De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Regiodonderdag, 1 maart 2007

Miljoenen extra voor Elfstedenroute
Stiens - De financiering voor het bevaarbaar maken van de Noordelijke Elfstedenroute is rond. De provincie Fryslân heeft daartoe enkele miljoenen euro’s extra uitgetrokken. Dat was nodig omdat de vaarroute, eind vorig jaar, onverwacht geen subsidie kreeg uit het Kompasfonds voor infrastructurele projecten in Noord-Nederland.
Door de tegenvaller was even onduidelijk of het toegankelijk maken van de toeristische vaarweg tussen Franeker en Aldtsjerk door kon gaan
.
In een overleg met de Stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute heeft gedeputeerde Andriesen echter toegezegd dat de provincie het financiële gat zal vullen. De verwachte steun uit Kompas-subsidie was 3,45 miljoen euro. Of Fryslân dat hele bedrag op tafel zal leggen, is nog niet duidelijk. De Stuurgroep overlegt nog met het Wetterskip over een extra bijdrage in de kosten.
Komende vrijdag worden de gemaakte afspraken formeel vastgelegd in een convenant. Naast Andriesen zullen wethouders Keizer (Leeuwarderadeel) en Waanders (Leeuwarden) van de Stuurgroep hun handtekening zetten. Met de overeenkomst is een belangrijke hobbel voor het project genomen, stelt Keizer.

Steigers

De komende paar maanden moet het plan inhoudelijk worden dichtgetimmerd. Als onderdeel van project zullen bruggen worden opgehoogd, vaarwegen uitgebaggerd en langs de vaarwegen komt in totaal zo‘n vijfhonderd meter aan aanlegsteigers.
Voor een deel van de werkzaamheden moet particulier terrein gekocht worden. Ook zal er soms gewerkt moeten worden ,,in de achtertuin” van burgers, zegt Keizer. Voor mei moet duidelijk zijn of aangesloten gemeenten en omwonenden daarvoor toestemming willen geven. De Stuurgroep heeft dan nog de mogelijkheid of definitief ja of nee tegen het project te zeggen. Volgens planning moet voor de bouwvak met de aanbesteding begonnen worden.
Provincie en gemeenten spelen al jaren met het idee om het Noordelijke deel van de Elfstedenroute bevaarbaar te maken voor schepen tot 1.30 meter. De waterverbinding tussen Franeker en Leeuwarden, geniet dankzij de Elfstedentocht internationale bekendheid. De gemeenten Menaldumadeel, het Bildt, Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Leeuwarden verwachtten daarom dat een vaarroute op dat traject veel toeristen zal trekken.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties