De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiovrijdag, 2 september 2005

Konijn doet het nog niet goed
Leeuwarden - Het blijft slecht gaan met het konijn. Al enkele jaren loopt het aantal konijnen in Nederland terug en uit de tellingen van de zoogdiervereniging VZZ van dit jaar ontstaat het beeld dat die trend doorzet. Alleen rond steden lijkt licht herstel zichtbaar, vooral rond voetbalvelden, industrieterreinen en begraafplaatsen. En laat dat nu juist de locaties zijn waar het konijn voor overlast zorgt en bejaagd wordt. De jacht op het konijn is op 15 augustus geopend.
Begin dit jaar kondigde de VZZ konijnentellingen aan. Volgens natuurorganisaties was de telling nodig omdat de Nederlandse konijnenstand onder druk stond. Om beslagen ten ijs te komen in de discussie rond de jacht op konijnen moest duidelijk worden hoe het de actuele konijnenstand is. De VZZ hield dit jaar een aantal ‘telweekeinden’. De laatste tellingen worden komend weekeinde gehouden. Precieze gegevens heeft Richard Witte, projectleider verspreidingsonderzoek van de VZZ, daarom niet. De eindresultaten zijn pas in oktober bekend.
De gebruikte telmethode is gebaseerd op de telmethode die door Jan Buys is ontwikkeld voor tellingen van ‘dagactieve zoogdieren’ tijdens vogeltellingen. De methode is nu echter uitsluitend gericht op het tellen van zoogdieren. Er zijn al tellingen gehouden in maart en juni. Vrijwilligers telden de dieren twee keer per maand op vaste plaatsen, rond zonsopgang en zonsondergang. In maart is bijvoorbeeld te zien hoe de konijnen door de winter zijn gekomen en in augustus hoeveel jongen er zijn geboren. Uit de in maart en juni gehouden tellingen is een tussenstand duidelijk geworden: landelijk is er sprake van een terugloop van 70 procent het aantal konijnen in de afgelopen tien jaar, lokaal zelfs 90 procent. ,,Vooral in duingebieden, ook op de Friese waddeneilanden.’’ Het zijn vooral twee virussen die de konijnenpopulatie extreem hebben uitgedund: myxomatose en het viraal haemorrhagisch syndroom (VHS). Het laatste virus slaat minder snel toe in gebieden waar veel konijnen leven. In die gebieden worden konijnen echter gezien als ‘overlastgevend’ en daar wordt op ze gejaagd.
Die ‘dichtbevolkte gebieden’ zijn vooral te vinden aan de rand van steden. Hier lijkt sprake van licht herstel, zegt Witte. Met name rond voetbalvelden, golfbanen, begraafplaatsen en industrieterrein lijkt het konijn op de terugweg. ,,Dat is wrang, natuurlijk. In de natuurgebieden waar het konijn vrij mag lopen, komt hij nauwelijks voor, en op locaties waar hij voor overlast zorgt en waar op hem gejaagd wordt, gaat het goed.’’
De genoemde locaties zijn in trek bij konijnen vanwege de korte vegetatie. Het zijn plekken waar het groen kort wordt gehouden. ,,Hier zijn planten te vinden die net uitgroeien en die bezitten een hoog eiwitgehalte’’, doceert Witte.
Op deze plekken mag, met een vergunning van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid, op het konijn worden gejaagd. Op begraafplaatsen vreten de konijnen de bloemen weg, op voetbalvelden leveren de gangen die de konijnen graven gevaar op voor de spelers.
Met de telgegevens wilde VZZ de discussie aangaan met het ministerie en de jagers over het nut van de konijnenjacht. Voor dit jaar komen de resultaten te laat, omdat het jachtseizoen al is begonnen. Maar de gegevens worden volgens Witte gebruikt voor volgend jaar. De VZZ werkt bovendien aan een nieuwe rode lijst voor zoogdieren – diersoorten waar het niet goed mee gaat - en ,,het is helemaal niet ondenkbaar dat het konijn op die lijst komt’’, aldus Witte.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties