De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Geloof & Kerkdinsdag, 5 augustus 2003

Regionalisering: nieuwe trend in kerkelijk Nederland
Leeuwarden - Steeds meer kerken krijgen een regiofunctie: mensen uit de wijde omgeving komen er zondags om het Woord te horen.
Die tendens is te herleiden op twee ontwikkelingen in kerkelijk Nederland: steeds meer mensen kiezen voor een bepaald type kerk (en zijn bereid daar kilometers voor te maken) en diezelfde kerken zijn wegens een dalend ledental steeds meer gedwongen samen te werken. Daardoor móeten sommige mensen wel reizen om in de kerk te komen.
Dat schrijft Anja Bruijkers in het nieuwste nummer van het tijdschrift Toer , een blad dat bedoeld is om het gemeenteleven te stimuleren. Het hele tijdschrift staat in het teken van ‘regionalisering’, de term waarmee de tweevoudige ontwikkeling aangeduid kan worden.
Zoals ouders kiezen voor een bepaald type school voor hun kinderen, zo kiezen gelovigen steeds vaker voor een bepaald type kerk. Postmoderne mensen kiezen een ‘identiteitskerk’, schrijft Bruijkers. ,,Mensen hebben nu eenmaal behoefte om zich aan te sluiten bij anderen met dezelfde ideeën en idealen, en zoeken bevestiging hierin. Dat biedt hen veiligheid en vertrouwen.’’
Tegelijkertijd is er de ‘gedwongen’ ontwikkeling van regionalisering: kerken kunnen het in hun eentje niet meer bolwerken en zoeken samenwerking in de regio. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt die ontwikkeling van bovenaf ‘georganiseerd’, en ook in protestantse kring is samenwerking onontkoombaar geworden, signaleert Bruijkers. Oorzaken: te weinig ‘werkers in de wijngaard’ en financiële tekorten.
De dubbele ontwikkeling hoeft geen bedreiging te betekenen voor plaatselijke kerken, vindt de RDC-medewerkster. Integendeel: ,,Juist als je krachten en talenten bundelt, blijkt dat er meer talenten komen.’’ De predikant heeft als ‘motor in het geheel’ een belangrijke rol. ,,Geen enkele predikant is overal goed in. Ook zij moeten hun krachten bundelen.’’
Een van de voorbeelden die in het tijdschrift aan de orde komen, is Noord-Oost Groningen. Vanwege de personele en financiële problemen van enkele Samen-op-Wegkerken in die streek, werd vorig jaar het rapport Er is veel te doen boven(in) Groningen gemaakt. Daaruit bleek dat veel gemeenteleden en predikanten een somber beeld van de eigen gemeente hadden.
De vier hervormde predikanten die het rapport schreven, pleiten voor regionale samenwerking en regionale specialisatie. Een ‘opbouwmodel op basis van kleine groepen verspreid over diverse dorpen’ zou de Noordoost-Groningen nieuwe kerkelijke vitaliteit kunnen geven, menen zij.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties