De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiodonderdag, 15 april 2004

‘Kunstenaars moeten meepraten over nota’
Leeuwarden – Een cultureel debat of een hoorzitting waaraan kunstenaars deelnemen zal waarschijnlijk vooraf gaan aan de vaststelling van de cultuurnota. Voor die voorstellen van de PvdA en GrienLinks leken de meeste leden van de commissie boarger en mienskip te voelen.
Een besluit werd echter niet genomen omdat de startnotitie gisteravond lang niet voldoende uitgewerkt werd bevonden en eerst weer terug werd gestuurd naar de vergadering van fractievoorzitters, wat minimaal anderhalve maand vertraging inhoudt. Duidelijk werd wel dat de |PvdA bij monde van H. Ludwig vreest dat volgens de huidige notitie het Frysk Festival ,,sluipende weg de doodsteek wordt toegebracht”. Volgens haar mag dat |niet gebeuren met de ‘kraamkamer’ van grootse Friese evenementen als Orpheo Aqua en Simmer2000.
R. Ferwerda van ChristenUnie/SGP zette vraagtekens bij de wens voor een theateropleiding, die volgens noordelijke overheden mist in het Noorden. Ferwerda ziet die het liefst in Groningen verrijzen. Volgens Ludwig is er echter wel degelijk behoefte aan zo’n opleiding in Fryslân. ,,Wy ha ferlet fan Frysktalige akteurs foar bygelyks Baas boppe baas.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties