De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 februari

Regiovrijdag, 23 januari 2004

‘Ander denkklimaat kan minima helpen’
Leeuwarden – Het denkklimaat in ons land moet veranderen. Mensen die armoede lijden en afhankelijk zijn van anderen, moeten weer worden gezien als volwaardige burgers. De weerzin tegen de verharding van het sociale klimaat in Nederland moet terugkomen.
Dit stelde Raf Janssen, directeur van Sjakuus, vanmorgen in Leeuwarden, waar vakbonden, gehandicapten, leden van belangenorganisaties van uitkeringsgerechtigden, kerkenraden, politici, werkgeversorganisaties en beleidsambtenaren deelnamen aan het debat ‘Hoe sociaal is Fryslân’. Sjakkuus is een samenwerkingsverband, dat geldt als een landelijke knooppunt in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
Janssen ging in op de verharding van het sociale klimaat in Nederland. Hij wees er op dat de armoede weer stijgt. Liep het aantal arme huishoudens in de periode 1994-2003 terug van 1 miljoen naar 636.000, nu loopt dit aantal weer snel op. Volgens Jansen groeit een op de acht kinderen op in een situatie van armoede. De stijging is volgens hem direct toe te schrijven aan het beleid van het kabinet met zijn forse ingrepen in de sociale zekerheid.
De directeur van Sjakuus stelde dat de ingrepen deel uit maken van een ‘politiek van het heilzame lijden’. De bezuinigingsmaatregels worden door politici, bestuurders, uitvoerders en burgers gezien als prikkels om mensen te stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, wat niet anders betekent dan betaald werk zoeken.
,,Drang en dwang zijn woorden die veel bestuurders liefdevol in de mond nemen. Mensen stevig aanpakken en straffend dwingen tot het aanvaarden van werk wordt gepresenteerd als het toppunt van modern sociaal gevoel”, aldus Janssen.
Volgens Janssen worden mensen, die niet mogen of kunnen werken en door middel van betaalde arbeid niet in hun bestaan kunnen voorzien, neergezet als onvolwaardige burgers. ,,Zolang die benadering kritiekloos wordt onderschreven, is een verdere verharding van het sociale klimaat in Nederland onafwendbaar.”
Het zou volgens Janssen al helpen als de mensen die deze ‘activeringspolitiek’ uitvoeren, iets minder overtuigd waren van hun gelijk. ,,Dan zouden ze wat minder ferme taal aanslaan en die ontferming zou veel leed, brokken en respectloosheid kunnen voorkomen. Er zou ruimte ontstaan voor mee-voelen. Er zou ruimte ontstaan om mensen mee te laten doen zoals ze zijn, ook al zijn ze geen winnaar en zullen ze dat ook nooit worden, ook al zijn ze afhankelijk van anderen en zullen ze dat altijd blijven”, aldus Janssen.
Volgens Janssen ontstaat er weer oprechte belangstelling voor het wel en wee van anderen wanneer sociale waarden meer ruimte en gewicht krijgen. ,,Pas dan nemen we als samenleving afstand van het onbarmhartig individualisme, waarop het huidige beleid van bezuinigingen stoelt.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties