De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiovrijdag, 2 september 2005

Hiltje Bloemhof viert eeuwfeest
Sneek - Folkert Bloemhof had niet gedacht dat zijn moeder de honderd jaar zou halen. Ze kreeg kortgeleden blaasontsteking. ,,Mar se is in sterke frou en is der dochs wer trochkaam.’’ Gisteren kwam de familie bijeen om de bijzondere verjaardag van Hiltje Bloemhof-Boersma te vieren.
De jarige werd geboren in Terbant in een boerengezin van elf kinderen. Op 31 mei 1931 trouwde ze met Fedde Bloemhof. Hij had een klein fouragebedrijf en werkte als melkrijder. ,,Fan moarns betiid oant jűns let wie er űnderweis’’, herinnert haar zoon zich nog. Het echtpaar kreeg vier kinderen. Inmiddels zijn er tien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.
Het gezin van Fedde en Hiltje woonde in het grootste huis van Scharnegoutum. ,,Wy koene efterhűs fuotbalje en foarhűs keatse’’, aldus Folkert. Mem Bloemhof was een echte dorpsfiguur. Ze had het druk met de vrouwenvereniging en was een trouw lid van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Het karakter van de Scharnegoutumse laat zich moeilijk vatten in een paar woorden. ,,Tsja, hoe sil ik haar omskriuwe. Us mem is gewoan ús mem. Se wie der altyd en we koene altyd by har terjochte.’’
Ze kreeg een zware klap toen ze al op 63-jarige leeftijd weduwe werd. ,,Heit kriich in hertoanfal węr’t hja bysiet.’’ Tien jaar geleden verhuisde ze naar Frittemahof in Sneek. De gezondheid is nog redelijk, al laat het geheugen haar vaak in de steek. ‘Honderd jaar’ is moeilijk te vatten. ,,Se wit dat se hűndert is. Mar snappe, docht se it net. Se begrypt ek net dat al har bern al út it wurk binne. ‘Binne jim dan al sa âld?’, freget se dan.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties