De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Agendawoensdag, 15 december 2004

De uitagenda van 16-23 december 2004
Advent
Blije Zondag om 16.00 uur is er in de hervormde Nicolaaskerk in Blije een advent- en kerstconcert met samenzang, uitgevoerd door een klein koor onder leiding van Oane Reitsma. Medewerking wordt verleend door Saakje Reitsma (fluit), Marieke Osinga (bugel) en Titia de Boer (bugel). Oane Reitsma bespeelt het Van Dam-orgel.
Ferwert Vrijdag is er in de ontmoetingsruimte van Foswert in Ferwert een adventszangavond dat wordt verzorgd door kinderkoor Seed to Sow, God Unlimited en Sound of Freedom. De avond begint om 20.00 uur.
Joure De Jouster Fanfare houdt zondag in De Oerdracht in Joure haar traditionele adventsconcert. Voor dit concert is een programma samengesteld vol muzikale hoogstandjes. Muzikale medewerking aan dit concert wordt verleend door vrouwenkoor Roxie. Het concert begint om 15.30 uur.
Leeuwarden Christelijk gemengd koor Euphonia uit Akkrum verzorgt vrijdag vanaf 19.30 uur een adventsavond in verzorgingscentrum Greunshiem in Leeuwarden. De avond bestaat uit koorzang, samenzang en declamatie.
Kerst
Augsbuurt Het zaterdagochtendorkest van streekmuziekschool De Wâldsang verzorgt zondag om 17.00 uur een concert in de Muziekkapel van Augsbuurt. Het orkest brengt werken van Bach en Händel, Engelse carols en samenzang van Nederlandse kerstliederen. Medewerking wordt verleend door sopraan Margo Amse en het geheel staat onder leiding van Geert van der Heide. Dinsdag verzorgen leerlingen van dezelfde muziekschool een kerstconcert in de Muziekkapel. Dit concert begint om 19.30 uur.
Augustinusga In de hervormde kerk van Augustinusga wordt zaterdag om 20.00 uur een kerstconcert verzorgd door Musica Mundana, onder leiding van Freerk Hofma, en De Bazuin, onder leiding van Bianza Ylstra. De presentatie is in handen van Aly van der Mark, oud-presentatrice van Omrop Fryslân.
Balk Het Krite Koar Balk verzorgt zondag om 20.00 uur een kerstconcert in de rooms-katholieke kerk in Balk. Naast enkele traditionele kerstliederen brengt het koor het Magnificat van Joh. Chr. Bach ten gehore.
Buitenpost Vocaal Ensemble Buitenpost, onder leiding van Marleen Miedema, geeft zaterdag om 20.00 uur een concert in de hervormde kerk van Buitenpost. Muzikale medewerking wordt verleend door Christiaan de Vries (orgel), Ineke van Slageren (dwarsfluit) en Gerda Postma (trompet).
Burgum Vocaal ensemble Lijn 12 verzorgt zondag om 19.00 uur een kerstconcert in gereformeerde kerk De Ikker in Burgum. Het kerstprogramma heeft dit jaar de titel Kleurrijk en bestaat uit meer of minder bekende kerstliederen, mantra’s en eenvoudige gebeden uit diverse wereldgodsdiensten.
Dokkum Zondag om 17.00 uur wordt door Vocaal Ensemble Cantatrix uit Dokkum, onder leiding van Geert Jan van Beijeren Bergen Henegouwen, een kerstconcert gegeven in de Grote Kerk van Dokkum. Het concert draagt de titel O Magnum Mysterium en wordt uitgevoerd door organist Eeuwe Zijlstra. Op het programma staan werken van onder andere Bach, Poulenc, Taverner en Schutz.
Drachten Het Grootkoor Friesland, Thijs van Leer en Brassband De Wâldsang verzorgen vrijdag en zaterdag om 20.00 uur en zondag om 15.00 uur een kerstconcert in De Lawei in Drachten. De kerstwerken en Christmas Carols zijn natuurlijk klassiek en om de feestvreugde te verhogen, wordt er een speciaal kerstkinderkoor samengesteld.
Drachten Vrouwenkoor Claribel, onder leiding van Martijn van Dongen geeft zondag van 16.00 uur tot 17.00 uur een kerstconcert In Dulci Jubilo in de doopsgezinde kerk van Drachten. Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Harry Slagter (gitaar) en Désirée Rietberg (dwarsfluit).
Drachten Het harmonieorkest Crescendo uit Drachten, onder leiding van Klaas van der Woude geeft samen met gopelkoor New Creation uit Joure, onder leiding van Klaas Akkermans, zondag om 19.30 uur een concert in De Oase in Drachten.
Drachten Het Regenboogkoor houdt volgende week dinsdag in de Zuiderkerk in Drachten een kerstzangavond met medewerking van organist Jan Kroeske. De algehele muzikale leiding is in handen van Jaco Mulder. Het concert begint om 20.00 uur.
Ferwert Zaterdag om 20.00 uur verzorgt organiste Zana Naidionova een kerstorgelconcert in de nederlands hervormde kerk in Ferwert. Zij speelt kerstmuziek van Balbastre, Widor en Daquinen brengt Symphonie nr. 5 van Widor ten gehore.
Grou In de Sint Piter Kerk te Grou wordt zaterdag om 20.15 uur door het Centrum voor de Kunsten Sneek, Wymbritseradiel en Boarnsterhim, een kerstconcert georganiseerd met een optreden van twee vocale groepen: Tolv‘om13 en Sjongsum.
Gytsjerk Het Noordenbos-ensemble, onder leiding van Herman Swaagman, geeft zaterdag om 14.30 uur een kerstconcert in De Viersprong te Gytsjerk. Medewerking wordt verleend door Heram en Tineke en solisten Jelly Idsardi (tenorsax) en Jan Postma (trompet).
Hallum De ruim twintig leden tellende Malletband AMWG uit Beilen geeft samen met verhalenvertelster Jellie Keegstra en organist Jan van der Veen zaterdag om 20.00 uur een kerstconcert in De Hoeksteen in Hallum.
Hantum Zaterdag geeft sopraan Agnes Garcia Lowe om 20.00 uur een kerstrecital in de Nicolaaskerk van Hantum. Het programma omvat bekende en minder bekende kerstliederen uit binnen- en buitenland. De begeleiding is in handen van pianist Henk de Vries.
Harlingen Ook dit jaar wordt de inmiddels traditionele Festival of Lessons and Carols gehouden in de Michaelskerk in Harlingen en wel zondag om 20.00 uur. De dienst wordt gezongen door de Cantorij van de Nederlands Hervormde Gemeente en de Christelijk Gereformeerde Ichthuscantorij.
Heerenveen In de Rotondekerk van Heerenveen verzorgt het Amsterdams Mandoline Orkest zondag om 19.00 uur een kerstconcert.
Heerenveen Het Christelijk Regionaal Mannenkoor Vox Humana geeft zaterdag om 20.00 uur traditiegetrouw een kerstconcert in de Europalaankerk te Heerenveen. Dit jaar wordt medewerking verleend door het Frysk Blazers Ensemble. Op het programma staan veel bekende kerstliederen waaronder Duitstalige kerstmuziek, Engelse Christmas carols en vanzelfsprekend ook bekende Nederlandse kerstliederen.
Heerenveen In De Rinkelbom te Heerenveen geeft Brassband Pro Rege uit Heereneen om 20.00 uur een kerstconcert voor jong en oud.
Katlijk De serie 2004 van Kerkconcerten Heerenveen wordt dinsdag om 20.00 uur afgesloten met het traditionele Sint Thomasconcert in de Thomas-tsjerke in Katlijk, uitgevoerd door het Vocaal Ensemble Bonifatius uit Dokkum onder leiding van Hans Algra. Er wordt een gevarieerd kerstprogramma gebracht, omlijst met het gebeier van de Katlijker klokken.
Kollum In de gereformeerde kerk van Kollum wordt zaterdag een volkskerstzang gehouden met medewerking van christelijke brassband Wilhelmina, Koor Sjonge Jonge (Grou) en Inne Hoekstra en Durkje Hietkamp op akoestisch gitaar. De avond begint om 19.30 uur.
Langweer Interkerkelijk Koor Langweer geeft zaterdag om 20.00 uur een concert in de hervormde Dorpskerk van Langweer. Er wordt medewerking verleend door pianist Ben Klinkhammer, organist Sietze Kraak, zangeres Roelien Braam, pianist Wout Bouwhuis, drummer Sjoerd Osinga en solisten Marlies Deen en Lieske v.d. Brug op dwarsfluit.
Leeuwarden In de Bonifatiuskerk van Leeuwarden wordt zaterdag een uniek concert verzorgd door vier koren met de titel 4 = Kerst . De speciale kindermatinee begint om 17.30 uur. Alle kinderen worden van harte uitgenodigd om verkleed te komen. Het concert voor volwassenen begint om 20.15 uur; elk koor brengt zijn eigen kerstrepertoire ten gehore.
Leeuwarden In de nieuwe kerk aan het Vrijheidsplein in Leeuwarden wordt volgende week woensdag een kerstsamenzang gehouden, waaraan het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor en Praiseband SzHout! meewerken. De avond begint om 20.00 uur.
Leeuwarden Het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia, onder leiding van dirigent Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen, treedt zaterdag om 15.00 uur en om 20.00 uur op in de Grote Kerk van Leeuwarden. Uitgevoerd wordt het Weinachtsoratorium van J.S. Bach. De begeleiding is in handen van het Nieuw Philharmonisch Orkest.
Leeuwarden Het Christelijk Bildts Mannenkoor en Gemengd Koor Parkkerk geven zondag om 19.30 uur een kerstconcert in de Parkkerk in Leeuwarden.
Leeuwarden Het traditionele kerstconcert van het Leeuwarder Mannenkoor vindt vrijdag om 20.00 uur plaats in de Pelikaankerk in Leeuwarden. Het koor staat onder leiding van Janny Kok en wordt op de piano begeleid door Oeds Wijnsma. Mezzosopraan Jannet Rienks is de soliste van deze avond.
Leeuwarden Muziekvereniging Ons Genoegen, onder leiding van Roelof Bakker, organiseert zaterdag om 20.00 uur een kerstconcert in de Pelikaankerk van Leeuwarden. Aan dit kerstconcert wordt medewerking verleend door het tachtig leden tellende gemengd koor Evergreens uit Sneek, onder leiding van Marc Brinkhuis.
Leeuwarden Het Nederlands Kamerkoor geeft dinsdag om 20.00 uur een concert in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. In het programma Er is een kindeke…. springt Paul van Nevel met het Nederlands Kamerkoor opgewekt door heel Europa en door de eeuwen heen met een selectie van feestelijke kerstliederen.
Marrum Zondag is er om 19.30 uur in de Godehardus-kerk in Marrum een Festival of lessons and carols . De (Nederlandse) lezingen en samenzang worden afgewisseld met bekende Engelse Christmas carols, welke worden gezongen door het Christelijk Vocaal Ensemble Marrum onder leiding van Gerrit de Vries.
Marssum Het Noordijperkamerkoor, onder leiding van Jannie de Groot, geeft zondag om 16.00 uur een concert in de Nederlands hervormde kerk van Marssum. Er worden oude kerstliederen ten gehore gebracht met medewerking van organist Wytse Adema.
Menaldum Vrijdag brengen De Linden Tree Singers om 18.00 uur in wijkzorgcentrum Orxmastate in Menaldum christmascarols en christmassongs ten gehore. Dit concert is uitsluitend toegankelijk voor de bewoners maar om 19.00 uur zingt de groep in het openbaar op de Greate Buorren, om 19.30 op het Moolnersrak en om 20.00 uur bij Rob’s Tuincentrum.
Oenstjerk Zaterdag geven de Lord’s Moor Singers uit Heerenveen om 20.00 uur een kerstconcert Great Joy! in de gereformeerde kerk van Oentsjerk. Het koor wordt begeleid door een band en het geheel staat onder leiding van Marjan van der Zwaag
Oentsjerk Zondag om 16.00 uur houdt het B-orkest van De Bazuin voor het eerst een kerstconcert in de gereformeerde kerk van Oentsjerk. Zangeres Gezina van der Zwaag is uitgenodigd om als gast medewerking te verlenen.
Oudemirdum Zondag wordt er in kerkgebouw De Fontein in Oudemirdum een kerstconcert gegeven door het Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum. Het concert begint om 20.00 uur.
Oudwoude Vocaal Ensemble Buitenpost, onder leiding van Marleen Miedema, geeft zondag om 16.00 uur een concert in de hervormde kerk van Oudwoude. Muzikale medewerking wordt verleend door Christiaan de Vries (orgel), Ineke van Slageren (dwarsfluit) en Gerda Postma (trompet).
Reahûs In de Martinus Kerk van Reahûs geven de christelijke muziekvereniging Euphonia, onder leiding van Arnaud Oosterbaan, en het Keamerkoar Littenseradiel, onder leiding van Jan Blanksma, zondag een gezamenlijk concert dat om 20.00 uur begint.
Sint Annaparochie Het Christelijk Bildts Mannenkoor en Gemengd Koor Parkkerk geven zondag om 20.00 uur een kerstconcert in de gereformeerde kerk van Sint Annaparochie.
Sloten Het Krite Koar Balk verzorgt zaterdag om 20.00 uur een kerstconcert in de Nederlands hervormde kerk van Sloten. Naast enkele traditionele kerstliederen brengt het koor het Magnificat van Joh. Chr. Bach te gehore.
Sneek Zondag om 16.00 uur geeft koraalorkest Hymne, onder leiding van Jan Brens, haar kerstconcert in de R.K. Martinuskerk in Sneek. Medewerking aan dit concert wordt verleend door altsoliste Lysbeth Riemersma, gemengd koor Allégresso en organist Jan Moens.
Sneek Vrijdag om 20.00 uur is in de Grote- of Martinikerk van Sneek een kerstconcert, uitgevoerd door het Holland Boys Choir, Jan Vayne en Louis van Dijk. Een combinatie van wereldberoemde Christmas Carols gezongen door het koor en begeleid door virtuoze pianisten op twee concertvleugels.
Stiens Zaterdag om 20.30 uur wordt in de gereformeerde kerk van Stiens een kerstconcert georganiseerd met als speciale gast gospelgroep Zang en Vriendschap uit Broeksterwoude.
Twijzel Vocaal ensemble Lijn 12 verzorgt vrijdag om 19.30 uur een kerstconcert in de gereformeerde kerk van Twijzel. Het kerstprogramma heeft dit jaar de titel Kleurrijk en bestaat uit meer en minder bekende kerstliederen, mantra’s en eenvoudige gebeden uit diverse wereldgodsdiensten.
Workum In de Grote of St. Gertrudiskerk van Workum wordt zondag om 15.00 uur een concert gegeven door Brassband Crescendo, sopraan Inkje Bakker, organist Anne Minnema, trompettist Siebe Bokma en een groot samengesteld koor uit diverse dorpen. Uitgevoerd wordt onder andere The Chrismas Fantasy van G. Langford. Dit concert wordt dinsdag om 20.00 uur opnieuw gegeven in de kerk van Sibrandabuorren.
Zweins Zondag wordt in de Reginakerk van Zweins om 16.00 uur een kerstconcert gehouden, uitgevoerd door het Kamerkoor Littenseradiel, onder leiding van Jan Blanksma. Medewerking wordt verleend door Jan Sterenberg op orgel en piano. Op het programma staan werken van onder meer M. Duruflé, Atwood Walmisley, J.S. Bac, F. van Nimwegen, J. Rutter en C. Wood.
Klassiek
Vespers In de dorpskerk te Leeuwarden/Huizum kan zaterdag van 19.00 uur tot 20.00 uur geluisterd worden naar orgelvespers, uitgevoerd door organist Jan Kobus en Vesperkoor Heeg, onder leiding van Hielke Faber.
Gregoriaans Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur in het Karmelklooster te Drachten kunnen geïnteresseerden kennismaken met Gregoriaanse koormuziek. Aan de hand van luistervoorbeelden wordt uitleg gegeven over het ontstaan van Gregoriaans, de stijl en de notatie. Bovenal kunnen bezoekers zelf ervaren wat het is om Gregoriaans te zingen.
Strijkkwartet Strijkorkest het DoelenKwartet geeft zondag om 11.00 uur een concert in Theater Romein te Leeuwarden. Het repertoire van het DoelenKwartet omvat als basis de klassieke twintigste eeuw.
Viool en piano Violiste Emmy Verhey en pianiste Klára Würtz geven zondag om 15.00 uur een gezamenlijk concert in De Harmonie te Leeuwarden. Op het programma staan werken van Schubert.
Koor Het Koor van de Dom van Kaliningrad geeft vrijdagavond een benefietconcert in de rooms-katholieke kerk te Heerenveen. Het concert begint om 19.30 uur.
A capella koor Het Kiev Koor, onder leiding van Mykola Gobdych, geeft vrijdagavond een concert in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. Het concert begint om 20.00 uur.
Sint Thomas In de Hervormde Kerk van Katlijk wordt dinsdag om 20.00 uur een concert verzorgd door Vocaal Ensemble Bonifatius onder leiding van Hans Algra. Tevens is er orgelspel te beluisteren.
Gospel
Jesus Stichting In Grace, onder leiding van Martin Oldenhuis, geeft zaterdag een concert in de Europalaankerk te Heerenveen en zondag in De Oase te Drachten. Door middel van eigentijdse gospels in combinatie met audiovisuele ondersteuning gaan de bezoekers het concert Who is like Jezus - Kerst 2004 echt beleven. Beide concerten beginnen om 20.00 uur.
Jazz
Boogie Woogie In ‘t Smelnehûs te Drachten treedt zondag de Jaap Dekker Jazz Boogie Set op. Dit concert is van 17.00 tot 21.00 uur.
Afrikaanse jazz Volgende week donderdag wordt in Parnas te Leeuwarden een open podium Afrikaanse Jazz georganiseerd, onder leiding van Basile Maneka Lukadi. Dit open podium begint om 21.30 uur.
Literaire jazz Zondag vindt om 15.00 uur in De Harmonie te Leeuwarden een optreden plaats van De Contraband, onder leiding van trombonist Willem van Manen, met als speciale gast schrijver/dichter Bernlef. Bernlef leest voor uit zijn poëzie en uit zijn boeken over jazz. De middag begint om 15.00 uur.
Theater
Flaamsk stik Tryater spilet dizze wike de lêste útfierings fan it stik Ald papier. Freed om 20.00 oere yn De Skâns yn Gordyk en sneon om 20.30 oere yn ’e Fiferskuolle yn Ljouwert. Untrou, troubrek, hertoanfallen en fergif. Der bliuwt ús neat besparre yn dit smoute, fan oarsprong Flaamske, stik oer trije minsken en har longerjen nei in bytsje gelok.
Theatersport Theatersportvereniging De Noordsterren neemt het vrijdag op teven Papaver uit Alkmaar. De theatersportwedstrijd is te zien in Theater Romein te Leeuwarden en begint om 20.30 uur. Theatersport is een vorm van improvisatietheater waarbij twee teams elkaar uitdagen tot het spelen van scènes.
Marionetten De landelijk bekende poppenspeler Haye Bijlstra komt op uitnodiging van het Behouden Huis vrijdag om 20.00 uur naar The Point in Buitenpost met een variétéprogramma. Het wordt een avond met een traan en een lach: korte verhaaltjes, sketches, fabels en een tragische liefdesgeschiedenis worden verteld met gebruik van marionetten.
Volwassenensprookje Boogaerdt en Van der Schoot hebben en kerstsprookje voor volwassenen gemaakt, genaamd: Kerstpakket, een sprookje voor volwassenen. We verheugen ons er ieder jaar wéér op en zijn ieder wéér teleurgesteld; het kerstpakket! Maar het kan ook anders. Deze voorstelling toont de entree naar de wondere wereld achter het kerstpakket te zien. Het sprookje is vrijdag om 20.30 uur te zien in de Harmonie te Leeuwarden.
Familiemusical Lang & Gelukkig komt vrijdag om 19.00 uur naar De Koornbeurs te Franeker met een familiemusical Knibbel, Knabbel, Knuisje. Het is een mix van sprookjes, muziek en slapstick over de gemene heks Ammonia die maar één ding wil: alle sprookjesfiguren lang en ongelukkig opsluiten in haar museum.
Tragikomedie Golden Palace treedt volgende week woensdag om 20.00 uur op in De Lawei in Drachten met de muzikale tragikomedie Si Si Si. Een stel onaangepaste, op de rand van de afgrond verkerende verschoppelingen verschijnt ten tonele en er is niets met ze te beginnen. Tenminste, dat verwacht je…. Maar oordeel niet te snel!
Jeugdtheater Theatergroep ’n Meeuw speelt samen met de Jeugdtheaterschool volgende week donderdag om 20.30 uur de première van het stuk Adriaan Mol in De Harmonie te Leeuwarden. Adriaan Mol is 13 3/4 jaar oud, draagt Wibra-truitjes en sokken van Zeeman en gaat gebukt onder de lasten van het leven: pukkels, plotseling opspelende hormonen en scheuren in het huwelijk van zijn ouders. Maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes in zijn bestaan: hij is intellectueel en hij schrijft gedichten, waarbij zijn klasgenote Pandora een onuitputtelijke bron van inspiratie is.
Mini & Maxi Karel de Rooij en Peter de Jong, beter bekend als Mini & Maxi, verzorgen vanaf vrijdag tot en met Tweede Kerstdag exclusief voor het tienjarig bestaan van De Harmonie te Leeuwarden een jubileumvoorstelling Variété à la Carte in De Harmonie. Mini & Maxi hebben een keur aan internationaal befaamde variété-artiesten uitgenodigd, waaronder de Duitse voetjongleur en trapezekunstenares Antje Pode, de Duitse Herr Stanke (slapstick en acrobatiek), de Zwitserse diabolokunstenaar Jonas Zeller en als speciale gas treden de uit Nederland afkomstige Ashton Brothers op. De voorstellingen beginnen 19.00 uur en op de beide kerstdagen is er tevens een matineevoorstelling die om 13.00 uur begint.
Wereldmuziek Izaline Calister uit Curaçao geeft zaterdag om 20.30 uur een concert in De Harmonie te Leeuwarden, getiteld Krioyo. Zij brengt een warmbloedige mix van jazz, latin, soul en traditionele muziek van haar geboorteland.
Pop
Blues De Britse zangeres Corrina Grayson speelt met haar band zaterdag om 22.30 uur in bluesclub The Sleepy Hunter (De Rustende Jager) op Terschelling, Formerum.
Klezmer De Ot Azoj Klezmerband geeft zaterdag om 20.30 uur een concert in Theater Romein te Leeuwarden. Muzikale medewerking wordt verleend door Natalia Rogalski.
Cover Coverformatie Deetoxx geeft vrijdag om 22.00 uur een try-outoptreden in muziekcafé Scooter’S te Drachten.
Presentatie In café Scooter’S te Leeuwarden vindt vrijdag vanaf 21.30 uur een presentatie plaats van de in Leeuwarden gevestigde Academie voor Popcultuur.
Livemuziek Zaterdag treedt de coverband The Zoo om 22.00 uur op in muziek- en danscafé Scooter'S te Leeuwarden. Het wordt het laatste optreden met de uit Leeuwarden afkomstige zangeres Tineke Teitsma; zij gaat verder met een andere band en The Zoo met een andere zangeres.
Folkband Twee verschillende culturen ontmoeten elkaar tijdens het zondagprogramma in de Herberg van oom Lammert en Tante Klaasje te Workum: de folkband Mind the Midgie en schrijfster Ytsje Hettinga die verhalen en gedichten voordraagt. Het programma begint om 15.00 uur.
R&B In dansbar Papillon te Wolvega vrijdag een optreden van Gale Nanlohy & Lydia van der Meer. Gale componeert zijn eigen liedjes en schrijft ook nog eens de tekst volgens de jazz-, pop- en R&B-traditie. Lydia van der Meer is bekend van onder meer het theaterstuk Funk me up, waarin Johnny Guitar Watson werd belicht. De avond begint om 22.00 uur.
Boogie Woogie The Boogie Woogie Battle, bestaande uit pianisten, Rob Agenbeek, André Valkering en Mr. Boogie Woogie, treedt zaterdag om 20.30 uur op in De Koningshof te Heerenveen. De pianisten worden begeleid door een trio.
Paardansen Dansclub Quick Step in Kollum houdt zaterdag om 20.00 uur in De Colle te Kollum een dansavond voor paren. De muzikale begeleiding is in handen van orkest Flashpoint.
Benny Neyman Al dertig jaar lang volgt Benny Neyman zijn eigen weg en nog steeds komen liedjes recht uit het hart. Keer op keer weet deze geëngageerde zanger zijn publiek te boeien. Zaterdag treedt hij om 20.15 uur op in De IJsherberg te Dokkum met zijn splinternieuwe show Roem. Niet alleen zijn eigen repertoire worden voor het voetlicht gebracht, ook wereldberoemde songs van binnen- en buitenlandse collega’s passeren de revue. Als vanouds wordt alles omlijst door het Neymanquintet onder leiding van Freek Dicke.
Lokale popbands Met Freesonica geeft het Fries Popnet drie Friese bands een steuntje in de rug met het uiteindelijke doel meer optredens voor hen te genereren. De geselecteerde bands zijn In Limbo, Melanocaster en Zwart op Wit en zij treden vrijdag om 20.00 uur op in Poppodium Iduna te Drachten.
Techno Vrijdag vindt er in De Gloppe te Leeuwarden een nieuwe technoavond plaats met optredens van zes duo’s. De avond begint om 23.00 uur en gaat door tot 5.00 uur zaterdagochtend.
Frysk De Friese coverband Sokssawat heeft haar naam veranderd in Solid Ash en treedt zaterdag onder deze nieuwe naam voor het eerst op in It Joo te Oudega (W). Het optreden begint om 22.00 uur.
Folk Veel mensen kennen Gurbe Douwstra van Radio Fryslân en ook wordt hij steeds meer bekend als troubadour. Sinds 1999 treedt hij op met zelfgeschreven Friestalige folkliedjes en speelt zaterdag om 21.00 uur samen met de Ierse singer/songwriter Sean Tyrell op het podium van zalencentrum Van der Wal te Sneek.
Toneel
Blijspul Rederikerskeamer Demonsthenes Dronryp spilet sneon om 20.15 oere it blyspul De Goate yn Kafé De Posthoorn yn Dronryp. In modern en flot blijspul mei in goede doasis humor en mei sa no en dan mominten dy‘t jo by it hert krije.
Klucht De stukken van acteur, schrijver en componist Brandon Thomas (1857-1914) hebben generaties theaterbezoekers het in de broek laten doen van het lachen. Volgende week woensdag in De Koornbeurs te Franeker is het stuk De tante van Charlie van Thomas te zien, met in de hoofdrollen Pamela Teves, Jon van Eerd en Huib Rooymans. De voorstelling begint om 20.15 uur.
Tennessee Williams Het Vervolg speelt zaterdag in De Lawei te Drachten het stuk Tramlijn Begeerte van Tennessee Williams, beter bekend als A streetcar named Desire, uit 1947. Een toneel- en filmklassieker van de eerste orde, waarin verborgen verlangens de hoofdrol spelen in situaties vol hevige spanningen en onderdrukte passie.
Ekskús Theatergroep Amok speelt zaterdag om 20.00 uur in It Mienskipshûs te IJlst het toneelstuk Gjin Ekskús , een Friese vertaling van het stuk Verplicht gluren van Martine Rademaker over kindermisbruik.
Mozart Zelden is er een zo sterk tot de verbeelding sprekende voorstelling gemaakt als Mozart van Fred Delfgaauw. De voorstelling is vrijdag in een nieuwe bewerking te zien in het Posthuis Theater in Heerenveen. Mozart vertelt het verhaal van Antonio Salieri, hofcomponist in Wenen, die door de wereld wordt afgeschilderd als een door jaloezie verteerde, wraakgierige intrigant. Salieri moet de mythe uitroeien dat hij er op uit zou zijn geweest de jonge en veelbelovende Mozart te vernietigen. De voorstelling begint om 20.15 uur.
Cabaret
Licht gestoord Cabaretier Bert Klunder heeft een voorkeur voor licht gestoorde types die hun verhaal doen. In zijn nieuwe solovoorstelling Zonder omwegen , die zaterdag om 20.00 uur te zien is in Ons Gebouw te Bolsward, presenteert Bert Klunder zichzelf en kruipt hij niet langer in de huid van een ander, zoals bij zijn eerdere voorstelling het geval was.
Klam Meeslepend, ballorig, spannend, spectaculair en vooral humoristisch theater. Zo kun je de voorstelling van het duo Schudden het beste omschrijven. Schudden staat vrijdag om 20.30 uur in De Harmonie te Leeuwarden met de voorstelling Klam . De voorstelling gaat over zweet, over koud en warm tegelijk, over angst, over je eerste afspraakje, over klamme handen en een klam kruis.
De 7 zonden Het zevende programma Wie maakt me los? van cabaretier Arno van der Heyden draait om de zeven zonden die onze beschaving bedreigen: hebzucht, ijdelheid, woede, luiheid, jaloezie, wellust en vraatzucht. De voorstelling is vrijdag om 20.00 uur te zien in De Lawei te Drachten.
Peter Faber Acteur en toneelspeler Peter Faber is ook een begenadigd cabaretier. Met zijn nieuwe soloprogramma Goeie Zaken! treedt hij vrijdag om 20.00 uur op in Cine Sneek te Sneek. De nieuwe show van Peter wordt een interactieve one man comedy in zeven bedrijven. Een meedogenloze soap vol corruptie, seks en overspel, waarin het geheim van nooit meer failliet ontdekt wordt.
Dans
10.000 Volt Het Internationaal Danstheater is het enige professionele dansgezelschap ter wereld dat zich toelegt op een repertoire uit alle windstreken. Ook in deze nieuwe voorstelling 10.000 Volt , die zaterdag om 20.15 uur te zien is in het Posthuis Theater te Heerenveen, vormt de erfenis van het rijke verleden de bron voor een eigentijdse voorstelling die, na een rustige start, eindigt in een explosie van kracht en energie.
Flamenco Zoals de zonnebloem met de zon meedraait, toert de flamencogroep La Primavera door Andalusië, op zoek naar de diverse karakters van de flamenco. La Primavera treedt zondag om 15.00 uur op in De Skâns te Gorredijk.
Overig
Muzikale vertelling De Stichting Olterterp organiseert zondag om 15.00 uur in de Sint Hippolytuskerk van Olterterp een middag met vertellingen door Douwe Kootstra. Hij vertelt onder meer een Noors winterverhaal, een Fries kerstverhaal en een Japans sprookje. Ook brengt hij twee oude volksverhalen met als thema Tijd. Muzikaal worden de vertellingen afgewisseld door liederen, passend bij het seizoen en de verhalen, gezongen door het koor Oer ‘t Brêchje, onder leiding van Liesbeth van Dongen.
Verhalen Onder het genot van glühwein, warme chocolademelk of snert kan zaterdag in De Witte Klok te Oude Bildtzijl vanaf 13.30 uur genoten worden van diverse voordrachten van Aukje Hoogland. De muzikale omlijsting is in handen van gitariste Dineke Elzinga. Om 14.00 uur wordt een speciaal voor kinderen geschreven verhaal gebracht.
Percussie & Flamenco Het Centrum voor de Kunsten organiseert dinsdag om 20.00 uur een slagwerkavond Wereldpercussie in combinatie met flamenco-dansoptredens. Het optreden wordt gehouden in het gebouw van het CvK, Looxmastraat 39 te Sneek.
Aankondigingen voor Uit deze week dienen uiterlijk twee weken vóór publicatie binnen te zijn bij de cultuurredactie cultuur@frieschdagblad.nl) of het redactiesecretariaat (secretariaat@frieschdagblad.nl). Tevens is de uitagenda op onze website www.frieschdagblad.nl te zien!

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties