De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Geloof & Kerkwoensdag, 15 december 2004

Jaarverslag Kerkgenootschap Leger des Heils
‘Armoede steeds zichtbaarder’

Leeuwarden - Het Leger des Heils heeft in 2003 66 procent meer kerstpakketten verstrekt dan het jaar ervoor. Vorig jaar gingen er 9285 naar eenzamen, daklozen en mensen die niet meer rond kunnen komen. Het aantal Kerstattenties steeg met ruim 26 procent naar 23.560. Ook het aantal bezoekers bij kerstactiviteiten en feesten nam toe met bijna 9 procent. ,,De gevolgen van de stille armoede worden steeds duidelijker.”

LODEWIJK BORN
Dat blijkt uit het jaarverslag 2003 van het Kerkgenootschap Leger des Heils. Er lijkt sprake van een trend in de groei van dit werk van het Leger. Ook in 2001 en 2002 was er al een toename.
Volgens directeur van het kerkgenootschap majoor J. van Vliet laten de cijfers zien ,,dat er wat aan de hand is in de samenleving”. Hij doelt daarmee op de toenemende vereenzaming, individualisering en het meer en meer duidelijk worden van de gevolgen van de recessie. Het Leger heeft niet méér geld beschikbaar, en moest daarom kleinere pakketten samenstellen.
Het aantal aangeboden overnachtingen steeg van 311 naar 1906. ,,Die stijging wordt met name veroorzaakt doordat in Alkmaar een nieuwe opvanglocatie is gekomen.”
Het aantal gratis kledingverstrekkingen verdrievoudigde bijna van 2294 naar 6203. Ook geeft het Leger veel meer gratis huisraad weg. In 2002 224 keer, vorig jaar 310.
Het gemiddelde aantal bezoekers per week van een kledingwinkel van het Leger des Heils steeg met 150: van 4572 naar 4723. ,,Het bevestigt het beeld dat mensen aan de rand van de samenleving nu steeds vaker bij ons aankloppen omdat ze gewoon geen andere uitweg meer zien. Die groep wordt alleen nog maar groter, zo verwachten wij.”

Heilssoldaten

Het aantal heilssoldaten daalde in 2003 met 5 procent (van 5425 naar 5152). Heilssoldaten zijn de belijdende leden van het kerkgenootschap. Zij hebben de gelofte afgelegd zich in te zetten voor de doelstellingen van het leger. Daarnaast hebben ze beloofd geen alcohol te gebruiken, niet te roken en zich te onthouden van niet-medisch voorgeschreven drugs.
,,De daling bij het aantal heilssoldaten wordt vooral veroorzaakt doordat de meeste boven de vijftig zijn en door overlijden neemt het aantal dus af. Aan ‘de voorkant’ komen er in verhouding onvoldoende nieuwe bij.”
Het aantal zogeheten ‘adherenten’ - geïnteresseerden die geen heilssoldaat zijn - bleef stabiel, van 1160 naar 1118. Adherentleden identificeren zich met de missie van het Leger des Heils en onderschrijven de geloofsleer van de kerk. Ze dragen geen uniform.
Er waren in 2003 in 8 procent minder officieren in dienst van de kerk. Het betrof een daling van 189 naar 173. De officieren werken fulltime, krijgen geen salaris, maar en toelage voor levensonderhoud.
Toch is het kerkgenootschap niet somber over de toekomst. In het jaarverslag is te lezen dat twaalf mensen in 2003 overstapten van hun huidige baan (goudsmid, computerprogrammeur, ergo-therapeut, etc) naar het ambt van heilssoldaat.
Het gemiddeld aantal mensen dat per week een kerkdienst in een van de 75 korpsen bezoekt, is op dit moment 4414. Na een teruggang in 2002 lijkt daarin een kentering te zien. ,,Wat je ziet aangaande deze cijfers is dat mensen zich wel aangetrokken voelen tot het Leger, maar zich niet meer willen binden. In tegenstelling tot andere kerkgenootschappen verwachten wij van onze heilsofficieren en adherenten een actieve deelname aan kerkdiensten en activiteiten. Voor velen is dat tegenwoordig een te hoge drempel om ‘ja’ te zeggen tegen de functie van heilssoldaat of adherent. Het past ook in een trend in de maatschappij dat mensen zich niet meer voor lange tijd of zelfs voor het leven aan iets willen binden. We denken wel dat er uiteindelijk een stabilisatie zal optreden.”

Nieuwe weg

Naast de traditionele activiteiten als het pastorale bezoekwerk en de bekende kledingwinkels is het Leger de laatste jaren een nieuwe weg ingeslagen. Men is begonnen met gespreksochtenden, crea-clubs voor vrouwen, jeugdkampen voor kinderen in achterstandssituaties, sociale spreekuren en klussenbureaus. Bij al deze activiteiten staat de dienstverlening en ontmoeting centraal. Doel is om mensen uit hun sociale isolement te halen. ,,We moeten aansluiting vinden bij een veranderende samenleving. Nieuwe tijden met andere problemen en levensvragen doen een appèl op een Leger dat daar oog voor heeft”, aldus Van Vliet.
Het kerkgenootschap meldt ook dat de Liederenbundel van het leger aan herziening toe is. ,,In aanloop naar de nieuwe bundel waren de laatste jaren al de aanvullingen Vreugde en Vrede I en II verschenen.” Een definitieve lijst van liederen voor het nieuwe liedboek is inmiddels klaar en nu wordt gewerkt aan het arrangeren van de muziek voor de bands. Er zullen onder meer een groot aantal lofprijzingsliederen in komen. ,,De bundel moet in 2005 uitkomen.’’
De afdeling Muziek blijft jaarlijks nieuwe delen van Heils- en Strijdzangen uitgeven. Hiervoor worden veel Engelse liederen gebruikt, die dan in het Nederlands vertaald worden. Eind vorig jaar heeft het kerkgenootschap een Nationaal Gospelkoor opgericht.
Het Kerkgenootschap Leger des Heils heeft in ons land 75 kerkelijke gemeenten (korpsen) met 112 vestigingen. Kernfuncties van deze gemeenten zijn evangelisatie, geestelijke groei, onderlinge verbondenheid en dienstverlening aan de naaste. Het Leger des Heils werd in 1865 opgericht door de Engelse methodistenpredikant William Booth. Het Engeland van zijn dagen kenmerkte zich door industrialisatie en kapitalisme. Grote groepen arbeiders leefden in armoede en zochten hun toevlucht in de alcohol. Booth richtte zich als rondreizend evangelist met name op deze onderklasse. Behalve dat hij het Evangelie predikte, bood hij ook praktische hulp. ‘Een lege maag heeft geen oren’, was een van zijn lijfspreuken.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties