De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Bijschriftvrijdag, 2 september 2005

Stil
Opeens lijkt het alsof een boze onderwijzer zijn rumoerige klas inloopt en ‘wees stil’ gebiedt. Hoe kan dat nou?
Habakuk 2: 20
Opeens lijkt het alsof een boze onderwijzer zijn rumoerige klas inloopt en ‘wees stil’ gebiedt. Hoe kan dat nou?
Habakuk begon zijn profetie met een schreeuw om hulp en uitredding. Vervolgens begint een levendig gesprek tussen God en de profeet die een hoogtepunt vindt in de satire van hoofdstuk twee. En dan nu opeens stil zijn. Waarom moet de profeet zwijgen?
Het is niet omdat de profeet niet meer spreken mag, maar wel omdat er in de omgang met God vroeger of later een moment komt dat je woorden tekortschieten. Op dat moment ontdek je dat God groter is dan jij bent, zijn grootheid kun je niet doorgronden. Hij overweldigt je, je kunt alleen in alle eerbied zwijgen en erkennen dat hij heilig en onnavolgbaar is.
Het wil niet zeggen dat je daarmee afdoende antwoord van God hebt gekregen. Als mens blijf je achter met je vragen en je twijfels. Soms is het ronduit teleurstellend om te moeten buigen voor die onbegrijpelijke grootheid van God. Veel mensen kunnen niet leven met die onverklaarbare heiligheid van God.
Zij buigen niet daarvoor, maar menen te weten wie God tot op de vierkante millimeter is. In de islam zien we hoe extremisten precies weten hoe Allah denkt en aangeeft wie door hun wapens mag omkomen. Ook in het christendom zijn fundamentalistische stromingen actief die meer dan anderen op de hoogte zijn van wat God wil inzake buitenlandse politiek of christelijke regels. Het is grappig om te zien - maar tegelijkertijd is het diep en diep triest - dat in al deze gevallen God of Allah naadloos aansluit op wat deze mensen vanuit hun eigen opvatting willen. God is geen tegenover meer, hij heeft geen eigen wil meer, hij is een verlengstuk geworden van puur menselijke ideeën.
Habakuk zwijgt voor God. Een schepsel kan zijn schepper immers niet naar de kroon steken.
Jan van den Boogaard

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties