De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 februari

Expowoensdag, 25 januari 2006

Aldtsjerk, Galerij Bloemrijk Vertrouwen: tent. Maartjes Martens met abstracte schilderijen en ander werk, t/m 8 feb.
Allingawier, Museumdorp: expo ‘Holland Waterland‘.
Beetsterzwaag, Kunsthuis Syb: Analoge virtuele onwerkelijkheid! Domus Quadrigemina, soloproject van videokunstenaar Klaas Koetje, t/m 19 feb.
Beetsterzwaag, Streekmuseum Opsterland: tentoonstelling met thema: eetcultuur tijdens de feestdagen, toegespitst op het thema ‘arm en rijk‘. Tot 18 feb.
Beetsterzwaag, Galerie Lauswolt: Tent. met Ingrid Dingjan en Jan Jansma ‘Watersport en Waddenlandschappen‘, t/m 7 maart.
Beetsterzwaag, Galerie Steven Sterk: tentoonstelling Sjoerd Janzen, schilderijen van de essentie van het bestaan, t/m 26 feb.
Blauwhuis, Zorgcentrum Teatskehûs: expo schilderijen van Roely de Witte- van der Werff, t/m 28 feb.
Bolsward, Titus Brandsma Museum: permanente expo over Titus Brandsma.
Boornbergum, Bedrijf Tjeerdsma: expo van amateurschilderclub It Buthus.
Buitenpost , Gemeentehuis: expo Gerriet Postma ‘De heidepyk efkes thús‘, acrylschilderijen en tekeningen, t/m 10 maart.
Buitenpost, Haersmahiem: expo Fré Twijnstra, t/m 9 maart.
Burgum, Berchhiem: expo 10-jarig bestaan schildersatelier Pand 65 met acrylverfschilderijen, t/m 31 jan.
Burum, De Blauwe Roos: expo Ria van Krieken (schilderijen en objecten), Cor Z. de Jong (schilderijen), Hiltjse Wynia (sieraden) en diverse kunstenaars, t/m 26 feb.
Creil, Het Saalicon: expo Tineke Smit- van Steen, t/m 27 feb.
De Knipe, Ds. Veenweg 12: Friese houtsnijkunst, open op afspraak, tel. 0513- 688 001.
Dokkum, Natuurmuseum: expo Ben Steijn met schilderijen Lauwersmeer, t/m 3 maart.
Dokkum, Het Admiraliteitshuis: Gerlof Smit met De waanzinnige wereld van een papierknipper, t/m 11 maart.
Drachten, Bertilla: expo door teken en schilderclub ‘Jan Planting‘, t/m 7 maart.
Drachten, Karmelklooster: expo Wie ben ik, als niemand kijkt?, met 75 zelfportretten van 25 realistische kunstenaars, t/m 29 jan.
Drachten, Museum Smallingerland: Natasja Bennink - beelden, t/m 26 feb. * ‘Voer voor een profeet‘ - een installatie van Anne Woudwijk, 27 jan. t/m 23 april * tent. De mem van Tutte en de Teltsjebeam, t/m 26 feb. * werk van Anne Woudwijk, de profeet Elia, 21 jan. t/m 16 april.
Eastermar, De Zandloper: dubbelexpositie Ine Bomers, Leeuwarden (tekeningen acryl, pastel en houtskool) en Karel Sterk, Kollum (keramiek), t/m 26 feb.
Franeker, Galerie 11: tent. ‘Amsterdam in Friesland‘, t/m 25 feb.
Goutum, Galerie Goutum: ‘Oneindig dichtbij‘, Carl Geurts (schilderijen), Peter Hein (sculpturen) en Lily Berger (schilderijen, 21 jan. t/m 18 feb.
Grou, De Trije Gritenijen: tent. Nije Oanwinsten, tentoonstelling van schenkingen en lang lopende bruiklenen, t/m 19 feb.
Hardegarijp, expo Karry Onderstijn, schilderijen, t/m 6 april.
Harlingen, Galerie De Vis: tent. Kleurrijk Keramiek met o.a. Oskar Lenz en Harrie Gerritz, t/m 25 feb.
Heerenveen, Kunstruimte: expositie van fotowerken van beeldend kunstenaar Willem de Boer (Groningen), t/m 26 feb.
Heerenveen, Museum Willem van Haren: tent. ‘Karton op schaal‘ over bouwplaten, t/m 26 feb.
Heerenveen, Dantuma Orthopedie: expo Carola Visser-Weick, beeldende kunst, t/m 5 maart.
Hegebeintum, Informatiecentrum: expo Fré Twijnstra met ‘It Fryske Lânskip‘, *Jaap Knip met verzameling ‘Opaline glas-the 70‘s *tent. Cora Dogger met tent. Doggersbank, t/m 31 jan.
Hindeloopen, Eerste Friese Schaatsmuseum: tent. ‘Jeen van den Berg‘, t/m 28 feb. * tentoonstelling Fré Dijkstra, schaatsaquarellen, tot 1 april
Joure, Museum Joure/Grafisch kabinet: tent. Achter de schermen- eendenkooi en kooibedrijf in Nederland, t/m 26 feb. .
Joure, Bibliotheek: expo schilderijenvan Anja Venema, t/m 6 maart.
Kollum, Gemeentehuis: expo Gosse Dam en Pyr Bosma met beelden, t/m 31 jan.
Koudum, Beeldhouwcentrum: expo Martha Franken, t/m 1 april.
Langezwaag, Galerie Weekhout: expo foto‘s Erik Dijkstra, t/m 26 feb.
Leeuwarden, Galerie It Frysk Skildershûs: eksposysje ‘De natuur inspireert‘, o/m 25 feb.
Leeuwarden, Galerie Eewal: expositie van werk van Trude van Assem - beelden, t/m 4 feb.
Leeuwarden, Verzetsmuseum: Getrouw aan hun geloof, over de vervolging van Jehovah‘s Getuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog, t/m 19 maart.
Leeuwarden, Galerie Nylânstate: ‘Kunst‘ een project van Talant, t/m 9 maart.
Leeuwarden, Parkhove: expo kunstenaars van project ‘Kunst‘ door mensen met een verstandelijke handicap, t/m 6 april.
Leeuwarden, Oranje Hotel: expo schilderijen van Frans Peters, tot 27 feb.
Leeuwarden, Chrystalic: expo van kinderkunst.
Leeuwarden, Fries Museum: tent. Theo Baart ‘Achterland-Voorland‘, een foto tentoonstelling, t/m 29 jan.
Leeuwarden, Fries Museum: * tent. Sjoerd de Vries, t/m 29 jan. * tent. Ross Birrell met ‘Homo Ludens‘, t/m 29 jan. * tent. Letter voor Letter, Friese merklappen van A tot Z, t/m 12 maart.
Leeuwarden, Stadhouderlijk Hof: ‘Harmonie in contrasten’, permanente expo van Gerriet Postma.
Leeuwarden, Museum Princessehof: tent. Levenswerk: solopresentatie oeuvre Maggi Giles, t/m 26 maart.
Leeuwarden, Buro Leeuwarden: tent. Sweef door vormgeversduo Ykje en Durk, t/m 5 feb.
Leeuwarden, Zorgverzekeraar De Friesland: expo Hein Kocken, t/m 3 maart.
Makkum, Avondrust: expo Jan Woning met olieverf- en acrylschilderijen, t/m 15 maart.
Marssum, Atelier Erik Zwezerijnen: Kunst op de Lunia State, eerste en derde zondag van de maand geopend.
Nes (D), Hoofdstraat 3: permanente expo met werken van de heer Rispens.
Nijega, ‘t Kommissiehuys: expo schilderijen van Sietske Sleijfer, t/m 26 feb.
Noordwolde, ‘t Vlechtwerk: expo foto‘s en schilderijen van Els de Niet, t/m 16 feb. * Marijke van Epen met papierreliëfs en geweven objecten, t/m 5 maart.
Oudebildtzijl, De Witte Klok: tentoonstelling doopjurken uit het hele land, 14 feb. t/m 12 mrt.
Oudehorne, Galerie Pereboom: perm. tent. bronzen/stenen beelden Hanneke Pereboom
Schiermonnikoog, Foppe, Badweg: foto‘s, voor openingstijden bel: 06-54656225.
Sneek, Modelspoormuseum: expo jubilerende stoomtram Friesland, t/m eind maart.
Sneek, Galerie Peter Bax: expo Abe Bergsma, sculpturen en schilderijen en Mat Leffertsma, schilderijen, t/m 16 feb.
Sneek, Galerie Bas: expo Martine van Leeuwen en Matthijs de la Rive Box, t/m 31 jan.
Sonnega, Galerie Smarius: solotent. Egyptische kunstenaar Marouf, t/m 12 feb.
St. Jacobiparochie, De Zwarte Haan: expo Vellinga met beelden van het landschap en de dorpen van het Bildt
St. Nicolaasga, Galerie Heide: collectie merklappen, iedere zondag 14.00-17.00 u.
Surhuisterveen, ‘t Suyderhuys: tent. met werk van GGZ kunstenaars, t/m 9 maart.
Twijzel, Pilat & Pilat: Ritmische reliëfs, werk van Suzanne Hartmans, tot 1 april.
Veenklooster, It Lytse Slot: Werk van Klaas Koopmans, t/m feb.
Veenwouden, Het Vergeet-Mij-Nietje, Hoofdstraat 20: mini-expositie boekencollectie Robinson Crusoe van dhr. T. Schol, Terschelling, t/m 29 jan.
Warns, Galerie De Ferbylding: drie exposanten: Sonja Klijnstra (schilderijen), Tecla Ormeling (keramiek) en André de Bruijne (stalen objecten), tot 19 maart.
Wolvega, Hannie Mein Keramiekgalerij (Home Center): keramiektent., t/m 30 april.
Wolvega, Kijkzaal: expo van Carla van den Berg en Liesbet Optendrees, t/m 3 feb.
Wolvega , Oudheidkamer: expo van handgevormde Raku-keramiek van Sijke Gorter-Greidanus, t/m 9 april

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties