De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Expowoensdag, 15 december 2004

Anjum, Molen De Eendragt: fotoexpo ‘Kunst en vliegwerk‘, t/m 31 dec.
Appelscha, Bezoekerscentrum: Expo Wim Felt (landschappen), t/m 30 apr. * openluchtexpo ‘De Dierenparade‘, t/m 31 dec.
Bears, Uniastate: Permanente tent. over de gesch. van Staten en Stinzen in Fryslân.
Beetsterzwaag, Galerie Lauswolt: schilderijenexpo Cordèl, Lydia Jonkman, Jannes Kleiker, Edzard Krol en Gerrit de Vries, t/m 3 jan.
Beetsterzwaag, Kunsthuis Syb: expo ‘Hypergeo‘ van Kees de Groot en Wilja Jurg, t/m 2 jan.
Bolsward, Titus Brandsma Museum: permanente expo over Titus Brandsma.
Brantgum, De Gallery: expo ‘Foto‘s van het Wad en Friesland‘, vr. t/m zo. 13.00-21.00 u.
Buitenpost, Gemeentehuis: verzameling kerststallen van Jelkje Kloosterman-Pilot, t/m 6 jan.
Burgum, Berchhiem: expo Antje van Borkulo, Hennie Broers en Moniek Doldersum, t/m 31 jan.
Burgum, Streekmuseum Volkssterrenwacht: wisselexpo ‘Tijdgenoten tekenden Tytsjerksteradiel‘, Riekele Prins, Jaap Rusticus en Klaas Koopmans, t/m 31 dec.
Burum, Galerie De Blauwe Roos: expo Elise Ijskes (schilderijen), Trees de Vries (prenten), Edith Stoel (beelden), Marian Sturkenboom (sieraden), t/m 9 jan.
Dokkum, Galerie Jan Kooistra: winterexpo ‘Het Friese landschap‘, t/m 31 dec.
Dokkum, IJsherberg: expo Els Posthumus (acryl-/olieverf), t/m 31 dec.
Drachten, De Galerij: tent. ‘De Huiskamer‘ door Toscani & Comel, t/m 2 jan.
Drachten, Gemeentehuis: permanente tentoonstelling van serie portretten met thema ‘de menselijke tragiek‘.
Drachten, Museum Smallingerland: tent. ‘Friese Naïeve schilders‘, t/m 9 jan.
Eastermar, Galerie De Zandloper: tent. Denise Robles (pastel en olieverf) en Mies Delgorge (keramiek), t/m 8 jan.
Franeker, Galerie Peter Vassilev: breed aanbod van hedendaagse kunst van vijf kunstenaars, t/m 1 mrt.
Gorredijk, Galerie Hoogenbosch: expo Marga Houtman (schilderijen/boekobjecten) en Jan Reinder (kartonsnede en -druk), t/m 26 dec.
Goutum, Galerie Goutum: tent. ‘Vorm gaat leven‘ met Rein Halbersma (hynders en kij), Anne ten Broek (keramiek) en Fiona Zondervan (steen en brons), t/m 18 dec.
Harlingen, Atelier De Koe: herfstexpo met Julius Bekker (schilderijen/werken op papier), t/m 20 dec.
Harlingen, Galerie De Valk: winterexpo Sita Geerling (schilderijen), Herman van der Made (steenbeelden), t/m 19 dec.
Harlingen, Galerie De Vis: jubileumtent. Wim van der Veer, t/m 27 jan.
Haskerhorne, De Kraanvogel: expo Peter Wortel (houtsneden, wandreliëfs en sculpturen), t/m 30 dec.
Haulerwijk, Galerie Hummel: expo leden teken- en schilderclub Jan Planting, t/m 12 jan.
Heerenveen, Kunstruimte: tent. Annemieke Harkema (linosnedes), t/m 23 jan.
Heerenveen, Museum Willem van Haren: tent. ‘Wereldwijd schaatsen ‘150 jaar Koninklijke Ijsvereniging Thialf‘, 24 dec. t/m 6 mrt.
Hegebeintum, Informatiecentrum Terp Hegebeintum: expo Jappie Kooistra (schilderijen) en verzameling ‘Alle reden‘ van Alle Sterk, t/m 31 dec.
Hindeloopen, Schaatsmuseum: expo ‘De klapschaats, een revolutie op het ijs‘, t/m 31 dec. * expo ‘Een bijzondere Amsterdammer, een bijzondere Hindelooper‘, t/m 25 feb.
Joure, Bibliotheek: tent. ‘7 schilders van It Toanhus‘, t/m 9 jan.
Joure, Gemeentehuis: expo kunstenaarscollectief Skjin yn‘e Pjenne, t/m 10 jan.
Joure, Museum Joure: tent. ‘Poepgoed!‘, t/m 27 feb. * tent. ‘De geschiedenis van het ganzenbord‘, t/m 6 feb. * expo ‘Monotypen‘ van Theodoor Kooijman in het grafisch kabinet, t/m 2 jan. * Binnenplaats: expo Ronald Beyl (schilderijen), t/m 9 jan.
Kollum, E.M. Galerie: expo Zoltin Peeter (tekeningen), t/m 18 dec.
Langezwaag, Galerie Weekhout: tent. Marc de Jong, t/m 2 jan.
Leeuwarden, Artemisia in Kunstzaken: expo ‘Oud geloof, nieuwe liefde‘, met werken van Paul Andringa en Michel Pol, t/m 6 jan.
Leeuwarden, Bibliotheek: expo Tryntsje Nauta, t/m 31 dec.
Leeuwarden, Binnenwerk Interieurwinkel: expo Stefan de Keijser, t/m 10 jan.
Leeuwarden, Fotogalerie No5: expo Floris Andréa ‘L‘esprit de finesse‘, t/m 15 jan.
Leeuwarden, Fries Museum: Kanselarijkelder ‘Fries zilver, t/m 31 dec. * tent. ‘Romeinen in Friesland‘, t/m 9 jan. * tent. ‘Bloemen van verlangen‘, t/m 23 jan. * Buro Leeuwarden: expo ‘Bûter, brea en griene tsiis‘ van Ágnes Széepfalvi en Csaba Nemes, t/m 16 jan.
Leeuwarden, Galerie Eewal: tent. diverse kunstenaars, t/m 31 dec.
Leeuwarden, Galerie Roos van Tudor: wintertentoonstelling, 18 dec. t/m 9 jan.
Leeuwarden, Infirmerie: tent. ‘Ontmoetingen‘, 20 dec. t/m 14 jan.
Leeuwarden, Kunsthandel & Galerie De Vries: tent. ‘Kleurrijke wintersalon‘, t/m 24 dec.
Leeuwarden, Kunstuitleen: expo Milly Betten (schilderijen), t/m 15 jan.
Leeuwarden, Princessehof: ‘Dromen over Carlo Montana‘ - installatie/keramische soap van Ingrid Mol, t/m 21 feb.
Leeuwarden, Stadhouderlijk Hof: ‘Harmonie in contrasten’, permanente expo van Gerriet Postma.
Leeuwarden, St. Joseph Galerie: expo ‘Coloured Porcelain‘,t/m 24 dec.
Leeuwarden, TEM-Galerij: expo Grafisch Atelier Friesland ‘La Collecte‘, t/m 14 jan.
Leeuwarden, Verzetsmuseum: ‘Door de ogen van Sabrina en Hassan‘ - De Vaderlandse Geschiedenis in 84 tekeningen vastgelegd door twee Tunesische kinderen, t/m 20 feb.
Leeuwarden, V&D Restaurant: expo Gonny Speerstra-van Brug, t/m 10 feb.
Leeuwarden, Zalencentrum Onder de Luifel: expo cliënten De Noorderbrug, t/m 31 dec.
Ljouwert, It Frysk Skildershûs: ekspo Rietje Weelink (bylden en skilderijen), o/m 15 jan.
Menaldum, Gemeentehuis: expo Wesselina Tiddens (macro-opnames), t/m 5 jan.
Menaldum, KiBeau Galerie: keramiekexpo Ard de Graaf-van der Gaag en Johan Broekema, t/m 17 jan.
Nes (D), Hoofdstraat 3: permanente expo met werken van de heer Rispens.
Nijega, ‘t Kommissiehuys: expo Margreet Wierda (keramiek), t/m 19 dec. * expo Agnes Hoks, t/m 19 dec.
Noordwolde, Nationaal Vlechtmuseum: expo ‘Kerst in Afrika‘, t/m 5 jan.
Oentsjerk, Stania State: exo Reinier Knol i.s.m. Art Connection, t/m 10 feb.
Oranjewoud, Museum Belvédère: tent. Willem van Althuis, t/m 20 feb.
Sneek, Galerie Bas: tent. ‘30 jaar her en der‘ met Sophie van Asselt (beelden) en Bernard Daniëls (tekeningen en aquarellen), t/m 11 jan.
Sneek, Galerie Peter Bax: expo met ruim 50 werken van ca. kunstenaars, t/m 24 dec.
Sneek, Modelspoormuseum: expo nieuwe aanwinsten, t/m 31 dec.
Stiens, Bibliotheek: expo Fabienne Setar den Dunnen (9 jaar), t/m 27 dec.
Stiens, Gemeentehuis: expo Regina Ynse‘n (houtsneden en gemengde technieken), t/m 22 dec.
St. Nicolaasga, Galerie Heide: collectie merklappen, iedere zondag 14.00-17.00 u.
Twijzel, Pilat & Pilat: expo Willemien Min (tekeningen), t/m 20 feb.
Veenklooster, Galerie De Kuiperij: exp Arnout van Albada (olieverf), Max Kleinen (aquarel), Hinke Posthuma (olieverf) en Jikke van der Waal (keramiek), t/m 22 jan.
Veenwouden, De Schierstins: sfeervolle stillevens van Berry Kuiper (olieverfschilderijen), t/m 21 jan. * permanente expo over states, stinsen, kloosters en kerken.
Warga, Galerie TOONbeeld, expo Lex Smit Duyzentkunst, t/m 9 jan.
Warga, Museum ‘t Ald Slot: open t/m 17 jan.
Warns, Galerie De Ferbyldin: groepsexpo ‘Verstilling‘, t/m 9 jan.
Wolvega, Oudheidkamer: tent. Frans Verschoor (cartoons), t/m 28 feb.
Workum, Jopie Huisman Museum: expo ‘Vreemde Verzamelingen‘, t/m 31 dec.
Zwaagwesteinde, Oudheidkamer Dantumadeel: tent. ‘Met naald en draad‘, t/m 15 mrt.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties