De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 februari

Geloof & Kerkdinsdag, 1 juni 2004

Drukbezocht pinksterfeest in Veenklooster
De Geest zet mensen in beweging

Veenklooster - Een pinksterfeest waar was te zien hoe God mensen in beweging zet en hoe Hij bewogen is met mensen. Zo kan het pinksterfeest in Veenklooster worden samengevat. Een feest van christenen samen ver-bonden door de Geest.

LODEWIJK BORN
Drie gebeurtenissen op het pinksterfeest van Veenklooster: een vrouw uit Rotterdam vertelt dat ze om vijf uur is opgestaan om de ‘Dienst te velde’ in de bossen mee te kunnen maken, een dertienjarige jongen speelt piano in de kindertent en achter een stand voor de catering staan drie generaties uit één familie te bedienen: beppe, mem en dochter.
Het toonde maandag hoe mensen in beweging komen als het gaat om het meevieren en mee-organiseren van het oudste en grootste pinksterfeest van Fryslân. Weer of geen weer, men komt. Met stoeltjes en eigen paraplus als het nodig is. Twee uur lang zaten maandagochtend dik tweeduizend mensen in de regen bij de openluchtdienst. ‘Geest van hier-boven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht!’, klonk het terwijl de regendruppels neerdaalden. ,,We zeggen U dank dat de Geest is uitgestort. Als een milde regen, op de droge grond. Nu kan het gaan groeien. De tarwe voor het Brood des Levens dat we allen zo nodig hebben’’, opende ds H.C. Marchand uit Groningen de openluchtdienst.
‘Wat ons beweegt’ was gekozen als thema voor het hele pinksterweekeinde. Op de eerste pinksterdag waarover de Bijbel ons vertelt, kwam alles in beweging en het is iets dat nooit is opgehouden, zo stelde ds Marchand.
Wat is eigenlijk het geheim van die pinksterbeweging, vroeg de voorganger zich af. ,,In Amsterdam zie je als je op de Dam zit ook een beweging: een groep krioelende mensen. Daarachter zit de beweging van de consumptie. Mensen komen in ons land ook in beweging voor sportevenementen, iets waar ze heel enthousiast voor zijn.’’ De enige oorzaak van de beweging van Pinksteren is de Geest. ,,Die zet mensen in vuur en vlam, raakt mensen tot in het diepst van hun bestaan, zet het schip der kerk in beweging. God doet dat omdat Hij bewógen is met ons mensen. Dat is de diepste gedachte achter Pinksteren: zijn liefde.’’

Bonifatius

De Geest ‘begeestert’ nu mensen maar ook 1250 jaar geleden al, zo blikte de voorganger vooruit naar komende zaterdag, 5 juni. Op die datum is het de sterfdag van Bonifatius. Marchand eerde de missionaris als iemand die zo vol van Geest was dat hij er zelfs zijn leven uiteindelijk mee moest bekopen. ,,Bonifatius wilde dat het christendom in deze streek vaste voet aan de grond kreeg. Dat lukte ook, maar anders dan hij gedacht had.’’
God wil dat alle mensen behouden blijven. De gedrevenheid die daar uit voortvloeide kostte Bonifatius het leven, maar ,,heeft ons het leven gegeven’’, zag Marchand de vruchten van de kerstening uit de achtste eeuw.

Zegen

Ds Riemer de Pee van Dokkum typeerde de Geest als een ,,bevrijdende beweging’’. Het lijkt soms of de Geest niet gehoord wordt in de drukte van het bestaan, door de overwoekering met negatieve nieuwsberichten van het Journaal en de dagelijkse stress. ,,Dan hebben we echter gerekend búiten het krachtenveld van de Geest. God vindt dat wij op Pinksteren terecht hoge verwachtingen mogen hebben. Hij zegent ons met Zichzelf. Ons beweegt een machtig Heiland die gisteren en heden dezelfde is. En blijft.’’
Het is die duidelijke prediking die mensen op Pinkstermaandag naar Veenklooster trekt, plus de ontspannen sfeer. Gecollecteerd werd er bijvoorbeeld in een maatbeker met een patatzak. De dienst is traditioneel. Geen opsmuk maar gewoon twee schriftlezingen, gezangen uit het Liedboek voor de Kerken met begeleiding van brassband Advendo uit Burum, brassband Wilhelmina uit Kollum, Piet Reitsma op cornet en Bauke Hoekstra op het orgel.
Zaterdagavond was het programma al begonnen met een zangavond in de tent: dik 1500 bezoekers. Voor zondagmiddag hadden de vier kerken van Kollumerzwaag een interkerkelijke kerkdienst voorbereid, voor de campinggasten was er ’s avonds een programma. Auke Dam uit Kollum komt al zijn hele leven bij het pinksterfeest in Veenklooster. Van de meer dan dertig keer, miste hij maar twee edities. ,,It lűkt, it hat wat.’’ Hij kan er weken mee vooruit als hij is geweest, zo verwoordt hij. Zijn buurman Jimke Faber vertelt dat voor hem de ongedwongen sfeer en ,,dat er niks wordt opgelegd’’ echt bij Veenklooster hoort. ,,Het voelt als één grote familie. We zouden de kerken moeten afbreken en opnieuw beginnen. Hier is iedereen gelijk.’’

Lytse Taeke

In de kindertent kwamen ’s ochtends 120 tieners samen voor muziek, zingen en een bijbelverhaal. De familie van Veenklooster ging traditiegetrouw samen eten in de grote tent. Met dit keer als gastheer cabaretier Taeke van der Meer in plaats van een dominee. Met zijn bekende humor met een serieuze ondertoon vermaakte hij de mensen. Van der Meer is ,,the Lord’’ dankbaar voor zijn gave om mensen te kunnen vermaken. En hij toonde zijn andere kant: ,,Handen in gebed gevouwen doen nooit een ander pijn’’, bad hij bewogen.
’s Middags was er een uitgebreid keuzeprogramma. Bezoekers, die letterlijk uit heel Nederland kwamen, konden bijvoorbeeld naar het stiltecentrum, de informatiemarkt bezoeken, werk van kunstenaars zien, liturgisch bloemschikken, Taizézingen of ds Jaap Zijlstra vanuit een partytent horen voorlezen uit eigen werk. ‘Veenklooster’ werd afgesloten met een concert van Irma Dam en Michiel Fokkelman die samen met de praiseband Dimension Seven optraden.
In totaal kwamen er 7500 bezoekers over het gehele weekeinde. Meer dan honderd vrijwilligers zetten zich belangeloos voor het pinksterfeest in.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties