De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Economiewoensdag, 25 augustus 2004

Onenigheid over kosten
Uitstel van de wet Ďtoezicht tussenpersonení

Den Haag Ė Tussenpersonen die in verzekering en andere financiŽle producten handelen, komen voorlopig nog niet onder toezicht. Invoering van de wet die dat moet regelen, de Wet FinanciŽle Dienstverlening (Wfd), is een paar maanden uitgesteld, omdat er verschil van mening is over de administratieve kosten die de wet met zich meebrengt.

De Wfd zou oorspronkelijk in januari volgend jaar worden ingevoerd. Gisteren informeerde minister van FinanciŽn Gerrit Zalm de Tweede Kamer over het uitstel.
De wet is niet alleen bedoeld voor de grote banken en verzekeraars, maar ook voor de vele, kleine financiŽle adviesbureaus, in de volksmond tussenpersonen genoemd.
De discussies die nu spelen, gaan over de vraag hoe hoog de kosten voor de betrokken banken, verzekeraars en tussenpersonen zullen zijn. Deze kosten worden veroorzaakt doordat de partijen die onder toezicht staan, aan allerlei administratieve eisen moeten voldoen.
Het ministerie van FinanciŽn schat deze administratieve kosten op minder dan 100 miljoen euro. De banken en verzekeraars komen tot een bedrag dat vier keer zo hoog is. De partijen gaan de komende maand eerst bekijken waar de verschillen zitten in de berekeningen en hoe ze dichter bij elkaar kunnen komen. De regering streeft bij nieuwe wetgeving naar verlaging van de administratieve lasten. Daarom hecht het ministerie sterk aan het helder krijgen van de kosten die uitvoering van deze wet met zich meebrengt.
De wet heeft vergaande gevolgen voor de vele, en vaak kleine bedrijven in de financiŽle dienstverlening. Het gaat daarbij om verkopers van onder meer lijfrentes, pensioenen, verzekeringen en beleggingsproducten. Zij moeten in de toekomst informatie verstrekken aan de consument over hun bedrijf en hun producten, zodat de consument zelf een gedegen keuze kan maken.
De nieuwe wet is onder meer ingegeven door de vele affaires rond financiŽle producten van de laatste jaren. Het meest beruchte voorbeeld zijn de aandelenleaseproducten. Kern van deze producten is dat er met geleend geld belegd wordt. Dat kan leiden tot grote winsten, maar ook tot grote verliezen. Toen de beurs een aantal jaren geleden inzakte, verloren veel consumenten grote sommen met geld. Er lopen nog steeds veel rechtszaken tegen de belangrijkste aanbieder van deze producten, Dexia Nederland.
Al jaren lang werkt de overheid aan regelgeving die de rechtspositie van de consument moet verbeteren. Zo is de regelgeving rond de financiŽle bijsluiter flink aangescherpt. Daarin moeten aanbieders van financiŽle producten duidelijkheid scheppen over rendement en risicoís van de producten.
De discussies rond de nieuwe wet gaan niet zozeer over de Wfd zelf, maar meer over de uitvoering ervan, het zogenoemde Besluit FinanciŽle Regelgeving.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties