De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Regiomaandag, 17 december 2007

BNMO wil meer bekendheid
Hulp voor veteranen over het hoofd gezien
Joure - Vier van de tien de militairen die met lichamelijke of psychische problemen van een missie thuiskomen, weten niet dat ze terechtkunnen bij de BNMO, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Dat is zonde, vindt voorzitter H. Moorlag van de Friese afdeling, want de BNMO heeft in Doorn een uitstekend geoutilleerd Veteraneninstituut, waar meer dan honderd specialisten klaar staan om de veteranen te helpen. Ook zijn er nog honderden vrijwilligers - vaak zelf oorlogsslachtoffer - die in de regio actief zijn om teruggekeerde militairen en hun gezinnen te bezoeken.
Zaterdag begon de BNMO in Joure een campagne die ervoor moet zorgen dat de organisatie meer bekendheid krijgt. ,,Te vaak zijn er oorlogsslachtoffers die ons pas na een hele lange weg weten te vinden. Terwijl het zo belangrijk is dat ze snél aandacht krijgen. Zoals 112 het nummer is voor brandweer, ambulance en politie, zo moet het nummer van de BNMO eigenlijk vooraan in het kaartenbakje staan van huisartsen, maar ook bijvoorbeeld woningcorporaties en deurwaarders, want zij krijgen ook heel vaak te maken met ex-militairen die in de problemen komen.”
De komende acht maanden gaat de bond zich voorstellen aan al deze instanties. In september moet dat uitmonden in een excursie naar het Veteraneninstituut. ,,De BNMO heeft een achterstand. We zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht, vooral om de vrouwen en kinderen van gesneuvelde militairen te helpen. Gaandeweg is dat verschoven naar hulp aan overlevende militairen. Tot 1991 hebben we dat echter in stilte moeten doen: defensie wilde niet dat bekend werd dat militairen last konden hebben van hun uitzending.”
Tegenwoordig is er juist erg veel aandacht voor de psychische gevolgen van een missie, maar ook daarbij wordt de BNMO een beetje over het hoofd gezien, stelt Moorlag. ,,Er klinken steeds geluiden om nieuwe initiatieven op te zetten, bijvoorbeeld voor de vrouwen van militairen met Posttraumatisch Stress Syndroom. Maar dat soort hulpverlening ís er dus al. Men weet het alleen niet goed genoeg te vinden.”

Nijpels

Commissaris der Koningin Nijpels, beschermheer van de Friese afdeling, kwam in Joure afscheid nemen van leden van de BNMO. Hij zei in zijn toespraak dat Nederland wat hem betreft de vredesmissie in Afghanistan moet verlengen, ook al vallen daarbij Nederlandse slachtoffers. Regeringspartijen CDA, PvdA en Christenunie in Den Haag zijn daar ook voor, maar zij willen graag brede steun, dus ook van Nijpels’ VVD. Die heeft echter nog geen standpunt ingenomen.
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties