De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 22 februari

Bijschriftwoensdag, 25 januari 2006

Gerechtigheid
Weer vermaningen, richtinggevende adviezen, om Timoteüs toe te rusten tot zijn dienst.
Lezen: 2 Timoteüs 2:22 en 23
‘... jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.’
2 Timoteüs 2:22
Weer vermaningen, richtinggevende adviezen, om Timoteüs toe te rusten tot zijn dienst. Ze zijn bedoeld als handvatten, te gebruiken bij de uitoefening van zijn taak als voorganger van de gemeente.
Bepaalde kenmerken moet zijn optreden dragen. Zo zal Timoteüs jagen naar gerechtigheid, naar een leven dat zijn wortels heeft in de geboden van de Here.
Verder moet dat leven trouw uitstralen, trouw aan God, zich uitend in geloof en vertrouwen op God. Liefde zal het laten zien: liefde, die zich uit in het uitkiezen en vasthouden van de naaste, zelfs als deze tegenvalt.
Vrede zal de omgang met de naaste kenmerken, want deze is als gelovige medestander en geen tegenstander. Net als met Timoteüs het geval is heeft deze een rein hart, dat bereid is om Gods geboden te volbrengen. Een dienstbare levenshouding, gevoed door de geboden van God, is nodig voor Timoteüs, maar ook voor ons.
Uit: Filippus Dagboek
Jongbloed Heerenveen

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties