De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Geloof & Kerkdonderdag, 12 juli 2007

Micha Campagnejaar afgelopen, maar wordt vervolgd

Zeist - Officieel liep de Micha Campagne afgelopen zaterdag ten einde. Maar de campagne - met als doel betrokkenheid van christenen bij onrecht en armoede te vergroten - gaat door. Tear-directeur Marnix Niemeijer: ,,We signaleren een groeiend besef onder christenen dat sociale gerechtigheid alles met hun geestelijke wortels heeft te maken heeft.’’

Hanneke Goudappel
De Micha Campagne is de Nederlandse versie van de internationale Micah Challenge, een campagne om de betrokkenheid van kerken bij armen te vergroten en politieke leiders op te roepen zich te houden aan de Milleniumdoelstellingen.
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de Millenniumdoelen (zie kader). De eenvoud van de opgestelde Millenniumdoelen spreekt aan, merkt Niemeijer. ,,Tegelijk zijn het natuurlijk wel heel complexe situaties waar we over praten.’’ Toch vindt Marnix Niemeijer de doelen waardevol. ,,Ik behoor niet tot de cynici die Millenniumdoelen afwijzen omdat ze naïef of onhaalbaar zouden zijn.” ,,Natuurlijk is het een enorme klus om alle doelen te behalen, het gaat om hele ingewikkelde processen. Je praat niet alleen over het veranderen van gedragsprocessen van mensen, maar ook van tradities waarin mensen geworteld zijn. De waarde ligt erin dat het een manier is om op allerlei niveaus een appèl te doen: van landelijke overheden tot individuele personen. En wat ons betreft ook een appèl op de kerken.’’

Aan de slag

Dat was wat de Micha Campagne het afgelopen jaar beoogde: christenen bewust maken en oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de armoede en het onrecht in de wereld, veraf en dichtbij, en zelf aan de slag te gaan. Initiatiefnemer in Nederland was Tear. Veertig organisaties meldden zich als deelnemer en nog tien andere steunden de campagne.
Niemeijer is tevreden over de campagne van het afgelopen jaar, vooral over het groeiend bewustzijn onder christenen dat ,,goed en recht doen een belangrijk onderdeel is van het geloof in God’’. ,,We signaleren een groeiend besef onder christenen - van evangelisch tot gereformeerd - dat spiritualiteit en de werking van de Geest ook verbonden zijn met de ánder, met ‘naar buiten toe‘. Volgeling van Jezus zijn, betekent een integrale manier van leven.’’
Dat vergrote bewustzijn heeft niet een één-op-één-relatie met de Micha Campagne, al heeft die wel een rol gespeeld, denkt Niemeijer. ,,Er is een groeiend besef van verontwaardiging over onrecht. Meer en meer zien mensen dat het een belangrijk moreel vraagstuk is. Van de contacten met deelnemers hebben we gehoord dat ze blij waren dat de Micha Campagne aansloot bij geestelijke wortels zoals gebed en bijbelstudie.’’
Niet voor niets is voor deze insteek gekozen. ,,Dit is volgens ons de enige manier waarop je een bewust leven eigen kunt maken. De wortels geven de sappen. Als je dus bij die wortels aansluit, heb je kans dat daar meer sappen uit voortkomen.’’ Daarnaast moest de Micha Campagne niet ,,activistisch’’ worden. ,,Daarom wilden we ook geen Micha-team dat als een soort klimaatpolitie het land doorging. Ieder die wilde kon zich aansluiten, en altijd met als doel: ‘Ga nou zelf aan de slag’. We hechten aan een netwerk. Als je je op de missie verenigd, kan er veel gebeuren. De meeste kerken die meededen, hebben zich niet speciaal gemeld bij ons.’’ Niemeijer schat dat zo’n vijfhonderd gemeenten mee hebben gedaan. Hij is tevreden over het afgelopen jaar. ,,Ik had niet gedacht dat we zo snel een zo brede coalitie konden maken.”

Betrokkenheid en actie

Naast de organisaties die deelnemer werden, deden veel individuele personen, kerken - van baptistengemeenten tot christelijke gereformeerde en protestantse gemeenten - en scholen mee aan diverse activiteiten. De Protestantse Kerk deed op landelijk niveau niet mee, wat Niemeijer jammer vindt.
Binnen de Micha Campagne waren er informatieavonden, publicaties en tv-uitzendingen. Er werden lespakketten gemaakt door en voor scholen. Er zijn workshops, seminars en evenementen georganiseerd. En er was tijd voor gebed, bijvoorbeeld via de Micha Zondag en de acht weken bidden voor Millenniumdoelen. Het geplande slotevenement op 7 juli ging niet door. Het bleek te veel energie te kosten om dit te organiseren. ,,Bovendien bleek het achteraf ook niet handig, met het Live Earth Concert dat ook op de 7de plaatsvond. Dan lijkt het net als je als christenen nog zo nodig iets aparts moet doen.’’
Gepland was dat de Micha Campagne vorige week zaterdag zou eindigen. De Micha Campagne wil volgens Niemeijer echter niet stoppen, ,,nu het thema in gang is gezet’’. Al is op dezelfde manier doorgaan ook geen optie vanwege de grote hoeveelheid werk. Niemeijer ziet de voortgang van de campagne vooral liggen in opinievorming, met bijvoorbeeld een jaarlijkse Micha Zondag. Maar ook met ‘expertmeetings’, om opiniemakers - onder andere kerkleiders en theologen - te inspireren.’’

Micha Cursus

Daarnaast wil Tear kerken en andere instellingen blijven faciliteren in het bezigzijn met de thema’s recht en gerechtigheid. Zo wordt in september de Micha Cursus gelanceerd, die sterk gericht is op lokaal niveau. ,,In deze cursus staat de vraag centraal wat we vanuit de kerk zouden kunnen betekenen voor medemensen die gebukt gaan onder sociale en materiële armoede, in het arme Zuiden van onze wereld of in ons eigen land.’’ De cursus bestaat uit zes cursusavonden en een actiedag waarop de groep concreet iets dóet voor de medemens. ,,Kerken lijken soms vooral ‘leerinstituten’’’, zegt Niemeijer. ,,Naast orthodóxie is daarnaast echter ook orthopráxie nodig. Daar is dit materiaal op gericht.’’
De Micha Campagne heeft het afgelopen jaar een dikke 110.000 euro gekost. 30.000 euro daarvan is ,,naar draagkracht’’ opgebracht door de deelnemende organisaties, 45.000 euro komt uit subsidies en giften van derden. De rest is gefinancierd door Tear. Twee grootste kostenposten waren de uitgaven voor activiteiten en de apparaatskosten van het campagneteam, dat bestaat uit vier betaalde krachten (circa 1,2 fte) en wordt ondersteund door twee vrijwilligers.
Millenniumdoelen
In 2015:
- is extreme honger en armoede uitgebannen;
- gaan alle jongens en meisjes naar school;
- worden vrouwen en mannen gelijk behandeld;
- is kindersterfte afgenomen;
- sterven er minder vrouwen bij zwangerschap;
- is verspreiding van ziekten als aids en malaria gestopt;
- leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu;
- is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en ontwikkelingshulp.
Bijna twee van de drie Nederlanders (62 procent) heeft nog nooit van de Millenniumdoelen gehoord, blijkt uit de jaarlijkse Barometer Internationale Samenwerking van NCDO, de draagvlakorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Marnix Niemeijer denkt dat de Micha Campagne eraan heeft bijgedragen dat in christelijke kring de naamsbekendheid van de Millenniumdoelen groter is geworden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties