De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Regiomaandag, 20 december 2004

Pure verbroedering in 2100 meter beton
Ferwoude/Gaast – Het is niet meer dan een strook beton van iets meer dan twee kilometer lengte, maar de toegevoegde waarde van het Nieuwe Binnenpaad tussen Gaast en Ferwoude is voor beide dorpen nauwelijks te bevatten. ,,Tuurlijk”, zegt schoolmeester Jan van Asperen uit Ferwoude zaterdag bij de opening van het pad, ,,Als je over de Oude Zeedijk gaat, is het ook nog geen vijf kilometer, maar dat is in de praktijk toch net te ver om zomaar eventjes in Gaast te gaan kijken. Nu ben je op de fiets in tien minuutjes ‘over’, en lopend in een half uurtje. Dat maakt voor de sociale binding een enorm verschil.”
Van Asperen is dezer dagen een gelukkig man. Niet alleen kan hij er voortaan van op aan dat zijn tien leerlingen uit Gaast veilig de christelijke basisschool De Finne bereiken; nu de kinderen niet meer over de smalle autoweg langs de dijk hoeven te fietsen, rekent hij bovendien op extra leerlingen. ,,Helaas gaan veel kinderen uit Gaast in Makkum naar school. Dat is de scholen daar van harte gegund, maar wij hebben ze liever hier. Dat is goed voor de school, maar ook voor de samenhang tussen onze beide dorpen.”
Ferwoude en Gaast hebben van oudsher een broederschaprelatie die eeuwenlang letterlijk langs een pad van toren tot toren liep. Dit Tsjerkepaad hield het uit tot in de jaren zeventig: toen kozen beide dorpen ‘uit liefde voor elkaar’ voor een symbolische scheiding. ,,Het pad was maar dertig centimeter breed, maar de onderwijsmensen in Den Haag zagen het als een doorgaande verbinding, en dus kon wat hen betreft een van beide scholen in de dorpen wel weg”, legt Maarten Hoekstra, uit Gaast, uit. ,,En om dat te voorkomen hebben we het pad toen maar eigenhandig gesloopt”, voegt Van Asperen toe. ,,En het werkte nog ook.”
In 1991 moest de basisschool in Gaast echter alsnog de deuren sluiten, en stond niets de aanleg van een nieuw binnenpad in de weg. Hoewel. ,,Ik ben in het comité voor het fietspad gekomen toen onze zoon naar groep één zou”, zegt Hoekstra schertsend. ,,Nu het klaar is, zit hij op de middelbare school in Bolsward. Nooit een meter plezier van ons werk gehad!”
Problemen om het benodigde geld bijeen te krijgen (het pad kost uiteindelijk, inclusief bruggetje, zo’n vier ton), met de route die niet alle landeigenaren naar de zin was en met natuurregels die de bouw van een pad niet toestonden, hielden de aanleg van het Nieuwe Binnenpaad uiteindelijk meer dan tien jaar tegen.
Logisch dus dat de inwoners van beide dorpen zaterdag in groten getale uitrukten om elkaar na zoveel tijd precies op het bruggetje over de Djippert te ontmoeten. De Gaasters op de fiets, de Ferwoudsters lopend achter de muziek aan, in gezelschap het voltallige gemeentebestuur van Wűnseradiel, gedeputeerde Andriesen van de provincie Fryslân en directeur Hosper van It Fryske Gea. Als er tijdens de openingshandeling dan ook nog precies tussen beide dorpen een regenboog verschijnt, is de symboliek natuurlijk helemaal compleet.
Jacob de Groot (11) uit Gaast heeft er weinig boodschap aan dat het pad nu officieel geopend is. Hij fietst al ongeveer een maand over de betonstrook naar school, en hij kan het in vijf minuten doen, vertelt hij trots. ,,Eerst was ik tien minuten onderweg. Het was twee keer zo ver.” Gevaarlijk vond hij de vorige route langs de dijk niet echt, zegt Jacob. ,,Maar je moest wel goed oppassen voor auto’s.” Jacobs vriendje Arend Timmer uit Ferwoude vindt het ook goed dat het pad af is, ook al fietst hij heel wat minder vaak naar Gaast dan Jacob naar Ferwoude. ,,Alleen om bij hem te spelen”, zegt Arend. ,,Oh nee, ook voor het kaatsen.”
De kaatsclub van Gaast is nu al populair bij de jeugd van Ferwoude, maar dat zal nu alleen nog maar toenemen, zegt schoolmeester van Asperen. Hij is behalve leraar ook voorzitter van de kerkenraad van de Samen-Op-Weg-gemeente van beide dorpen die de ene week in het kerkje van Ferwoude dienst houdt en de andere week in Gaast. Lachend zegt hij: ,,Dus als ik mijn gemeenteleden nog een laatste voordeel van het pad mag noemen: op zondagochtend is het er ook erg mooi fietsen of wandelen.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties