De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Regiodinsdag, 15 november 2005

ROM-project stopt, want geslaagd
Beetsterzwaag – Het ROM-project in Zuidoost-Fryslân, met als doel de natuur landbouw en recreatie in het gebied op te krikken, wordt in 2007 beëindigd. Volgens gedeputeerde Baas van de provincie Fryslân zijn alle doelstellingen dan gehaald.
Het ROM-project (Ruimtelijke Ordening en Milieu) begon in 1998. In het project werken de provincie, de gemeenten Opsterland, Heerenveen en Oost- en Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, de ministeries van VROM, LNV en VWS en enkele particuliere organisaties samen. Met als belangrijkste doelstellingen: ,,De landbouw de volle ruimte geven, uitbreiding van recreatiemogelijkheden en het verbeteren van de woon-werkfunctie van het gebied’’, aldus Baas.
Intussen is een en ander afgerond. Zo kan de komende jaren voor tweeduizend hectare aan nieuwe natuur worden ingericht. Dit is overigens niet in 2007 klaar, maar wel zijn dan alle mogelijke obstakels uit de weg geruimd. ,,De inrichting gaat daarna plaatsvinden als onderdeel van de vijf landinrichtingsprojecten in het gebied’’, aldus Baas. Volgens hem is er geen enkel deelproject niét gerealiseerd. Soms was er wel sprake van een conflictsituatie, zegt Baas, met name bij projecten waarbij landbouw en natuur elkaar raakten. ,,Maar de partijen hebben elkaar altijd weten te vinden.
Baas noemt het ROM-project een succes. ,,Van de duizend boeren in het gebied, hebben zeshonderd meegedaan aan een of meer projecten. Als verdere successen noemt hij de samenwerking in de agrarische sector, op het gebied van het agrotoerisme (het promoten en vermarkten van streekproducten), en het aansluiten van driehonderd percelen op de riolering.
Het ROM-project is een initiatief van het Rijk. In totaal is in Zuidoost-Fryslân vijftig miljoen euro geïnvesteerd. Na het beëindigen van het project, zetten de vier gemeenten en de provincie hun samenwerking voort. Vier jaar lang stellen alle partijen honderdduizend euro beschikbaar.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties