De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Geloof & Kerkwoensdag, 25 januari 2006

Dagelijkse meditatie over de telefoon bestaat 25 jaar
Bijbeltelefoon: tegen eenzaamheid
Leeuwarden - De Bijbeltelefoon, die dit weekend z’n 25-jarig bestaan viert, is vooral een bestrijder van eenzaamheid, hebben de medewerkers in de loop der jaren ontdekt.
BERBER BIJMA
,,Ik wist dat er eenzaamheid was, maar niet dat het zoveel was’’, zegt coördinator Age Ploegstra.
De Bijbeltelefoon is een telefoonnummer (058-2153000) waarop iedere dag een andere, korte meditatie is te horen. Ruim veertig medewerkers, van wie de meeste uit Leeuwarden, spreken beurtelings zeven meditaties in die in de loop van een week via het telefoonnummer zijn te horen. Sommige ‘insprekers’ geven bij de meditatie ook hun telefoonnummer door, voor eventuele reacties; anderen doen dat niet of geven het telefoonnummer van Ploegstra door.
Per week zijn er momenteel zo’n zeventig mensen die naar de boodschap luisteren, dagelijks dus een stuk of tien. In sommige weken komen daar ,,enkele reacties’’ op, in andere weken geen, vertelt Ploegstra. De bijbeltelefoon heeft tegenwoordig ook een eigen website: www.bijbeltelefoon.nl. Daarop is de overdenking te horen en te lezen.
Bij het interview zijn ook aanwezig Duko Hellema, een van de oprichters van de bijbeltelefoon en Jan de Haan, voorzitter van de redactiecommissie van het jubileumboekje dat zaterdag wordt gepresenteerd.
Hellema herinnert zich het eerste begin van het de Bijbeltelefoon nog goed. Hij las in de Friese Kerkbode een oproep van A.J. Delleman, die in Zwitserland op vakantie was geweest en daar een folder was tegengekomen van een Duitstalige bijbeltelefoon, waarop iedere dag een andere boodschap was te horen. ‘Welke diaconie pakt dit op?’, schreef Delleman in zijn rubriek ‘Diaconalia’. ,,Ik was destijds voorzitter van de diaconie van de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden-Oost en heb het toen in de vergadering ingebracht’’, vertelt Hellema. ,,Maar de anderen vonden het maar niks. ‘Dat is helemaal niet nodig, we hebben toch de NCRV’, zeiden ze. In eerste instantie werd er niets mee gedaan, maar een jaar later kwam het onderwerp weer op de agenda en was er toch belangstelling voor. Het is toen in handen gekomen van de destijds gereformeerde Centrale Evangelisatie Commissie, de CEC. Ds. Gerlof van den Berg, toen evangelisatiepredikant, heeft er veel aan gedaan.
De bijbeltelefoon sloeg goed aan - in de beginjaren belden er soms 150 mensen per week. Toen G. Ottevanger, de man die organisatorisch veel voor de Bijbeltelefoon betekende, overleed, raakte de zaak in het slop. Zo’n vijf jaar geleden leek het een aflopende zaak, vertelt Ploegstra. ,,Ik hoorde een boodschap via de telefoon en dacht: als dit het is kunnen ze maar beter stoppen. Dat heb ik toen gezegd, waarop ik ben gevraagd om de Bijbeltelefoon weer nieuw leven in te blazen.’’ Dat gebeurde, de banden met de Centrale Evangelisatie Commissie werden aangehaald en inmiddels draait de telefoonlijn weer prima. De veertig medewerkers die voor de meditaties zorgen zijn onder meer predikanten, ouderlingen, diakenen en pastorale werkers. ,,Iedereen die een goed woord over de Heer heeft’’, omschrijft Ploegstra. De medewerkers kunnen via hun thuistelefoon de stukjes inspreken, waarna die door technicus Martinus Boersma ‘klaargezet’ worden voor de telefoonlijn.

Kapstok

Ploegstra staat versteld van de eenzaamheid die hij via de Bijbeltelefoon op het spoor kwam. ,,Er zijn mensen die nooit met iemand anders spreken. Het is een van de belangrijkste functies van de Bijbeltelefoon dat dat doorbroken wordt.’’ ,,De meditatie is voor sommige mensen de kapstok om hun verhaal aan iemand kwijt te kunnen’’, vult Hellema aan. ,,Je staat er versteld van hoeveel vertrouwen mensen je ineens kunnen schenken’’, zegt Ploegstra. ,,Wij hebben altijd geprobeerd iets voor mensen te betekenen als dat nodig was, bijvoorbeeld door contact op te nemen met hun eigen kerk.’’
De Bijbeltelefoon wordt inmiddels breed kerkelijk gedragen, niet alleen door de PKN-gemeenten in Leeuwarden, maar ook vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) de Vrije Evangelische Gemeente en het Leger des Heils. Met doopsgezinden en katholieken zijn contacten gelegd.

Jubileumboekje

Jan de Haan heeft zich de afgelopen anderhalf jaar beziggehouden met het maken van een jubileumboekje. Dat is een hele klus geweest, vertelt hij, want uit het hele land moesten (voormalige) medewerkers van de Bijbeltelefoon worden opgespoord. De redactie heeft hen allemaal gevraagd een overdenking van maximaal vierhonderd woorden te schrijven. Sommigen moesten teruggestuurd worden voor inkorting, een paar zijn afgekeurd, anderen moesten een beetje worden aangepast. ,,Het hoeft niet allemaal vanuit dezelfde gezindte te worden geschreven, maar het moet wel een zekere kwaliteit hebben’’, zegt De Haan. Theologische uitgeverij Narratio bleek bereid het boekje met 52 meditaties uit te geven en vandaag - nog net op tijd - kan De Haan de 1500 exemplaren ophalen.
Zaterdagmiddag wordt in vrijgemaakt-gereformeerde kerk De Morgenster in Leeuwarden het boekje gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst met zang en een overdenking van ds. A.J.J. van Vliet (15.00 uur). Het boekje wordt uitgereikt aan de mensen van het eerste uur: Delleman, ds. Van den Berg en Hellema. Daarnaast kunnen instanties als ziekenhuizen, verzorghuizen en gevangenissen elk vijftien exemplaren krijgen tijdens de bijeenkomst. Het boekje, dat onder meer gefinancierd is met een gift van de Pollema Tromp Stichting, komt daarna niet in de boekhandel te liggen.

Nut bewezen

De Bijbeltelefoon blijft ook na zaterdag gewoon bereikbaar. ,,Als iets het 25 jaar volhoudt, heeft het z’n nut bewezen’’, zegt Ploegstra. Hij herinnert zich één voorval waarin de Bijbeltelefoon een mooie functie vervulde. ,,Een moeder belde me op en vertelde dat ze niet meer wist wat ze met haar zoon aan moest. Hij was 35 jaar en zat helemaal in de knoop. Ze waren lid van een kerk, maar durfden daar niet heen te gaan. Wij hebben toen verschillende keren met ze gesproken, en daarna vonden ze het goed dat we hun kerk opbelden. Die heeft toen weer contact met hen opgenomen en op een gegeven moment kregen wij bericht dat die zoon op Paaszondag belijdenis zou doen. De Geest doet z’n werk blijkbaar op z’n eigen manier. Het is mooi dat wij op deze simpele manier dienstbaar kunnen zijn.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties