De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Hoofdartikelvrijdag, 2 september 2005

Discussie over homeopathie...
Om de zo veel tijd is er publiciteit rondom homeopathie en andere vormen van alternatieve geneeswijzen. Onlangs weer naar aanleiding van een artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Daarin werd beweerd dat homeopathie niet werkzaam is. De auteurs van het artikel kwamen tot die bevinding door allerlei onderzoeken over dit onderwerp nog eens kritisch te evalueren. De beroepsvereniging van homeopaten kwam direct in verzet. Het artikel zou eenzijdig zijn en voorbijgaan aan resultaten van weer ander onderzoek.
En zo gaat het heen en weer, met in feite steeds dezelfde resultaten: de een ‘gelooft’ er in en de ander gelooft er niet in. De een is dit geval een heel grote groep Nederlanders en een klein groepje medici; de ander is de gevestigde medische wetenschap, met een uitstekende lobby naar onder meer de politiek.
Het gaat er overigens niet altijd even zuiver aan toe, in de terugkerende discussies. Nota bene de minister van volksgezondheid ging diverse malen vreselijk in de fout toen hij homeopaten maar even gelijkstelde aan allerlei kwakzalvers. Zijn beleid is ook nogal eenzijdig gericht op gevestigde medische wetenschap, met voorbijgaan aan én de blunders die in het medische circuit voorkomen én de grote waardering die miljoenen Nederlanders hebben voor de homeopathie. Feitelijk worden al die Nederlanders belachelijk gemaakt door de minister als hij zegt dat ‘dat spul’ niet werkt.
De publiciteit en geregeld terugkerende discussies zijn niet vrijblijvend; beide hebben gevolgen: de minister voert bepaald geen homeopathie bevorderend beleid. Merkwaardig is het dat hij daarbij betrekkelijk weinig weerwerk krijgt vanuit de Kamer. De volksvertegenwoordiging realiseert zich kennelijk niet dat talloze kiezers homeopathie en andere vormen van alternatieve geneeswijzen van belang vinden.
De discussies zelf laten vooral zien hoe onderzoekers hun eigen ‘programma’ uitvoeren. Wie een bepaalde opvatting heeft over de mens, diens lichaam, ziel en geest en gezondheid, kijkt anders naar patiënten dan iemand die er andere opvattingen op na houdt. Die kijk op de mens is mede bepalend voor het onderzoek dat wordt gedaan en voor de interpretatie van de uitkomsten. Wat de een ‘ziet’, kan door de ander niet worden waargenomen en andersom. Zo geven de discussies en de onenigheid over homeopathie verschillen weer in visie op de mens.
Daarmee is aangegeven hoe zo’n medische discussie eigenlijk een heel andere is, namelijk een discussie over de vraag: wie is de mens? En als dat eenmaal is gezegd, wordt duidelijk dat die discussie over homeopathie eerst op een ander niveau moet worden gevoerd, met een veel wijdere strekking.
...en de toenemende onvrijheid
Er is nog een aspect dat tot buiten de orde van het medische strekt. Dat is de beknotting van de vrijheid die de overheid aan de burgers oplegt door het eenzijdig bevoordelen van het gangbare medische circuit. Door die beknotting zijn sommige alternatieve medicijnen niet meer verkrijgbaar in ons land - laat staan dat ze worden vergoed.
De overheid doet dus veel meer dan een medicijnbeleid voeren - ze benadeelt mensen die anders denken over ziekte en gezondheid. Op dit punt dreigt de vrijheid van denken te worden beďnvloed: wie anders denkt, wordt ‘bestraft’. En wie zich houdt aan de door de overheid bepaalde standpunten wordt beloond. Ofwel: de minister van volksgezondheid is lid van de VVD, de partij die de vrijheid van burgers zo benadrukt, maar in werkelijkheid is het de minister van de beperking van de vrijheid.
De steeds terugkerende kwestie van alternatieve geneeswijzen - en zeker die van de homeopathie - is niet zo maar iets, maar raakt aan de vrijheid van de burger en aan de vrijheid van diens denken. De strekking is dus veel wijder dan de vraag of een potje homeopathische korrels wel of niet wordt vergoed. Daarom is het verbazingwekkend met hoeveel volgzaamheid de Kamer de minister zijn gang laat gaan. En is het ook verbazingwekkend dat niet veel meer burgers hun stem laten horen om hun recht op vrijheid van denken en vrijheid van handelen te beklemtonen.
Overigens is de kwestie van de homeopathie helaas niet de enige indicator voor de bedreiging van de vrijheid van de burger. Denk aan de sluipende ingang van genetisch gemanipuleerd voedsel, of aan de indringende invloed van de overheid op opvoeding en onderwijs. Die invloed is veel gevaarlijker op de volksgezondheid dan enig homeopathisch pilletje of druppeltje.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 3


Reacties:

Een kort citaat uit het artikel:

"Zijn beleid is ook nogal eenzijdig gericht op gevestigde medische
wetenschap, met voorbijgaan aan én de blunders die in het medische
circuit voorkomen én de grote waardering die miljoenen Nederlanders
hebben voor de homeopathie. Feitelijk worden al die Nederlanders
belachelijk gemaakt door de minister als hij zegt dat 'dat spul' niet
werkt."

Dit bevat twee denkfouten:

1. Blunders in het medische circuit zijn geen argument VOOR homeopathie.
Als A niet altijd werkt, betekent het niet dat B wel werkt!

2. Dat vele mensen waardering hebben voor homeopathie betekent nog niet
dat het ook werkt en vergoed moet worden door verzekeringen. Het
katholicisme weet zich ook breed gewaardeerd, net als vroeger het
fascisme en de rassenleer. Oeps. Wat ik maar zeggen wil: mensen kunnen
zich ook massaal vergissen en daarom is het goed als een fenomeen op
onafhankelijke wijze wordt onderzocht.

Daarbij denk ik dat veel mensen niet eens weten wat homeopathie inhoudt.
Ze denken vaak dat het een of andere kruidenleer is met het imago van
zacht en natuurlijk, etc. Het hele idee ervan (een stof net zo lang te
verdunnen tot er theoretisch gezien geen molekuul meer in de oplossing
aanwezig is) is waarschijnlijk velen onbekend.

Ik vind het zeer goed dat de minister heel kritisch kijkt naar alle
alternatieve geneeswijzen totdat de werking ervan onomstotelijk
vaststaat.

gr Jan

jan wit, goningen - vrijdag, 23 september 2005


Ik kan niet zeggen of homeopathische middelen altijd werken of niet, maar
ik ga ervan uit dat ze kunnen werken "immers" het geschiede door een
ieders geloof. Het is immers zo dat de geest ook invloed heeft op je
gezondheid, het kan je ziek maken maar de geest kan je ook genezen. Als
ik geloof dat iets me beter maakt, dan kan het me ook beter maken, ook al
heeft het er dan mee te maken dat ik er in geloven moet. In de bijbel
staat " en het gelovige gebed zal de lijder gezond maken" dus met andere
woorden het geloof is bepalend. Ik vind trouwens wel dat er vrijheid moet
zijn in de keuzes die mensen maken wat ze wel of niet gebruiken want
immers, de één heeft een sterk geloof en de andere een zwak geloof.
Verder is het gelukkig zo dat het lichaam een zelfgenezende functie
heeft. Voor de reguliere geneeskunde heb je geen geloof nodig alleen de
hoop dat de artsen het goed zullen doen en de juiste diagnose stellen. Ik
ben mij er van bewust dat de mensen de reguliere middelen nodig hebben,
maar blij ben ik er niet mee. Immers waar blijft dan het geloof en de
kracht van de geest? Plus dat 70 procent van de moderne geneeskunst is
voortgekomen uit gruwelheden. Denk daar bij aan de tweede wereldoorlog
waarbij ze veel experimenten met gevangenen hebben gedaan en waarvan ze
nu nog profiteren, of denk aan al het dierenleed en de schending van het
menselijke lichaam. Ik denk dat het voor de mensen beter is om er nooit
achter te komen wat er allemaal nodig is geweest voor de kennis van
vandaag. Ook al zou het uitgangspunt zijn " de prijs om mensenlevens te
redden kan nooit hoog genoeg zijn" dan nog is het een onzinnige
motivatie. Want de reguliere geneeskunde red geen mensen levens, maar
stelt alleen de fysieke dood uit.

menno heesterman, drachten - maandag, 12 september 2005


Over homeopathie; uw hoofdartikel treft de zaak volgens mij heel juist.
Dit is een opinie die de reputatie van uw dagblad inzake keuzevrijheid
wat betreft levensbeschouwing ed recht doet.

Oebele W van der Lei, Schoorl - vrijdag, 9 september 2005


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties