De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Geloof & Kerkdinsdag, 4 april 2006

Initiatief van identiteitscommissie Friese Poort in Drachten
Creatief aan de slag met het Paas-evangelie
Drachten - Creatief aan de slag met het Paas-evangelie. Voor zo’n zeshonderd studenten van ROC Friese Poort in Drachten staat dat in de Stille Week op het programma. Een primeur voor de afdeling Kunst Cultuur en Media. Vorm geven aan de christelijke identiteit kun je heel moeilijk maken, maar uiteindelijk gaat het om doen, is het credo van de identiteits-commissie die het initiatief nam.
LODEWIJK BORN
Wie de locatie van ROC Friese Poort aan de Leidijk in Drachten aandoet, ziet dat het een school is die waarde hecht aan haar christelijke identiteit. Bij de directiekamer ligt een literaire editie van De Nieuwe Bijbelvertaling , op weg naar de kantine passeer je een Alpha en Omega-teken en in de ontmoetingshal hangt een poster van de komende jongerenmanifestatie Soul Survivor op Strand Nulde met de tekst: Revolutionary Love.
,,Wij schamen ons het Evangelie niet”, zegt afdelingsdirecteur Durk Bijma. Om daar direct aan toe te voegen: ,,Het is niet om mensen over te halen tot iets of indoctrinerend en belerend over komen. We zijn beslist geen kerk. Wat voorop staat is het onderling respect. Als dat er is, kan er veel.”
Bijma schat dat zijn studentenpopulatie een afspiegeling is van de maatschappij als het gaat om zingeving en geloven.

Klooster

ROC Friese Poort heeft er beleid van gemaakt dat zowel medewerkers als studenten in aanraking komen met de christelijke identiteit. Sinds enkele jaren bestaat de commissie Identiteit en Pluriformiteit (IEP) binnen de afdeling Kunst, Cultuur en Media. Doel is in eerste instantie het stimuleren van het gesprek onder docenten, waarna dit concreet doorvertaald wordt in het onderwijs. Zo gingen medewerkers onder meer gezamenlijk naar het klooster, hielden ze een bijeenkomst in het hervormde kerkje van Wijnjewoude met een bezinnende wandeling en voerden docenten opdrachten uit van een ander vakgebied dan waar ze werken. Gerrit Miedema, docent van de opleiding Fotonica en lid van de commissie IEP, legt uit: ,,We hadden vijftien symbolen geselecteerd, zoals een Ichtus-vis, een beeldje met een moeder dat haar kind draagt, een kruis, etc. Daarvan mochten ze er een uitkiezen en die op bepaalde wijze op beeld vast leggen.” In een teken- en schilderles kwam de spirituele symboliek van ruimte en hoe je dat beleeft tot leven in een kunstwerk. ,,Door zo bezig te zijn en erover te praten, leer je elkaar op een andere wijze kennen.”
Dergelijke bijeenkomsten moeten een ,, spin-off ” hebben richting de leerlingen, vertelt Bijma. Het verdwijnt niet in een lade, laat hij zien met een boekje waarin uitkomsten van een bezinningsbijeenkomst zijn opgetekend. Medewerkers die bij het ROC werkzaam zijn, worden geacht de christelijke identiteit te onderschrijven. Waar mogelijk wordt ’s ochtends geopend met een dagopening. ,,Niet altijd kan dat met een klas. Als de helft op stap is voor een opdracht buiten de deur of wanneer je pas om tien uur begint, dan schiet het er wel eens bij in.” Docenten hebben zelf de keuze hoe ze vorm geven aan de bezinning in de klas. De een doet dat met een bijbelgedeelte, een ander gebruikt een boekje met een bezinnende tekst. Het geeft volgens Bijma ook iets aan van de diversiteit. ,,Er werken mensen die Jezus Christus voluit hun Verlosser en Heer noemen, anderen voelen zich juist verbonden met de vrijheid van geloven in de lijn van Herman Wiersinga.”
De bijbel is ,,het richtsnoer”, legt de afdelingsdirecteur uit. ,,Als iemand die op onze school heeft gezeten later terugkijkt op zijn schoolperiode, hopen we dat hij kan zeggen: ik heb kunnen merken dat ik op een christelijke school heb gezeten. Niet alleen door wat je ziet, maar ook door hoe er met elkaar om wordt gegaan, hoe het onderwijs vorm krijgt en wat we met elkaar aan identiteitsbeleving hebben gedaan.”
In de komende Stille Week vindt voor het eerst een nieuw project plaats dat door de commissie Identiteit en Pluriformiteit met de docenten is bedacht. ,,Het cluster van opleidingen rond kunst, muziek en media gaat van 10 tot en met 13 april binnen hun eigen vakgebied met de inhoud en betekenis van het lijdensverhaal aan de slag”, vertelt Miedema. ,,We dringen het niet op, maar nodigen uit.” Zo kunnen de studenten van de opleiding Audiovisuele Media en Onderwijs Assistent Muziek maandag kiezen uit het bekijken van de film Jesus Christ Superstar of The Passion of the Christ . Na de film kunnen ze een vragenlijst invullen over wat ze gezien hebben en volgt er in een Lagerhuis-achtige setting een nabespreking. Hierbij gaat het vooral om het bespreken van meningen, gevoelens en beeldvorming.
De volgende dag gaan ze door op de betekenis van het verhaal. ,,De leerlingen worden in groepjes verdeeld. Ze mogen een envelop met inhoud trekken. Hierin zit een opdracht die ze die middag moeten uitvoeren. Dat varieert van een liedje schrijven, toneelstuk, gedicht, het maken van een schilderij of een hoorspel naar aan leiding van het lijdensverhaal”, vertelt Bijma. Daarna volgt een gezamenlijke presentatie van alle uitwerkingen.
Studenten van de opleiding Grafimedia krijgen drie dagen lang de kans om binnen hun eigen vakgebied te werken aan een eigentijds product waarbij het Paasverhaal wordt verbeeld. Doelgroep is 16 tot 25 jaar oud. Te denken valt aan een spel, teksten, afbeeldingen op muren, multimedia, posters, ansichtkaarten of een boekje. Het eindresultaat moet een serie zijn die chronologisch het Paasverhaal laat zien. ,,Je zou het een moderne kruiswegstatie kunnen noemen”, zegt Bijma. Ook deze producten krijgen een beoordeling en worden gepresenteerd.

Cultuurgoed

Gedurende de opdrachten komt de Bijbel op tafel. Studenten gaan zich dus nadrukkelijk verdiepen in het Paasverhaal. ,,We hebben ook niet-christelijke studenten op onze school. Daarom zien we het als tweeledig: het is kennismaken met iets van ons christelijk cultuurgoed in de Nederlandse samenleving en tegelijkertijd ook het vormgeven aan de identiteit”, zegt Bijma.
ROC Friese Poort heeft al een goede traditie met de kerstvieringen. Men hoopt dat rond Pasen dit nieuwe project een blijvend karakter mag krijgen. Miedema: ,,Het is natuurlijk erg spannend wat er volgende week uit zal komen. Wanneer de docenten op hun eigen wijze hieraan invulling geven, geeft dit veel enthousiasme.”
Volgens Bijma zitten veel van zijn studenten in een leeftijdsfase dat ze juist bezig zijn met geloofs- en zingevingsvragen. ,,De voedingsbodem is duidelijk aanwezig bij sommigen.” Miedema ziet soms dat studenten tot geloof komen in de tijd dat ze op het ROC zitten. ,,Dat komt dan niet door de school en het is ook beslist geen doel. Maar we bieden wel een omgeving waar ruimte is om over het geloof te praten en waar ook het respect is als je er niets mee hebt.”
Mocht het paasproject goed uitpakken, dan ziet Bijma het wel zitten om bijvoorbeeld volgend jaar in opdracht dingen te doen. ,,Dat ze bijvoorbeeld een poster maken voor een evangelische boekwinkel. Wat is er mooier dat studenten hun project ergens terugzien?”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties