De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Sportdinsdag, 1 juni 2004

Favorieten struikelen vroegtijdig
Berlikum staat weer op kaart na bondszege
Franeker – Met vijf overwinningen op acht deelnames was Berlikum sinds 1997 heer en meester op de Jong Nederland.
Die triomfen deden het dorp hunkeren naar een nieuwe zege op de bond, waar Berlikum sinds 1971 niet meer won. Maandag loste ‘kopman’ Auke van der Graaf die belofte in. Met Marten Feenstra en Bauke van der Graaf won hij de 106de editie.
EDWARD JORNA
De zege leidde tot dolle taferelen op en rond het veld, temeer slechts weinigen Berlikum op hun lijstje van favorieten had staan. In de aanloop naar de bondswedstrijd hadden de Berlikumers immers amper kunnen overtuigen. Bij de seizoensouverture in Weidum - toen Pieter Otte Kingma nog was opgesteld ten faveure van Bauke van der Graaf - was Huizum in de eerste omloop te sterk geweest en op Hemelvaartsdag was het de Berlikumers in Tzummarum al niet veel beter afgegaan. Tijdens de traditionele generale van de Bondspartij verloor het in de tweede omloop van Franeker. Achteraf gezien had Berlikum op die partijen overigens slechts ‘ongelukkig’ geloot, want met het zilver (Huizum) en het brons (Franeker) onderstreepten deze afdelingen gisteren hun klasse.
In tegenstelling tot de Bangmapartij (Weidum) en de generale in Tzummarum was het lot Berlikum nu wel gunstig gezind geweest. Marssum, Ferwert en Grou mochten op de weg naar de prijzen geen probleem zijn en zo geschiedde het ook. Tegen Grou (Leo Faber, Gerrit C. Bijlsma en Durk van der Meer) incasseerde Berlikum pas z’n eerste tegeneerst van de dag, maar daarmee moesten de Grouster zich ook tevreden stellen; 5-1 en 6-0.
In de vierde omloop had Berlikum zich, waarschijnlijk in het onderbewustzijn, ook ingesteld op een gemakkelijk potje, want Reduzum – met Ane Jan Anema, Ale Jan Anema en Peter Tolsma - mocht toch geen obstakel vormen. Maar de Redústers hadden daar zo hun eigen gedachten over en fris van de lever boden ze Berlikum knap tegenspel en met steun van het publiek vocht de underdog zich terug van een vier om twee achterstand. Dat was voor Feenstra het sein om Auke van der Graaf – die steeds minder vat kreeg op de ballen van Anema jr. en Tolsma - in het achterperk af te lossen, waarna Van der Graaf op zijn beurt neefje Bauke uit het voorperk verstootte.
Aleer de grote wisseltruc vruchten kon afwerpen had Reduzum ook een vijfde eerst op zijn conto geschreven, maar toen ging Berlikum ook echt los. Feenstra en Van der Graaf timmerden de ene na de andere bal over de boven, waardoor Reduzum bij 5-5 en 6-2 de ‘dood’ in de ogen zag staan. Door twee missers aan de opslag van Feenstra kwam echter toch nog ‘alles aan de hang’, waarna Feenstra alsnog zijn hoofd koel hield en Anema junior in het achterperk tot een kwaadslag dwong.
De les die Reduzum de latere winnaars had meegegeven was niet aan dovemansoren gericht. In de partij om de premie of niets stond Berlikum weer op scherp, waardoor Dronrijp, met het trio hoofdklassers Simon Minnemsma, Jan Willem van Beem en Wiebe Visser, nooit een poot aan de grond kreeg: 5-3 en 6-2.
Die partij zullen weinigen op het Sjűkelân in hun geheugen hebben opgeslagen, want ten tijde dat Berlikum zich verzekerde van een finaleplaats ontspon zich aan de andere zijde van het veld een fascinerend gevecht tussen Minnertsga en Franeker. Minnertsga, titelverdediger, was de dag begonnen met de gebroeders Chris en Jacob Wassenaar met aan hun zijde Cornelis Terpstra, maar de laatste - zaterdag nog de grote man op de Jong Nederland – haakte na twee omlopen met een pijnlijke hakblessure af. In allerijl werd Klaas Anne Terpstra opgeroepen, waarmee het winnende partuur van vorig jaar in ere werd hersteld.
Het succes van vorig seizoen kon echter niet worden geprolongeerd, want met Michel van der Veen in een glansrol trok Franeker (met verder Cees Malda en Tjitte Bonnema) de partij op een volle telegraaf naar zich toe toen Jacob Wassenaar in het voorperk de opslagen bal van Van der Veen niet kon verwerken. Franeker was daarmee op slag de favoriet voor de titel, want zij waren het geweest die in de derde omloop het favoriete Beetgum (winnaar in Tzummarum) van de lijst hadden afgevoerd. Ook dat gebeurde op 5-5 en 6-6, toen André Kuipers kwaad uitsloeg.
De inspanningen bleken echter iets te veel gevraagd voor de organiserende vereniging Jan Bogtstra. In de halve finale was OG Huizum met Rutmer van der Meer, Erik Seerden en Daniël Iseger veel te sterk. Cruciaal slagje was de bovenslag van Seerden op 3-2 en 6-6, waarna het Franeker niet meer gelukte om van de opslag af te komen. Door de hedendaagse kracht van het perk is dat doorgaans geen goed teken en dat was het ook nu niet. Op 5-2 en 6-2 pakte Huizum de winst.

‘Kening op sokken’

Een finale dus tussen Huizum en Berlikum en zoals zo vaak lag het verschil tussen winnen en verliezen aan de opslag. In dit geval was Feenstra de grote winnaar, Van der Meer de grote verliezer. Na een achterstand van drie schone eersten nam Seerden, die de gehele dag nog niet had opgeslagen, de bal over van Van der Meer, waarna de Huizumers aan een indrukwekkende inhaalslag begonnen. Die kreeg voor het eerst gestalte toen de voormalige ‘kening op sokken’ Erik Seerden op 4-1 en 6-6 zijn sportschoenen uitdeed en Feenstra van de schrik voor mikte.
Met een drietal zitballen leidde Seerden zijn partuur vervolgens bijna langszij Berlikum. Bijna, want op 4-3 en 6-6 miste de PC-koning van 1990 tot twee keer tot een unieke mogelijkheid daartoe. Eerst sloeg hij de mooie bal van Feenstra niet boven – en dat is in het huidige kaatsen inmiddels al wel een stelregel – en vervolgens gleed hij bij de opslag uit, waardoor de bal voor de eerste keer in de partij van zijn hand naast het perk vloog. 5 om drie dus in plaats van 4 om 4 en einde oefening voor Huizum. Het einde kwam definitief toen Iseger op 5-4 en 6-6 de bal van Feenstra in de vlucht tegen de benen van Seerden sloeg.
Prijswinnaars: 1. Berlikum (Marten Feenstra, Bauke van der Graaf en Auke van der Graaf), 2. Huizum (Rutmer van der Meer, Erik Seerden en Daniël Iseger), 3. Franeker (Cees Malda, Michel van der Veen en Tjitte Bonnema), 4. Witmarsum (Jacob Zaagemans, Herman Sprik en Folkert van der Wei); 4. Dronrijp (Simon Minnesma, Jan W. van Beem en Wijbe Visser); 6. Hallum (Johan Meirink, Jan W. van der Galiën en Rynk Papma), 6. Makkum (Yde Klaas Dijkstra, Gerard van Malsen en Aloysius Freitag), 6. Reduzum (Ane Jan Anema, Alle Jan Anema en Peter Tolsma), 6. Goutum (Jan Meindertsma, Dirk Jan van der Woud en Jan Sj. Tolsma), 6. Minnertsga (Cornelis Terpstra, na tweede omloop Klaas Anne Terpstra, Jacob Wassenaar en Chris Wassenaar)

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties