De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 22 februari

Geloof & Kerkdinsdag, 1 juni 2004

Pinksterfeest geslaagd tot en met het natte einde
‘Levend water’ in Wijnjewoude
Wijnjewoude - De regen heeft de mensen niet belet om op Pinkstermaandag massaal naar de bossen van Wijnjewoude te rijden voor de ‘open-luchtdienst’. In een bomvolle tent luisterden de mensen naar ds Jaap Zijlstra en de uit de omgeving afkomstige brassband De Bazuin en gospelkoren Sola Gratia en The Lighting Stars.
JAAP VAN DER BOON
Tot zondagavond is het ideaal weer voor de activiteiten van de Stichting Pinksterfeesten Wijnjewoude en omstreken. Er doen zaterdag meer fietsers mee dan normaal en de voor het eerst georganiseerde wandeltochten lokken in totaal 100 tot 120 mensen. Ook de ‘massale zangavond’ trekt een groot publiek, net als de zondagavond gehouden praise-zangavond met Sjem uit Dokkum en De Euphonion Singers uit Wilsum. ,,It wurdt alle jierren wer drokker’’, merkt voorzitter Geert Rozema van de Pinksterwerkgroep op.
Zondagavond zou hij rustig in slaap kunnen vallen, maar de regen tikt dan al tegen de ramen en de weervoorspellingen voor de openluchtdienst - in de praktijk een dienst in en rondom de tent - zijn niet goed. ,,Ik ha min sliept’’, bekent Rozema. De volgende ochtend valt het hemelwater inderdaad met bakken uit de lucht. Maar ondanks de regen en de snel modderig geworden boslaan naar de tent staan de auto’s in files op de klinkerweg tussen Bakkeveen en Wijnjewoude.
Hoewel de dienst om 10.00 uur zou beginnen, staat er een kwartier later nog steeds een rij voor de ingang van de tent. Rozema wist zich de regendruppels - of het klamme zweet - van het voorhoofd als hij samen met de andere vrijwilligers een zitplaats voor de laatste bezoekers zoekt. Intussen heeft het reeds zittende volk weinig inlevingsvermogen nodig om twee liederen over ‘levend water’ (Lied 186a en 413 uit de Evangelische Liedbundel ) te zingen. Als iedereen een plekje heeft gevonden, zijn er volgens de organisatie zo’n tweeduizend mensen.

Kapper

Ds Jaap Zijlstra vertelt tijdens de dienst dat hij voor het blok is gezet. Tijdens de Paasvakantie was hij in zijn woonplaats Amsterdam in een kapsalon. De kapper vroeg drie andere klanten, studenten, of zij wisten wat Pasen inhield. Het drietal schudde het hoofd. Ze hadden wel de film The Passion of the Christ over het lijden van Jezus gezien. ,,Dan treffen jullie het, want hier is een dominee, die jullie zo kan uitleggen wat Pasen is’’, zei de kapper gretig. Zijlstra nam de uitdaging aan en vertelde over Pasen, de Hemelvaart van Jezus en het pinksterfeest.
De studenten hoorden de predikant beleefd aan. ,,Eerlijk gezegd hebben jullie een slechte ruil gedaan’’, reageerden ze. ,,Jezus zijn jullie kwijt geraakt en de Heilige Geest is er voor in de plaats gekomen. Jezus was een mens, die je een hand kunt geven. Je kunt een film van hem maken, maar niet van de Heilige Geest. Die is vaag en onzichtbaar.’’
De Amsterdamse theoloog vertelde de studenten over de ‘verheerlijking’ en het ‘koningsschap’ van Jezus naast God de Vader in de hemel en over de plaats die Jezus klaar maakt voor zijn volgelingen. ,,Zouden we hem die plek uit pure dankbaarheid niet gunnen?’’ Bovendien heeft Jezus de Heilige Geest beloofd, de Vertrooster.
,,Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn’’, citeerde Zijlstra uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Veel mensen aarzelen als je ze vraagt of ze een kind van God zijn, heeft de Amsterdamse predikant gemerkt. ,,Maar die Geest geeft ons, hoewel wij niet zulke geweldige mensen zijn, die blijde zekerheid. Je mag daar om vragen. Zou Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet heeft gespaard maar voor ons allen gegeven heeft, ons ook niet alles schenken?’’

Dankbaar

Hoe de studenten op zijn verhaal reageerden, vertelde ds Zijlstra niet. Maar in de tent had de voormalige voorganger van Wijnjewoude een dankbaar gehoor. ,,Dizze dûmny is geweldich’’, reageert Bauke van der Veen uit Drachten. Hij heeft samen met zijn vrouw een plekje op een camping in Bakkeveen gezocht voor dit weekend. ,,Oars kaam ik hjir altyd mei kloften minsken op ’e fyts. It is alle kearen moai om it hjir mei te meitsjen. It massale docht je wat. Dan ha je it gefoel dat it Pinkster is.’’ Ook Henny Pander uit Wijnjewoude heeft de regen getrotseerd. ,,Dit kinne je net misse. It hat wat, dat je it hjir mei-inoar belibje. Ik fûn dizze liturgy moai: ik wol der ek in preek by ha.’’
Terwijl de auto’s zonder problemen weer richting de verharde weg oprijden, is de lucht opgeklaard. Voorzitter Rozema is opgelucht: ,,Ik sei krekt tsjin myn kollega’s: ‘Wat in hearlik gefoel dat it sa goed ôfrûn is.’’ Volgens hem zijn er nauwelijks minder mensen dan vorig jaar geweest. Hij wijst nog op de rijen tafels, waar circa driehonderd mensen aanschuiven voor de broodmaaltijd.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties