De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Bijschriftdinsdag, 15 november 2005

De morgenster is opgegaan
Johannes ziet Jezus. De oude apostel is verbannen naar het eiland Patmos.
Openbaring 1:9-18
‘En zijn aanzien was
gelijk de zon schijnt in haar kracht’
Openbaring: 1:16
Johannes ziet Jezus. De oude apostel is verbannen naar het eiland Patmos. De gemeente van Christus wordt vervolgd. Johannes wordt zelfs gedeporteerd. De kerk beleeft donkere tijden. Maar midden in die duisternis schijnt op het eiland Patmos hemels licht. Johannes ziet een visioen. Hij ziet Jezus. Op de eerste dag der week hoort hij achter zich een luide stem. En als hij zich dan omkeert, ziet Johannes een indrukwekkend schouwspel. Zeven kandelaren. En tussen die zeven kandelaren: de Zoon des mensen in een majesteitelijke gedaante. Zo overweldigend is de aanblik dat Johannes als dood voor zijn voeten valt. Geen wonder: Jezus’ ogen zijn als een vuurvlam: zijn voeten zijn als gloeiend koper, zijn stem klinkt als het geluid van vele wateren. Het is alsof je de zon zelf recht in het gezicht ziet, zo stralend is Christus’ gezicht!
Is dat nu Jezus? Ja, zo is Jezus ook. Hij is niet alleen de eenvoudige rabbi van Nazareth. Hij is ook de Koning van alle koningen, de Keizer van alle keizers. Ontzagwekkend is zijn heerlijkheid. Niet aan de keizer van Rome, maar aan Hem is alle macht, in hemel en op aarde. Zo ziet Johannes Hem: als Overwinnaar, als de Triomfator. De gemeente van Christus behoeft niet bang te zijn. In het duister van de tijden straalt het licht van Jezus Christus, als een ster, als de zon zelf. Keizers en koningen zullen als sterren van de hemel vallen. Deze Morgenster alleen, deze Zon der gerechtigheid, zal zegevieren! Met dat visioen voor ogen vat Johannes nieuwe moed. En Johannes is waarlijk niet de enige.
Trouwe Vader, uw Koninkrijk komt. Dat geloven wij en daarom houden wij goede moed, hoe donker het moge zijn op aarde. Voor Jezus danken wij U. Zijn ster is opgegaan, zijn licht schijnt als de zon. Wij bidden voor uw verdrukte kinderen: dat zij in uw licht zullen wandelen en moed vatten tot uw Rijk gekomen is.
A.F. Troost
Uit: ‘Hier is mijn hand’, Boekencentrum, Zoetermeer

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties