De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Geloof & Kerkdinsdag, 13 maart 2007

Geen wisseling van koers

Rome - Vriendelijk, hartelijk, een echte pastor. Zo staat de nieuwe voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie, monseigneur Angelo Bagnasco (64) alom bekend. Geen bullebak, geen drammer, eerder bescheiden in zijn optreden. Maar daarom niet minder zelfverzekerd en doelbewust.

FRANS WIJNANDS
De speerpunten van zijn voorzitterschap zijn op de vingers van een hand te tellen. Hij wil de waarden van het menselijk leven (anti-abortus en anti-euthanasie) van iedere mens individueel en van het gezin propageren en verdedigen; de zichtbare identiteit van de katholieken in de samenleving bevorderen en een zo groot mogelijke collegialiteit onder de bisschoppen nastreven. Verder heeft hij nog twee, meer diplomatiek-politieke doelstellingen: goede betrekkingen met het Vaticaanse staatssecretariaat en met de politiek in het langzaam seculariserende Italië.
Uit die agenda wordt meteen duidelijk dat de Italiaanse bisschoppen dan weliswaar een nieuwe voorzitter hebben, maar dat er van enige koersverandering geen sprake zal zijn. Monseigneur Bagnasco neemt moeiteloos de fakkel van zijn voorganger, kardinaal Camillo Ruini over, wat betreft het vlammend actuele kerkelijke-politieke debat in Italië over de wettelijke regeling van samenlevingscontracten anders dan tussen man en vrouw.
Toch zal het even wennen zijn, na ruim zestien jaar voorzitter Ruini. Hij blijft nog vicaris van Rome, en dus in de onmiddellijke nabijheid van de paus en de Curie. Ruini is nu eenmaal geen man om tussen de rozenstruiken te gaan lopen brevieren.
Op dit moment valt vooral een verschil op tussen de oude en nieuwe voorzitter: Camillo Ruini was een ‘politiek dier’; een man die volgens kerkelijke en politieke kringen een meer dan voortreffelijke secretaris-generaal van een grote christen-democratische politieke partij zou zijn geweest. Een man met een feilloos politiek instinct dat hij ruim heeft gebruikt.
In tegenstelling tot veel andere landen - met name in Nederland - is de Italiaanse bisschoppenconferentie in de samenleving een factor van belang geworden, waar rekening mee wordt gehouden en waarnaar geluisterd wordt. Ruini had er een hekel aan om als roepende in de woestijn te lopen. Hij koos het debat, de aanval en riep de Italiaanse katholieken in een aantal gevallen duidelijk op, wat ze wel en niet moesten doen; daarbij balancerend op de grens van gerechtvaardige pastorale zorg en je reinste politieke inmenging. Dat moet van mgr. Bagnasco nog worden afgewacht.
De nieuwe voorzitter is aartsbisschop van Genua, opvolger van kardinaal Bertone, die inmiddels Vaticaans staatssecretaris is. Bagnasco is Genuees in hart en nieren, ook al werd hij in 1943 in Pontevico, bij Brescia, geboren. Toeval, omdat zijn ouders - vader was banketbakker - en zijn oudere zusje daarheen waren geëvacueerd. Na de oorlog keerde het gezin terug naar de Noord-Italiaanse havenstad, waar de jonge Bagnasco studeerde en in 1966 tot priester werd gewijd.

Pastor en zielzorger

Nadien is hij vooral als pastoor en zielzorger actief geweest: jarenlang in een parochie en meer dan 25 jaar in de scoutsbeweging. In die tussentijd studeerde hij onder meer eigentijds atheïsme, en werd benoemd tot professor aan, en rector van het groot-seminarie van Genua.
In 1998 volgde zijn eerste bisschopsbenoeming: in Pesaro, aan de Adriatische kust. In die periode werd hij tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van het dagblad Avvenire (100.000 exemplaren), eigendom van de Italiaanse bisschoppen.
In 2003 kreeg Bagnasco de rang van generaal; als hoogste aalmoezenier van de Italiaanse strijdkrachten. Drie jaar lang oefende hij die fulltime-baan uit en reisde onder meer naar Irak, Afghanistan en de Balkan om Italiaanse militairen geestelijk en spiritueel terzijde te staan. Najaar vorig jaar keerde hij terug naar zijn geliefde Genua, nu als aartsbisschop. En hij zal er voorlopig blijven. ,,Als voorzitter zal ik vaak in Rome zijn, maar voorlopig niet meer dan een dag per week”, heeft hij al aangekondigd.
Mgr. Bagnasco, die binnenkort ongetwijfeld kardinaal zal worden, is alleen al op grond van de getallen een machtig man in de katholieke kerk. ‘Zijn’ bisschoppenconferentie telt bijna 250 leden. Het is - na die van de Verenigde Staten en Brazilië - de derde grootste bisschoppenconferentie in de wereld. Maar waar elders de bisschoppen uit hun midden een voorzitter kiezen, wordt de Italiaanse voorzitter rechtstreeks door de paus benoemd. En dat schept van meet af aan een bijzondere band.
De afgelopen dagen heeft mgr. Bagnasco de katholieken opgeroepen om zich niet te verbergen, maar in woord en daad hun katholiciteit te demonstreren. ,,Het gevaar bestaat dat we afglijden naar een soort christendom zonder Christus; dat God wordt gereduceerd tot een universeel, onpersoonlijk stukje kosmische energie”, aldus de nieuwe voorzitter.
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties