De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 februari

Regiozaterdag, 27 mei 2006

Debat van ongekende omvang
Hele provincie praat mee over de toekomst
Dijken - De hele provincie mag meedenken over de toekomst van Fryslân. Het provinciebestuur gaat in september, oktober en november een grootschalig maatschappelijk debat organiseren over Fryslân in 2030. Daarbij worden drie soorten deelnemers onderscheiden: de Friese burgers, Friezen-om-utens en de decisionmakers.
Een dergelijk debat is op deze schaal nog niet eerder georganiseerd, stelt de provincie; de brede maatschappelijke discussie over Feroarje om te Behâlde (1996) moet erbij verbleken. Directe aanleiding is de naderende verkoop van de Nuon-aandelen. Gedeputeerde Staten willen weten wat met de opbrengst, ongeveer een miljard euro, moet gebeuren. Het debat zal waarschijnlijk worden geleid door prof. dr. W.J. de Ridder, hoogleraar toekomstverkenning en -onderzoek aan de Universiteit Twente.
Het provinciebestuur wil het debat zo onbevangen mogelijk ingaan, om de creativiteit zoveel mogelijk te stimuleren. ,,Het is nadrukkelijk de bedoeling ideeën die in de Friese gemeenschap leven, of bij anderen die zich bij de provincie betrokken voelen, actief aan te boren en aan te wenden voor een wenkend beeld voor Fryslân”, aldus het college van Gedeputeerde Staten. De nieuwe Staten van Fryslân, die in maart 2007 worden gekozen, mogen beoordelen wat ze met de bevindingen gaan doen.
Het maatschappelijk debat wordt gevoerd in de context van de wereld van 2030. Relevante ontwikkelingen zijn de vergrijzing, globalisering, het veranderende leefklimaat, het informeler worden van de samenleving, de veranderende werkgelegenheid en de leegloop van de provincie.
Er komen openbare bijeenkomsten in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Voor het debat wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten deelnemers: de Friese burger, Friezen om utens (in twee bijeenkomsten buiten de provincie) en opiniemakers, experts en leidinggevenden uit sectoren als toerisme, watertechnologie, onderwijs en cultuur, economie en ruimte. Voor de Friese jongeren is er een aparte bijenkomst.
Er komt ook een speciale website, met ruimte voor discussieforums, in samenwerking met de internetacademie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Het hele discussie-traject kost enkele tonnen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties