De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Geloof & Kerkdinsdag, 15 november 2005

Nieuwe opzet avonddienst in Berlikum
‘Het @ndere uur van zondagavond’
Berlikum - Er komt een oecumenische opzet van de avond-diensten in Berlikum. Elke derde zondag van de maand zal vanuit de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Doopsgezinde Gemeente voortaan een gezamenlijke dienst worden georganiseerd.
LODEWIJK BORN
De nieuwe opzet heeft als naam meegekregen: ‘Het @ndere uur van zondagavond’. Onbedoeld een verwijzing - met een knipoog - naar het IKON-radioprogramma De andere wereld van zondagmorgen , vertelt ds Jeannette van den Boogaard-Bongers. De kerkdiensten hebben geen speciaal format, maar zijn iedere keer weer anders. ,,Niets staat vast’’.
De zondagavondvieringen zijn een antwoord op de behoefte bij gemeenteleden om het eens over een andere boeg te gooien. Dat gebeurt ook al via de diensten die de commissie Bijzondere Diensten organiseert op de ochtenden. ,,Dit is een aanvulling daarop. We willen zeker niet met hen concurreren.’’ Ook waren er een aantal keren per jaar zangavonden en vespers.
Maar hoewel elementen daarvan zeker terug zullen komen in het @ndere uur van zondagavond, zullen de nieuwe avondvieringen anders zijn. ,,We willen laten zien hoe verfrissend en verrassend het geloof kan zijn, dat je het echt mag beleven.’’ Daarbij ligt alles open: ,,Binnen de grenzen die we nu ook al hebben’’.
De ene keer kan de dienst theaterachtige elementen bevatten, een andere keer bijvoorbeeld in de vorm van een Taizé-viering. Met laatstgenoemde dienst begint men komende zondag de reeks in de Koepelkerk. ,,Een Taizé-viering hebben we hier wel eens eerder gehad. Dat was goed bevallen.’’
Het ligt in de bedoeling dat iedere keer een groep uit de gemeente, samen met een predikant, de zondagavondviering voorbereidt. De diensten zijn niet voor een speciale leeftijdscategorie. ,,Het is voor jong en oud, al is het natuurlijk wel een voordeel dat je nu wellicht gemakkelijker ook de jeugd weet te bereiken. Ze hebben in ieder geval niet meer het excuus dat het te vroeg is.’’
Opmerkelijk is dat de diensten door de drie gezamenlijke kerken worden georganiseerd. Afwisselend zijn de vieringen in de hervormde Koepelkerk, de gereformeerde Kruiskerk en de doopsgezinde Fermanje. De hervormden en gereformeerden werken aangaande de diensten al veel samen. ,,66 procent van de kerkdiensten is gezamenlijk.’’ Die diensten trekken gemiddeld zo rond de 250 bezoekers. ,,Ook wel eens meer, maar het is niet altijd Kerst.’’ Waarop men bij de avondvieringen moet rekenen, daar durft Van den Boogaard geen uitspraak over te doen. ,,Het gaat ons ook niet om de getallen. Voorop staat het samen vieren.’’
Tot en met juni zal er iedere derde zondag een avonddienst zijn, uitgezonderd de maand december. ,,Dan is het de tweede zondag.’’ Aanvang is iedere keer om 19.30 uur.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties