De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Regiodinsdag, 21 augustus 2007

Vijfentwintig jaar het Sloter visitekaartje
HINNE BOKMA
Sloten - Met weinig woorden veel zeggen en de boodschap zo helder mogelijk overbrengen. Langer dan een minuut wil stadsomroeper Pieter Haringsma uit Sloten niet aan het woord zijn. ,,In stedsomropper is gjin politikus, dy’t in protte wurden nedich hat mar dan noch neat seit.”
Al meer dan 25 jaar is Haringsma (63) het visitekaartje van Sloten. ,,Je ferkeapje de stêd.” Hij is niet alleen stadsomroeper, maar verzorgt ook rondleidingen door het stadje en is een van de vrijwilligers die de bezoekers van de ‘grutte tsjerke’ laten zien hoe mooi die kerk wel niet is. Afgelopen vrijdagavond zag Haringsma zijn activiteiten beloond met een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Tot voor enkele jaren terug was Haringsma werkzaam bij Douwe Egberts in Joure. Verder is hij 33 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer, eerst als wachtmeester, later als bevelvoerder.
In 1983 werd Haringsma gevraagd bij de viering van het zevenhonderdjarige bestaan van Sloten op te treden als stadsomroeper. ,,Ik hie wol in goede stim.’’ Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij alleen tijdens die festiviteiten in actie zou komen. Maar Haringsma kreeg zo de smaak te pakken, dat hij het jaar daarop opnieuw als stadsomroeper zijn stem liet horen. Hij kreeg contact met collega’s en was een van de oprichters van de Eerste Vereniging van Stads- en Dorpsomroepers. Deze vereniging, die op diverse plaatsen wedstrijden organiseert, bestaat nog steeds.

Kampioen

Zeven keer werd de stadsomroeper van Sloten kampioen van Nederland. De laatste jaren doet hij niet meer mee aan de wedstrijden. Naast Haringsma zijn er in Fryslân nog vier mensen lid van de vereniging. Het gaat om Reindert Kok uit Leeuwarden, Siebe van der Meulen uit Easterein, Harm de Vries uit IJlst en Henk Bijlsma uit Bolsward.
Haringsma verzorgt in de zomermaanden zo’n zestig tot zeventig rondwandelingen. Gestoken in een rood kostuum en voorzien van een toeter en ratel leidt hij de bezoekers rond. Die toeter en ratel werden aan het begin van de vorige eeuw al gebruikt door stadsomroeper Pieter Wabes de Vries.
De stadsomroeper verwelkomt de mensen steevast met ,,Boargers fan Sleats, stean op! ’t Is dei, de hoarn is fol skyt en de rattel is wei.” Het versje verwijst naar een eeuwenoude anekdote, waarbij de stadsomroeper dronken werd gevoerd, de hoorn vol werd gestopt met mest en de ratel werd verstopt. Vroeger, zo gaat het verhaal, werden de Slotenaren iedere morgen om zes uur door de stadsomroeper gewekt.
,,It moaie fan omroppen is it kontakt mei de minsken”, vindt Haringsma. ,,As ik earne kom en ik begjin te rotteljen, dan binne de minsken daliks stil.” Intussen heeft hij zijn werkterrein uitgebreid naar andere plaatsen. Al twintig jaar is hij bijvoorbeeld aanwezig op de Flaeijelfeesten in Nieuwe- en Oudehorne.

Opvolger

Maar omroepen in zijn eigen Sloten heeft zijn voorkeur. ,,Sleat giet by my altiten foar.’’ En voorlopig blijft hij het werk doen. ,,Sa lang as de stim goed bliuwt.” Maar Haringsma maakt zich zorgen over zijn opvolging. ,,It wurk nimt in soad tiid en wa hat dat der foar oer?”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties