De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 19 januari

Bijschriftwoensdag, 15 december 2004

Beleidsplan (II)
Jesaja wil niet zeggen dat God zich onbetuigd heeft gelaten. Nee, hij wil aangeven dat God een beleidsplan heeft dat steeds ongedacht en verrassend is.
Jesaja 45:15-25
Een God die zich verborgen houdt? De Bijbel wil ons toch juist zeggen dat God zich heeft geopenbaard! Hij heeft zich toch laten kennen in zijn omgang met de Israëlieten als een bevrijdende God! Hij is toch tot ons gekomen in Jezus Christus!
Jesaja wil niet zeggen dat God zich onbetuigd heeft gelaten, nee, hij wil aangeven dat God een beleidsplan heeft dat steeds ongedacht en verrassend is.
Om een paar voorbeelden te noemen. God doet aan Abraham prachtige beloften. Hij zal tot een groot volk worden, talrijk als de sterren aan de hemel. En dat volk zal een eigen land bewonen, een heerlijk land. Kom er eens op! Als Abraham in het land van belofte verblijft, kan hij niet een graspol z’n eigendom noemen. En wat dat grote volk betreft, Abraham heeft wanhopig lang moeten wachten op een enkele nakomeling. Gods handelwijze is wel heel verborgen en raadselachtig. Je zou bijna denken: Hij laat het er lelijk bij zitten!
Als dan eindelijk Jakob en de zijnen een kleine volksstam vormen van zeventig mensen is er hongersnood in dat heerlijke land van belofte en wordt uitgeweken naar Egypte, waar het volkje in slavernij wordt gebracht. En als na eeuwen het volk eindelijk bevrijd wordt door God, gaat het niet regelrecht naar het beloofde land, vergeet het maar, het wordt een omweg van veertig jaar door de woestijn. Maar eenmaal in Kanaän, dan gaat het gebeuren. God zal Israël maken tot een zegen voor de hele aarde. De Messias zal komen, de Vredevorst. Waar het allemaal op uitloopt? De verwoesting van Jeruzalem en van de tempel, de deportatie naar Babel...
En als iedereen denkt dat Israël voorgoed van de kaart is geveegd, blijkt de Getrouwe toch weer in het verborgene te werken aan de bevrijding. Hij maakt Kores, de koning van Meden en Perzen, tot zijn knecht. Kores laat de ballingen terugkeren naar hun land. Vandaar dat Jesaja verwonderd uitroept: ‘Voorwaar, Gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, een Verlosser!’
De Messias komt, de Vredevorst. Maar zo geheel anders dan verwacht. Als lijdende knecht, als man van smarten. ‘Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend’ (Joh. 1:10).
God werkt aan onze verlossing. Op verborgen wijze. Gewikkeld in doeken. Hij laat het niet afweten. Hij is de Getrouwe. De vraag is: laten wij het afweten?
Jaap Zijlstra
Uit: ‘Toekomst’, Kok Kampen

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties