De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 februari

Geloof & Kerkvrijdag, 23 januari 2004

Initiatief VU-Podium in samenwerking met pabo van CHN
Musical over kerkmuziek voor kinderen
Leeuwarden – Kinderen met een muziekevenement in aanraking brengen met de geschiedenis van de kerkmuziek. Dat is de doelstelling van een bijzonder project van het VU-Podium in samenwerking met de pabo van de Christelijke Hogeschool Nederland. ,,Een historische musical in een modern jasje”, typeert initiatiefnemer Wiep Koehoorn het evenement, dat in Fryslân drie keer wordt uitgevoerd.

GERHARD BAKKER
Koehoorn is senior beleidsmedewerker aan het onderwijs expertise centrum van de CHN. Hij is tevens voorzitter van het Friese regiocomité van de Vereniging VU/Windesheim, de organisator achter het bekende ‘VU-Podium’.
Bij het VU-Podium begint Koehoorn zijn verhaal. ,,De VU-Vereniging was aan het vergrijzen, maar heeft vorig jaar elfhonderd nieuwe leden kunnen inschrijven. Daaronder zijn veel studenten en ouders met kinderen. Voor hen moet de vereniging iets nieuws ontwikkelen, in aanvulling op alle lezingen die via het VU-Podium door het land trekken. Zo ben ik op het idee gekomen voor een muziekevenement voor kinderen over de geschiedenis van de kerkmuziek.”
Koehoorn besprak zijn idee met Harm Witteveen, muziekdocent van de opleiding leraar basisonderwijs aan de CHN. Samen benaderden ze kerklied-deskundige dr Bernard Smilde uit Leeuwarden, en dr Gert Landman uit De Bilt, die coördinator is van het documentatiecentrum voor de liturgievernieuwing aan de VU in Amsterdam. ,,Zij deden de research, en hebben uitgezocht wat het beste is om aan de kinderen te laten zien en horen.”

Omgekeerde kruistocht

Het verhaal over de geschiedenis van de kerkmuziek wordt verteld in de vorm van een ‘omgekeerde kruistocht’. ,,De kruistochten van de middeleeuwen waren in de richting van Jeruzalem. Wij volgen de omgekeerde lijn: we beginnen in Jeruzalem met de psalmen van David en maken dan een tocht door Europa en door de geschiedenis heen, via de kloosters en de Reformatie naar onze tijd. Het vertelt hoe de kerkmuziek - oorspronkelijk ‘gewijde muziek’ natuurlijk - in Nederland is terechtgekomen.”
Onderweg passeren bijvoorbeeld het Gregoriaans, het ‘jűnsbea’ (avondgebed) van de Friese dichter Gysbert Japix, de bundel van Johannes de Heer die veel gebruikt is bij de evangelisatie, de Opwekkingsliederen die populair zijn onder kinderen, om uiteindelijk uit te komen bij de nieuwste christelijke kindermuziek. Voorbeelden daarvan zijn Eén zwaluw maakt zomer van Hindrik van der Meer, De visser ging uit vissen van Hans Bouma, De tien woorden rap van Kind op zondag , en als ‘útsetter’ het lied Nu wij uiteengaan van Sytze de Vries (uit de bundel Zingend geloven ).
Nadat het script was uitgewerkt, zijn er drie groepen pabo-studenten mee aan de slag gegaan, in Leeuwarden, Groningen en Emmen (alledrie locaties van de CHN). De studenten hebben er zes weken aan gewerkt, onder begeleiding van hun muziekdocenten Harm Witteveen, Bert Groenhof en Aletta Kwant. Het resultaat daarvan is dinsdag in Leeuwarden gepresenteerd en donderdag in Groningen; volgende week wordt het door de studenten nog aan elkaar getoond in Emmen.
De volgende fase van het project, dat draait onder de werktitel ‘Kerkmuziek voor het kind’, is dat de meest enthousiaste studenten ermee aan de slag gaan op de scholen waar ze in februari stage gaan lopen. Welke scholen dat zijn, is nog niet bekend. Er worden zes scholen in Fryslân gezocht, en drie tot zes in Drenthe. ,,In Groningen had de groep studenten van de christelijke pabo onvoldoende affiniteit met de kerkmuziek om er enthousiast verder mee te gaan. In Emmen en Leeuwarden wel”, legt Koehoorn uit. ,,Overigens wil een andere pabo-muziekdocent in Groningen er volgend jaar opnieuw mee aan de slag, bij de volgende lichting studenten. Samen met de godsdienstleraar, die er dan ook nog meer theologische verdieping aan wil geven.”
In Fryslân en Drenthe is het de bedoeling dat de pabo-studenten op hun stageplaatsen de leraren en de leerlingen van de deelnemende basisscholen enthousiast gaan maken om het project uit te voeren. Dat kan heel goed als alternatief voor de traditionele musical, waarmee het schooljaar op veel scholen wordt afgesloten. ,,De leerlingen moeten er zelf mee aan de slag, want het uiteindelijke evenement waar we naar toe werken, is er een van kinderen voor kinderen”, benadrukt Koehoorn.
,,We moeten de scholen nog vinden die mee willen doen, maar de data waarop het evenement wordt uitgevoerd zijn al wel bekend. Dat is op zondagmiddag 21 maart in De Oase in Drachten en op 28 maart in de Pelikaankerk in Leeuwarden. Op 18 april is er dan nog een opvoering door de Drentse leerlingen in de Grote Kerk in Emmen. Een jury gaat de drie voorstellingen beoordelen.
De beste groepen mogen meedoen aan de slotmanifestatie. Die is op 6 juni in Dokkum in de openluchtkapel van de Bonifatiuskapel in Dokkum, mede in het kader van het Bonifatiusjaar.”

Voor het hele gezin

De show is nadrukkelijk bedoeld voor het hele gezin, en duurt van twee tot vijf uur met een half uur pauze. Het wordt een echt spektakel, zo verwacht Koehoorn, ,,met een verhalenverteller, een kinderkoor, solozang, studenten die meedoen, veel samenzang, allerlei instrumenten, en multimediale middelen als beamers, licht en geluid, en filmbeelden. Als tijdens de samenzang pake en beppe uit volle borst de liederen van Johannes de Heer meezingen, zie ik het zo voor me dat zij even later verrast zullen toehoren als de kinderen hún populaire kerkliederen zingen. In en na die confrontatie kan iets heel moois gebeuren.”
Doel van het project is om de kinderen de waarde te laten beleven van kerkmuziek. ,,Velen denken dat het saai is, maar dat is echt niet zo. De scholen en de leerlingen worden ook uitgedaagd, om er hun eigen vorm aan te geven.”
Koehoorn geeft een voorbeeld uit de voorstelling in Groningen. ,,Daar brachten de studenten kloostermuziek ten gehore. Eerst zoals het in die tijd gezongen werd, en later evolueerde dat in meer een eigentijds lied, ondersteund met handgeklap en in canon. Meer disco-achtig, maar wel met respect voor de muziek. Daarbij stonden ze achter een wit doek, zodat er een schimmenspel te zien was. Werkelijk schitterend, en voor mij als bedenker geheel onverwacht. Ik hoop dat er zo heel veel creativiteit los komt bij de pabo-studenten en de leerlingen van de basisscholen die gaan meedoen. En zo’n project kan natuurlijk heel samenbindend werken in een dorpsgemeenschap, als ook de ouders gaan meehelpen.”

Grote belangstelling

,,In de entreeprijzen houden we er rekening mee dat er hele gezinnen komen, natuurlijk liefst inclusief alle pakes en beppes”, zegt Koehoorn. De kosten van het project worden gedragen door de pabo’s en het VU-Podium samen, waarbij het VU-Podium de eindverantwoordelijkheid draagt. ,,En we hopen natuurlijk dat de ouders van de leerlingen enthousiast worden en gaan meehelpen met het maken van decors en kleding.”
Inmiddels hebben lerarenopleidingen elders in het land al belangstelling getoond voor het project. Koehoorn wil het echter eerst in het Noorden een keer uitgevoerd hebben, voor hij het – in verbeterde versie – ter beschikking wil stellen aan scholen elders. ,,Er bestaat grote belangstelling voor. Dat is het voordeel ook van het regionale model van het VU-Podium. Andere regio’s kunnen dit later zo van ons overnemen.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties