, en dat ook andere andere mensen nu ook geven.”
Per kerklid was de gemiddelde toezegging 89,97 euro in 2008. Een procentuele stijging van 3,87 procent ten opzichte van 2007 toen nog 86,73 euro binnenkwam. Het Friese PKN-lid zit al jaren boven dat gemiddelde qua bijdrage in harde euro’s. Ook Noord-Holland en Utrecht horen bij de toppers.
Tegelijk wil de Raad niet te euforisch zijn. De stijging van 1,7 procent blijft namelijk achter bij het inflatiecijfer over 2008. Maart 2008 was het 2,2 procent en nu al 3,6 procent. Het Centraal Planbureau (CPB) maakte gisteren bekend dat voor 2009 zelfs rekening gehouden moet worden met 3,8 procent. Dat betekent dat er meer euro’s nodig zijn om dezelfde kosten te kunnen betalen. De Colleges van Kerkrentmeesters kunnen dus niet op hun lauweren gaan rusten, aldus het jaarverslag van de RPG.

Jongerenfolder

Met Kerkbalans Nieuwe Stijl worden gemeenten gestimuleerd om onbereikte doelgroepen, zoals jongeren en randkerkelijken, persoonlijk te benaderen. ,,We zien dat dat in sommige gemeenten zeer succesvol is.’’ Een aantal gemeenten dat de speciale jongerenfolder heeft gebruikt van Kerkbalans, constateerde soms een opmerkelijke toename. ,,Soms wel van 20 tot 60 procent. De ervaring is dat jongeren met een eigen inkomen wel iets bijdragen, maar dat studerende jongeren dat niet doen.” Ook zijn er gemeenten die een trend constateren dat jongeren zich laten uitschrijven zodra ze op kamers gaan. Vaak is dat het moment dat jongeren, die toch al niet meer bij de kerk betrokken waren, besluiten zich te onttrekken aan de kerk.
De kracht van Kerkbalans ligt nog steeds in de persoonlijke benadering. In 96 procent van alle gemeenten komt er persoonlijk iemand aan de deur met de envelop en brief. Het aantal medewerkers in gemeenten varieert van 1 tot 550. ,,In de meeste gemeenten gaat het om enkele tientallen medewerkers.” Nog altijd blijken gemeenten er mensen voor te kunnen krijgen. 97 procent van de gemeenten had voldoende Kerkbalanslopers.

Nieuwe stijl

Overigens zijn er nog flink wat gemeenten die nog niet bezig zijn met Kerkbalans Nieuwe Stijl. Als reden wordt aangegeven dat ze tevreden zijn met de methode die nu wordt gebruikt of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen in verband met bijvoorbeeld een plaatselijke fusie. 45 procent van de gemeenten overweegt er wel mee aan de slag te gaan in het komende jaar.
De Raad heeft zorgen dat predikanten nog te weinig worden betrokken bij de voorbereiding van de Actie Kerkbalans. Dit bleek in de helft van de gemeenten niet het geval. 16 procent van de kerken probeerde dit jaar publiciteit te krijgen in huis-aan-huisbladen. 3 procent richtte zich ditmaal met dat doel tot regionale omroepen. Deze percentages zijn traditioneel laag en lopen zelfs terug. Daarentegen melden vrijwel alle gemeenten (97 procent) dat zij vóór en ná Kerkbalans in het eigen kerkblad over de actie publiceren.
Robbemond vertelt dat de RPG bewust er voor heeft gekozen om nu al de resultaten naar buiten te brengen over 2008. ,,Omdat we aan de Colleges van Kerkrentmeesters willen laten zien dat het ook echt resultaat heeft als je een andere, vernieuwende koers vaart. Kerkbalans begint ook niet in januari. Al na de zomer wordt de komende actie in gang gezet.’’
De actie Kerkbalans 2009 is van 18 januari tot en met 1 februari 2009. Het thema is opnieuw ‘Een kerk is van blijvende waarde’.

Geld naar de plaatselijke gemeente

In de jaren zestig merkten besturen van kerkelijke gemeenten dat het met de inkomsten niet meer zo vlot liep als voorheen. Onder het thema ‘Trouw moet blijken’ hielden ruim 250 Hervormde Gemeenten in 1972 een eerste landelijke inzamelingsactie. Het bleek een groot succes en binnen twee jaar sloten ook de Gereformeerde Kerken en de Rooms-Katholieke Kerk zich aan. Tegenwoordig zijn ook de Doopsgezinde Sociëteit
en de Remonstrantse Broederschap aangesloten bij Kerkbalans. Ook de Evangelisch-Lutherse Kerk, sinds 2004 opgenomen in de Protestantse Kerk in Nederland, is betrokken. Lokaal ingezameld geld komt altijd ten goede aan de plaatselijke parochie of gemeente. Voor het landelijke kerkenwerk dragen de kerken apart geld af.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties