De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiodinsdag, 13 maart 2007

Provincie Fryslân tevreden
Carpoolen wint aan populariteit
Leeuwarden - Het aantal carpoolers in Fryslân groeit. Steeds meer mensen stappen bij elkaar in de auto om naar het werk te gaan. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Fryslân. Volgens gedeputeerde Baas tonen de cijfers aan dat investeren in carpoolplaatsen loont.
Op werkdagen stonden er vorig jaar gemiddeld bijna zevenhonderd auto’s op de carpoolplaatsen in Fryslân. Tien jaar geleden waren dat er gemiddeld driehonderd minder, zo blijkt uit het onderzoek dat is verricht door VVC Mobiliteitsmanagement.
De onderzoekers kijken ook naar het aantal fietsen dat op carpoolplaatsen wordt gestald. Dit aantal schommelt al een aantal jaren rond de zestig per dag.
De groei van het aantal carpoolers betekent dat er gemiddeld meer mensen in een auto zitten dan voorheen. Tot 2006 was er jarenlang een dalende trend van het aantal personen per auto.
Bij een recente tweejaarlijkse meting van de bezettingsgraad van auto’s is voor het eerst een hogere bezetting geconstateerd in Fryslân. Gemiddeld zitten er tegenwoordig 1,3 personen in een auto. Bij de vorige meting in 2004 lag het gemiddelde iets lager: 1,26.
VVC Mobiliteitsmanagement meet op vaste dagen op vaste meetpunten van ’s morgens 07.00 uur tot ’s middags 18.00 uur. Er wordt bijgehouden hoeveel auto’s er passeren en hoeveel mensen er in die auto’s zitten. Zo wordt de gemiddelde bezettingsgraad vastgesteld.
Gedeputeerde Baas is tevreden over de uitkomsten van het onderzoek. Volgens hem laten de cijfers zien dat het beleid van de provincie vruchten afwerpt. ,,Het onderzoek toont aan dat investeren in carpoolen loont.”
Volgens Baas is de groei van het aantal carpoolers van belang voor het bereikbaar houden van de provincie. Hoe meer mensen carpoolen, hoe minder druk het is op de wegen. Carpoolen alleen is echter ontoereikend, stelt de gedeputeerde. ,,Alleen door combinaties van maatregelen, zoals het verbeteren van de infrastructuur voor automobilisten, fietsers én carpoolers, kunnen we Fryslân leefbaar houden.”
De provincie probeert het carpoolen te stimuleren door nieuwe carpoolterreinen aan te leggen. Ook worden nieuwe carpoolplaatsen waar nodig vergroot. Daarnaast ondersteunt de provincie de carpoolwebsite www.carpooldate.nl en organiseert zij publiekscampagnes om het carpoolen onder de aandacht te brengen.
Goedk o per
De rijksoverheid probeert al jaren meer mensen aan het carpoolen te krijgen, onder meer via het uitzenden van televisiespotjes. Volgens de overheid is carpoolen een remedie tegen files. Bovendien levert carpoolen een positieve bijdrage aan het milieu: minder auto’s betekent minder uitstoot van vervuilende gassen. Carpoolers geven zelf aan dat ze ook nog om een andere reden bij elkaar in de auto stappen: het is goedkoper.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties