De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 22 februari

Dossiervrijdag, 23 januari 2004

Met klokkenspel ging wens in vervulling

Het was de hartewens van burgemeester Van Tuinen van Dokkum, een carillon in zijn stad. Op zaterdag 2 juli 1955, een warme zomerdag, ging zijn wens in vervulling. In de koepel van het stadhuis hing een ,,allercharmantst’’ klokkenspel.
De inwijding van het carillon werd bijgewoond door honderden Dokkumers. Het Friesch Dagblad was erbij en berichtte er uitgebreid over, zowel in woord als beeld.
Het carillon was een cadeautje van de inwoners van de stad. Burgers, zakenlieden, industriëlen en oud-Dokkumers hadden er geld voor op tafel gelegd, een teken van ,,burgerzin en eendracht’’.
De inwijding van het klokkenspel was een happening, ,,één grote symphonie van vrolijkheid’’. Luchtig geklede gymnasten van Excelsior en Adundo trokken in optocht door de stad, geflankeerd door de plaatselijke muziekcorpsen. Voor het bespelen van het carillon waren twee gast-beiaardiers uitgenodigd: Leen ’t Hart uit Delft, directeur van de Nederlandse beiaardierschool, en de Belg Gaston v.d. Bergh van Rossum, de stadsbeiaardier van Mechelen. De heren waren allebei dolenthousiast, aldus het krantenverslag.
Zo was de Belgische beiaardier bijzonder te spreken over zijn speelplek. ,,De heer Gaston v.d. Bergh van Rossum stond in vervoering in de glazen cabine van de stadhuiskoepel, waaruit de tonen van de klokken nog naklonken, na het door hem gegeven concert. Hij raakte niet uitgekeken op die oude stad beneden zich, een onvergetelijk panorama.’’ En het klokkenspel zelf? ,,Geen enkel verkeerde klank. Een carillon naar mijn hart’’, aldus de Belg.
Leen ’t Hart prees op zijn beurt het zuivere, heldere geluid van het carillon. ,,Op een stille zomeravond moet het een ongekend genot zijn, dit fijne, zuivere klokkenspel te bespelen en te beluisteren’’, mijmerde hij.

Geroezemoes

De Dokkumers genoten in ieder geval van zijn spel. ,,Toen sloegen de handen van Leen ’t Hart op de klavierstokken en speelde het Dokkumer carillon het Wilhelmus en het Friese Volkslied. Het geroezemoes verstomde en de Dokkumers keken omhoog en luisterden.’’
Er waren ook diverse sprekers, op deze voor Dokkum heugelijke dag. Natuurlijk burgemeester Van Tuinen, maar ook de heer Van Bergen uit Heiligerlee, de leverancier van het uit 37 klokken bestaande carillon.
Namens de Nederlandse Klokkenspelvereniging voerde de heer Van der Elst het woord en namens het geschenk-comité voorzitter J. van der Woude. De laatste sprak de hoop uit dat er een Vereniging van vrienden van het Dokkumer klokkenspel zal komen om te voorkomen ,,dat het carillon weer zal worden versmolten, zoals vroeger, omdat het volgens de stadsbestuurders van toen niet tot nut en genoegen strekte’’.
Honderden Dokkumers genieten van de inwijding van het carillon op zaterdag 2 juli 1955. Foto: Sjoerd Andringa

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties