De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Regiodinsdag, 22 juni 2004

‘Zuiderzeelijn gaat ten koste van welvaart’
Leeuwarden - Aanleg van de Zuiderzeelijn gaat ten koste van de Nederlandse welvaart. De maatschappelijke baten wegen namelijk niet op tegen de maatschappelijke kosten. De economische argumenten voor de aanleg gelden daarom niet.
Dat schrijven drie planbureaus in hun beoordeling van de Nota Ruimte van het kabinet. In hun zogenaamde ex ante toets bundelen het Centraal Planbureau (CPB), het Ruimtelijke Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hun kennis.
De planbureaus zetten in de inleiding op hun toets uiteen door welke ‘sturingsfilosofie’ de overheid zich zou moeten laten leiden bij het ordenen van de ruimte. Het gaat dan om een afweging van vier belangen: sociale rechtvaardigheid, economie, duurzaamheid en beleving van de ruimte.
De plannen voor aanleg van de Zuiderzeelijn worden altijd uitsluitend financieel-economische beargumenteerd. De planbureaus wijzen erop dat vergroting van de welvaart in een breed verband moet worden gezien. ,,Voorstellen waarbij de maatschappelijke baten niet opwegen tegen de matschappelijke kosten, leiden immers tot welvaartsverlies. Dit geldt bijvoorbeeld voor het voorstel om een Zuiderzeelijn aan te leggen.’’
Het is niet de eerste keer dat het CPB de argumenten voor aanleg van de Zuiderzeelijn aanvalt. Vorige week doken berekeningen van het planbureau op, waaruit bleek dat de veronderstelde banenwinst die de Zuiderzeelijn moet opleveren, peperduur is. Eén ‘zuiderzeelijnbaan’ kost de samenleving net zoveel als drie eeuwen bijstand.
Het planbureau wijst in z’n toets ook op het internationale verband. Europa kent belangrijke infrastructurele werken een bijzonderde status toe: deze worden tot de zogenaamde Trans-Europese Netwerken (TEN) gerekend. ,,Een TEN-aanduiding heeft vooral een symbolische waarde; ze bevordert dat politiek draagvlak ontstaat en nationale middelen beschikbaar komen. Zo is het draagvlak voor de Zuiderzeelijn zeker verzwakt toen het project in november 2003 door de Europese Commissie niet werd opgenomen in het meest recente EU-programma van TEN-T-projecten’’, aldus de planbureaus.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties