De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiodonderdag, 15 april 2004

Wethouder slaat alarm
Economie van Leeuwarden stagneert

Leeuwarden – Het gaat niet goed met de economische ontwikkeling van Leeuwarden. De stad kampt met een oplopende werkloosheid onder jongeren en heeft geen nieuwe bedrijventerreinen beschikbaar.

Daarnaast is de stad niet goed bereikbaar, werken het bedrijfsleven en de kennisinstellingen onvoldoende samen en verloopt de ontwikkeling van de binnenstad traag.
Dat blijkt uit een statistische inventarisatie van de gemeente, die gisteravond tijdens een vergadering van de commissie bestuur en middelen werd gepresenteerd door wethouder Van Mourik.
De wethouder ziet wel enkele lichtpuntjes, zoals de ruime arbeidsmarkt, de sterke dienstverlenende sector, de ict-infrastructuur en het goede woonklimaat.
De werkloosheid in Leeuwarden daalde sinds 1995 van 25 naar 17 procent nu. Dit resultaat is grotendeels toe te schrijven aan een sterk toegenomen werkgelegenheid: sinds 1995 werden tienduizend nieuwe banen gecreëerd. ,,Maar die ontwikkeling is nu voorbij’’, stelde Van Mourik. ,,En dat is onontkoombaar, bijvoorbeeld door het vertrek van bedrijven naar het buitenland of meer centraal gelegen plaatsen in Friesland.’’
Leeuwarden ondervindt stevige concurrentie van gemeenten als Heerenveen en Smallingerland. Van Mourik benadrukte in dat verband het belang van de zogenoemde ‘kritische massa’, het totaal aan bedrijvigheid en voorzieningen in een gemeente. Volgens de wethouder vertrekken bedrijven minder snel uit een gemeente als de ‘kritische massa’ goed is.
In het ‘totaalgewicht’ speelt ook de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen een belangrijke rol, maar dat wil in Leeuwarden niet vlotten. Van Mourik: ,,Ik wil graag kavels uitgeven op een nieuw terrein aan de westkant van de stad, maar dat dreigt nu weer vertraging op te lopen door de aanleg van de Haak om Leeuwarden, de toekomstige weg tussen Marssum en Werpsterhoek.’’
De wethouder toonde zich ook verontrust over de werkgelegenheid in de detailhandel in de binnenstad. ,,Die blijft gelijk en dat is dus een keiharde achteruitgang.’’ Ook de horeca in de binnenstad doet het niet goed. ,,Tot 2002 was er sprake van een spectaculaire groei, maar sinds 2002 is de werkgelegenheid weer hard gedaald, vermoedelijk onder invloed van de invoering van de euro.’’
Ontwikkelingen in de economie worden volgens Van Mourik voor een belangrijk deel veroorzaakt door autonome processen waar de gemeente nauwelijks invloed op heeft. ,,Maar het kán wel. Zo zal de nieuwe kenniscampus de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs bevorderen waardoor meer innovatie tot stand kan komen. Daarnaast kan meer aandacht voor cultuur en vrije tijd de detailhandel versterken en kan de bouw van duurdere woningen het gemiddelde inkomen in Leeuwarden verhogen.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties