De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Geloof & Kerkvrijdag, 6 februari 2004

Singelkerk en hervormd gebouw worden afgestoten
SoW Koudum kiest voor Martinikerk
GERHARD BAKKER
Koudum – De hervormd-gereformeerde federatie van Koudum heeft besloten dat de Martinikerk zal worden opgeknapt en dat de (gereformeerde) Singelkerk en het voormalige hervormde gebouw aan de Tjalke van der Walstraat kunnen worden afgestoten. Op een gemeenteavond is daar eind vorig jaar in volle harmonie toe besloten, zegt voorzitter K. Jongsma van het college van beheer. Er komt een nieuw ontmoetingscentrum in de buurt van de kerk.
De federatieakte werd op 1 januari 2002 ondertekend. Sindsdien zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in gesprek om via een stappenplan te komen tot besluitvorming over de toekomstige situatie. Er zijn verschillende gemeenteavonden over belegd, vertelt Jongsma. Op de avond in december kozen de aanwezigen vrijwel unaniem voor het verder kerken in de Martinikerk. Deze kerk, die dateert van 1857, heeft een veel ouder interieur, dat dateert uit 1648, ,,nog van twee kerken terug”, aldus Jongsma.

‘Kreake’ op slot

De federatie wil de kerk opknappen. Daarvoor is een commissie in het leven geroepen, die een en ander moet voorbereiden. Een van de aspecten die daarbij aan de orde komt, betreft de ‘kreake’. Die is alleen bereikbaar via een steil trappetje. Voor de brandweer is dat niet veilig genoeg. Om een verbruiksvergunning te kunnen krijgen, moest besloten worden om de ‘kreake’ te sluiten, zo meldde ds J.P. Oosterhoff in Ons kerkblad , het weekblad van de hervormde gemeenten en Samen-op-Weggemeenten in de ring Workum.
Op de galerij is ruimte voor enkele tientallen mensen. Natuurlijk waren er enkele ‘vaste gebruikers’; ,,voor hen is het wel spijtig dat de ‘kreake’ gesloten moest worden”, erkent Jongsma. ,,Maar je kunt niet zomaar sleutelen aan het interieur om de opgang veiliger te maken. Het is en blijft een monument.”

Centrumplan

Voor het nieuwe ontmoetingscentrum dat de federatie wil bouwen, zijn de kerken in gesprek met de plannenmakers voor het zogeheten ‘Centrumplan’. Dat plan behelst onder meer de aanleg van een nieuw plein ten oosten van de Martinikerk, de herontwikkeling van de locatie De Pauw (hoek Binckesstraat en Van de Walstraat) en de bouw van een appartementencomplex er tegenover. ,,Meedoen aan het Centrumplan is één van de opties”, legt Jongsma uit. ,,Maar als dat niet lukt, kunnen we de Singelkerk en het hervormde gebouw op termijn natuurlijk ook gewoon zelf verkopen.”
Als de onderhandelingen voorspoedig gaan, zou er deze zomer een besluit kunnen vallen over het Centrumplan. In het gunstigste geval zou het ontmoetingscentrum van de kerk dan in de zomer van 2006 klaar kunnen zijn.
De federatie kerkt voorlopig in beide gebouwen. Pas als de Martinikerk is opgeknapt en er een bestemming is gevonden voor de Singelkerk aan de Verlengde Hoofdstraat, wordt de Martinikerk het enige gebouw.
De Hervormde Gemeente in Koudum telt volgens het jaarboek 481 belijdende en 123 doopleden. De Gereformeerde Kerk telt 292 belijdende leden en 213 doopleden.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties