De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Geloof & Kerkmaandag, 30 mei 2005

Bethelkerk in Drachten bomvol bij themadienst over wederkomst
Bottenbley: ‘Deze generatie ontmoet Jezus’
Drachten - ,,Deze generatie maakt het mee dat Jezus terugkeert op aarde.’’ Dat zei voorganger Orlando Bottenbley van de Vrije Baptisten in Drachten zondagavond tijdens een themadienst over de wederkomst. De speciale dienst trok 2300 mensen. Verschillende belangstellenden moesten naar huis worden gestuurd: de grote zaal van de Bethelkerk zat bomvol.
Rond half acht zondagavond – het aanvangstijdstip van de dienst – stonden er nog files op de invalsweg van Drachten. Allemaal mensen die graag de dienst wilden bijwonen. Een aantal mensen moest worden teleurgesteld. Op last van de brandweer mochten er niet meer mensen in de grote zaal. Bottenbley toonde zich blij verrast met de hoge opkomst. ,,Dit is echt fantastisch’’. Hij kondigde aan de komende maanden geregeld op het thema terug te komen.
In een bijna anderhalf uur durende preek legde Bottenbley zijn visie uit op de wederkomst. Hij deed dit aan de hand van Romeinen 8, een briefgedeelte waarin Paulus antwoord geeft aan de gemeente in Rome op de vraag wanneer de opgestane en ten hemel gevaren Jezus zal terugkeren op aarde.
In de brief betoogt Paulus dat de schepping reikhalzend uitziet naar ‘de openbaring van de kinderen van God’, waarmee de wederkomst wordt bedoeld. Bottenbley: ,,Wanneer zal dat gebeuren? Als Jezus een teken van de Vader krijgt om de hemel te verlaten en zijn kinderen mee te nemen naar het huis van de Vader. De vraag is dan natuurlijk: wie zijn de kinderen van God? Paulus is daar heel helder in: het zijn de mensen die door de Geest van God worden geleid.’’
Bottenbley is ervan overtuigd dat bij de wederkomst van Jezus alle gelovigen meegenomen worden naar de hemel. ,,Stel dat Jezus op dit moment terugkomt op aarde. Dan is opeens een groot deel van de stoelen in deze zaal leeg. Allemaal mensen die meegenomen zijn naar de hemel. En de mensen die achterblijven kijken elkaar verbijsterd aan en zullen zeggen: ‘Wij horen er niet bij’.’’

Tekenen

In de Bijbel staan verschillende tekenen genoemd die duidelijk maken wanneer de wederkomst aanstaande is. Deze tekenen staan voornamelijk genoemd in het boek Openbaringen. Het gaat daarbij onder meer om oorlogen, aardbevingen en natuurrampen. Het is niet God die deze verschrikkingen veroorzaakt, betoogt Bottenbley. ,,Deze dingen ontstaan door de gebrokenheid in de wereld. De oorzaak van de gebrokenheid is de zondeval. Door de zondeval is de aarde vervloekt. Niet door God, maar het is wel gebeurd. Daarom kon een tsunami plaatsvinden, met meer dan 288.000 doden. Daarom zijn er dagelijks aardbevingen.’’
Deze wereld heeft nog maar een korte tijd te gaan, stelt Bottenbley. Dat is niet zijn eigen wijsheid: gerenommeerde wetenschappers stellen dat de mens de aarde dusdanig vervuilt, dat grote rampen, overstromingen en verwoestingen niet te voorkomen zijn. Tijdens de dienst zondagavond liet hij kort fragmenten zien van een uitzending van Nova waarin milieu-experts aan het woord werden gelaten. Deze stelden onder meer dat de zeespiegelstijging zo snel gaat, dat de Nederlandse dijken over dertig jaar niet meer hoog genoeg zijn.

Wanneer

Deze sombere voorspellingen van experts brengen de voorganger van de Vrije Baptisten bij de vraag wanneer de wederkomst zal plaatsvinden. Bottenbley is daarbij huiverig om een jaartal of datum te noemen. In de Bijbel staat dat niemand de tijd en de plaats weet, behalve God. Wel is volgens de voorganger duidelijk dat het moment daar is als ,,het goede nieuws over alle koninkrijken wordt verkondigd’’. Jezus zegt dat zelf in Mattheüs 24.
Het moment waarop alle volken van God gehoord hebben is nabij, daar is Bottenbley van overtuigd. Uit contacten met de bijbelvertalers van Wycliffe heeft hij begrepen dat in het jaar 2025 de bijbel in alle ‘grote’ talen beschikbaar is (die door meer dan een miljoen mensen worden gesproken). Er zijn op de wereld 6913 talen. De bijbel moet nog vertaald worden in 2644 talen. Er lopen nu 1678 taalprojecten. De meeste talen waarin de bijbel nog vertaald moet worden, zijn talen van kleine volken. Per jaar verdwijnen er ook een aantal talen, omdat de taal ‘uitsterft’.

Radio

Een ander teken is dat Trans World Radio de boodschap van de Bijbel ,,over tien tot vijftien jaar’’ zal kunnen uitzenden in de ruim driehonderd talen die door 97 procent van de bevolking worden gesproken. De verspreiding van het woord gaat sneller naarmate de techniek beter is. Vertalen is tegenwoordig dankzij de computer veel makkelijker dan dertig jaar geleden. Ook internet speelt een grote rol bij het verspreiden van het evangelie.
Het zijn, aldus Bottenbley, tekenen dat het moment dichterbij komt dat iedereen van het goede nieuws gehoord kan hebben en het moment daar is dat Jezus terugkeert op aarde. ,,Deze generatie maakt de wederkomst mee’’, aldus Bottenbley.
Hij riep de christenen op om mensen om hen heen te vertellen van God. ,,Als u dat niet doet, en de mensen een kans ontzegt om bij Jezus te horen, bent u eigenlijk een moordenaar.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 8


Reacties:

@Teade Smedes
Jezus zei dat deze generatie niet voorbij zou gaan, daar bedoelde Hij mee vanaf het moment dat de Joden teruggekeerd zouden zijn naar hun land Israel, en dat is in 1948 gebeurd.
Een generatie is ongeveer 80 jaar, dus het zal zeer spoedig zijn.
Zorg dat je er klaar voor bent, want als je Jezus Christus mist, mis je alles.
Hij klopt nu nog liefevol op de deur van je hart, het is nu nog genade tijd.
Accepteer dat Hij in jou plaats de straf droeg, die jou het eeuwige leven biedt.
God is liefde, daarom gaf Hij Zijn Zoon voor ons.
Jezus overwon de dood en de duisternnis, buig je knieën voor Hem, en geef Hem je hart.

Davina, Monster - donderdag, 22 december 2011


Als wist ik dat Jezus morgen terug kwam planten ik vandaag nog een boom.
Leef met en in de verwachting dat het spoedig is. Laat uw lamp vullen met olie, zodat het duister u niet overvalt. En u de bruidegom van verre ziet komen. Ja, Ik kom spoedig, Amen

Fer Burger, '-Gravenzande - woensdag, 27 oktober 2010


Heer Geelhoed en andere kritische geesten

Lees het boek Openbaring, Matteüs 24, Jesaja en nog veel meer in de Bijbel , leg de kranten ernaast. je hoeft geen profeet te zijn om te zien dat de wederkomst van Jezus aanstaande is, We weten alleen niet van de dag en het uur. Dat zegt Bottenbley ook. Bovendien heeft Jezus gezegd dat we waakzaam moeten zijn. Heer Geelhoed...U oordeelt te snel vanuit een opstandig geïrriteerd subjectief gevoel. Kijk gewoon vanuit de objectiviteit. Vanuit het Woord en u zult leren te zien, blind als u bent. Door welke geest wordt u geleid?

Wayout, Doetinchem - vrijdag, 9 juli 2010


De heer Bottenbley schaart zich in de zeer lange rij acopalistische
eindtijd en wederkomst-voorspellers welke altijd zeer teleurgestelde
gemeente(leden) achter zich gelaten heeft. De vraag is interessant waarom
de heer Bottenbley het nu bij het rechte eind zou hebben? Is hij voorzien
van bovennatuurlijke gaven en/of theologische bijzondere gaven? Hij zal
de eerste zijn om dat te ontkennen. Mijn advies: ophouden met die onzin!

Henri Geelhoedt, Noordeloos - dinsdag, 30 oktober 2007


Ja, mooi artikel. De tekenen zijn zeer duidelijk.

Het kan niet lang meer duren.

Kijk ook even op Eindtijd Informatie Web voor meer info.Er staat heel veel op over biometrie, biochips, 11 september, etc.

http://home.wanadoo.nl/henryv/

Groetjes van

Patricia

Patricia, Rijswijk - maandag, 21 augustus 2006


Deze generatie?
Hoe sensationeel het ook mag klinken; hoe is het mogelijk dat de
generatie waar Jezus van sprak (dit geslacht: Mat23: 27t/m39) niet DE
GENERATIE was, (Mat 10: 23+ 16: 27+28/ Marc8: 38+ 9: 1/ Luc21: 32)
maar de generatie die Bottenbley aanwijst wel?
God is geen God van wanorde (1Kor14: 33) en geen man, dat Hij liegen
zou (Num23: 19). Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet
volbrengen (Eze12: 21t/m28)?

Hij zei tegen zijn discipelen, die alleen tot Hem kwamen (Mat24: 3/
Marc13: 3): Zodra GIJ nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet,
weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea zijn,
vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en
die op het land zijn, er niet binnengaan, want dit zijn de dagen van
vergelding, waarin ALLES wat geschreven is, in vervulling gaat (Mark21:
20t/m22).

Teade Smedes, Burgum - dinsdag, 12 juli 2005


Mijn vrouw en ik waren erbij. Een geweldige dienst. Waarbij zelfs de 'ongelovige' tot de conclusie moest komen dat er geen ommekeer is. De 'trein' om de wereld te vernietigen hebben wij in gang gezet en is niet meer te stoppen. De volgende thema-diensten hopen wij er weer bij te zijn.

J. Mulder, Hoogeveen - vrijdag, 3 juni 2005


Met stijgende verbazing heb ik op 30 mei 2005 het artikel 'Deze generatie ontmoet Jezus' in het Friesch Dagblad gelezen. Het is voor mij ronduit verbijsterend, dat zonder enige kritische kanttekening van de redactie ds Orlando Bottenbley een forum wordt aangenomen om zijn speculatieve eindtijdgedachten uit te venten. Bottenbley speelt volgens mijn onbescheiden mening met vuur. De kerkgeschiedenis staat bol van apocalyptische eindtijdspeculaties! Tot heden is er niet anders dan teleurstelling uit voortgekomen. Ik ben zelf in de Nieuw-Apostolische Kerk (NAK) opgegroeid en heb zelf vastgesteld welke desastreuze gevolgen dit in het (geloofs)leven van christenen kan teweegbrengen. De NAK heeft zich ooit ook gewaagd aan eindtijdvoorspellingen dat uitmondde in een fiasco. Naar aanleiding van vorenstaande heb ik een artikel geschreven, dat u kunt lezen op http://www.nakobserver.nl/Artikelen/0017.htmPieter van Hes, Leeuwarden - vrijdag, 3 juni 2005


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties