De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Bijschriftvrijdag, 23 januari 2004

Een gespannen vraag
Mensen komen bij Johannes de Doper. Reizigers, die het aandurfden door een woest en verlaten gebied te reizen en extra hemden en extra voedsel hadden meegenomen.
En de scharen vroegen hem, zeggende: ‘Wat moeten wij dan doen?‘
Lucas 3: 10
Mensen komen bij Johannes de Doper. Reizigers, die het aandurfden door een woest en verlaten gebied te reizen en extra hemden en extra voedsel hadden meegenomen. Tollenaars, die de Romeinse belastingen gepacht hadden en méér belasting vroegen dan ze aan de Romeinen moesten afdragen. Soldaten, die ook wel zorgden dat ze aan hun natje en droogje kwamen.
Deze door het keiharde leven geharde mensen zagen in Johannes een profeet. Johannes sprak over bekering, omkeer, en dat was een woord dat zij verstonden. Vanouds was dát immers de oproep van de profeten geweest.
Johannes zei hun niet wat zij moesten geloven, maar wat zij moesten dóen. En daarin was hij echt joods. Johannes gaat zijn preken heel concreet maken.
De verwachting is hooggespannen. Wat gaat Johannes zegen? Maar dan komt dat nuchtere, bijna teleurstellende antwoord: ‘Geef wat kleren weg, eis niet te veel, plunder niet.’ Is dát nu alles?
Begin er maar eens mee, zegt Johannes, mensen zonder voldoende kleding of voedsel te helpen. En jullie tollenaars, begin er maar eens mee om allen dát van de mensen te vragen wat de wet jullie toestaat. Zorg er eerst maar eens voor eerlijke tollenaars te zijn. En jullie soldaten: houdt er eerst maar eens mee op onder de dekmantel van jullie soldaat-zijn burgers te plunderen. Blijf maar bij het werk, dat je nu doet, maar zorg er dan wél voor, dat je daarbij aan menselijke voorwaarden voldoet. Johannes vraagt hun niet van beroep te veranderen, maar in hun beroep hun menselijke verantwoordelijkheid te aanvaarden. Wees maar gewoon mens!
Heer, laat ik mezelf zijn,
en eenvoudig mijn dagelijks werk doen,
heel gewoon, eerlijk en menselijk;
dan zullen anderen het meest aan mij hebben.
Thijs Weerstra
Uit: ‘Lichtinval’, Kok Kampen

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties