De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Geloof & Kerkdinsdag, 13 maart 2007

Vrijgemaakt Ferwert zingt soms a capella
GERHARD BAKKER
Leeuwarden - De Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in de provincie Fryslân kennen geen noodsituatie onder organisten. Alleen de 108 zielen tellende gemeente van Ferwert heeft sinds enkele jaren geen vaste organist meer, en moet op zondag ,,wel eens a capella zingen”. Dat blijkt uit een enquête van de (vrijgemaakt) Gereformeerde Kerkbode.
De GKv telt in Fryslân 22 vrijgemaakte gemeenten, waaraan in totaal 58 organisten verbonden zijn. De meeste organisten zitten in Drachten: de drie gemeenten daar hebben gezamenlijk elf organisten. Twee dorpen vermelden elk vier begeleiders, acht gemeenten geven drie organisten op en drie gemeenten kennen er twee. Vier gemeenten hebben slechts één vaste begeleider: Harlingen, Damwoude, Twijzel en Oosterwolde.
De Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Fryslân en Drenthe hield de enquête naar aanleiding van een noodkreet van kerkorganist Gjelt Visser uit Damwoude. Die vreest dat er op korte termijn problemen zullen ontstaan nu vrijwel geen jongere nog orgel wil leren spelen.
Zo somber als Visser de situatie schetst, blijkt het in de praktijk niet te zijn, concludeert de Kerkbode. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de vrijgemaakt-gereformeerde organisten op dit moment rond de 43 jaar ligt. De oudste organist is 69, de jongste zestien jaar. De organisten reizen heel wat af om elders de gemeentezang te begeleiden.
,,In de dorpen met één begeleider is de situatie wel eens nijpend, maar men is bereid om elkaar te helpen als dat nodig is”, concludeert Nelleke Kemps-Stam, die het onderzoek verrichtte. ,,Zelfs buiten onze kerkgemeenschap wordt niet vaak tevergeefs een beroep gedaan op onze organisten.”
Vijf jaar geleden trokken leden van de (vrijgemaakte) Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK) langs de Friese basisscholen om kinderen enthousiast te maken voor het orgelspel. Dat initiatief is echter een vroegtijdige dood gestorven. Een van de respondenten van de enquête stelt nu voor om per classis een betaalde kracht aan te stellen, die de kerkmuziek gaat stimuleren. Hij geeft orgelles aan jonge talenten, schoolt de organisten bij en geeft adviezen.
Een andere organist roept zijn collega’s op om uit de anonimiteit te treden, en met een orgelproject van de VGK de scholen te bezoeken en jongeren doordeweeks naar de kerk te laten komen om kennis te maken met het werk van de organist.
De organisten vinden dat de kerkenraden meer geld moeten uittrekken voor de kerkmuziek. Willen de kerken voorkomen dat de kerkmuziek uitsterft, dan zullen orgellessen, bijscholingscursussen en materiaal vergoed moeten gaan worden. De Friese GKv kennen overigens geen gesalarieerde organisten.
Zeven organisten spreken in de enquête de verwachting uit dat er in de toekomst steeds meer andere instrumenten in de kerk zullen klinken. Dat zouden de kerkenraden ook moeten stimuleren, vinden zijn. Het vaakst wordt gesuggereerd om te zoeken naar een pianist die de gemeentezang kan begeleiden.
De enquête van de Kerkbode vindt plaats op een moment dat het bureau Kaski op landelijke schaal onderzoek doet naar de situatie van kerkmusici in de Protestantse Kerk in Nederland, en in een apart onderzoek naar de situatie in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De uitkomsten daarvan worden deze zomer verwacht.
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

natuurlijk hebben de kerken gebrek aan organisten op de lange duur:
twintig jaar geleden ontspon zich de discussie over de kosten tussen
ondergetekende en de voorzitter van de kerkenraad: hij vond dat ik pro
deo moest spelen. Toen ben ik hem gaan voorrekenen wat het me gekost
heeft om op een aanvaardbaar niveau orgel te spelen in de kerk: 4 jaar
Harmoniumles plm. 600,-gulden per jaar en vijf jaar kerkorgellessen
voor plm. 2000,- gulden per jaar. daarnaast heb ik voor
gemeeentebegelieding zelf bundels moeten kopen plus de nodige
orgelstukken voor tijdens de collecte, plm. 5000,- gulden. Mag je
misschien verwachten dat iemand die 15.000 gulden heeft geinvesteerd in
een hobby daar een vergoeding voor krijgt als iemand anders daar zijn
voordeel mee doet? Ik ken een UM afgestudeerde vrijgemaakte
organist/pianist die elke zondag speelt voor een vergoeding van 12,50
per jaar! En nog klaagt hij niet....Organisten worden heel vaak als
sluitpost gezien, terwijl ze een belangrijke taak hebben in de viering.
De kerk gaat nog steeds zeer onzorgvuldig om met talenten die er zijn.
Ik ken zeker tien afgestudeerde organisten die nooit meer in de
kerkdienst spelen. Dat lijkt mij een duidelijk signaal. Het probleem is
op te vangen door de organisten meer als partners van de predikant te
zien, twee professionals die samen verantwoording dragen voor de
kwaliteit van de eredienst, eventueel naast de cantor of koordirigent.
Professionaliteit dient gewoon te worden betaald. Dan is er een bestaan
op te bouwen en verdwijnen ook niet de lerarern orgel. Wie wil nu nog
orgel leren spelen als je nooit meer een goede organist hoort in de
kerk waar je nog komt?

dick dijk, stedum - woensdag, 14 maart 2007


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties