De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiovrijdag, 9 mei 2003

Redding nabij voor vijf molens
HINNE BOKMA
Leeuwarden - Stichting De Fryske Mole hoopt nog dit jaar te beginnen met de restauratie van vijf molens. Voor het opknappen van de molens is 165.000 euro nodig.
Alleen de provincie Fryslân, die 15 procent van de restauratiekosten voor haar rekening zou moeten nemen, moet formeel nog ‘ja’ zeggen. Voorzitter L. Zwierstra van De Fryske Mole is hoopvol over het bij subsidieverzoek dat bij Gedeputeerde Staten ligt. ,,Wy ferwachtsje gjin grutte problemen’’, zegt hij.
Het gaat om de Grote Molen in Marrum, de Tjongermolen bij Mildam, de Bullemolen bij Lekkum, de Miedenmolen in Holwerd en de molen Heechhiel bij Goëngahuizen. De molens zijn onderdeel van een omvangrijker restauratieprogramma dat de Fryske Mole wil uitvoeren.
Naast de rijkssubsidie en de provinciale bijdrage moet de Fryske Mole zelf ongeveer 25.000 euro op tafel leggen. Daarvoor werd onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds aangeschreven en een beroep gedaan op de Sponsor Bingo Loterij.
De Miedenmolen, die staat aan de Miedweg bij Holwerd, is gebouwd in 1855 en vertegenwoordigt een belangrijke landschappelijke waarde. De molen werd eerder gerestaureerd in 1966, 1978 en 1994. De Miedenmolen werd vroeger gebruikt voor de bemaling van de Holwerd- en Blijaër Polder.
De Grote Molen aan de Ljouwerterdyk onder Marrum had eveneens de functie van poldermolen. De molen dateert uit 1845. Eigenaar De Fryske Mole noemt de landschappelijke waarde van De Grote Molen groot. Eerdere restauraties vonden plaats in 1957/58, 1965, 1968 en 1978/79.
De Bullemolen staat sinds 1825 bij Lekkum en heeft volgens De Fryske Mole ook een grote landschappelijke waarde. Eerder stond de poldermolen in Louwsmeer onder Tytsjerk. Mogelijk heeft de Bullemolen zijn naam te danken aan een van de vroegste eigenaren, die beul van Leeuwarden was. De molen is gerestaureerd in 1968. In 1995 zijn door molenmaker Th. Jellema uit Birdaard een nieuwe schroef, roede, en lange spruit en krooshek aangebracht.
Van de molen Heechhiem bij Goëngahuizen is het bouwjaar onbekend, maar het moet in de achttiende eeuw zijn. In de atlas van Eekhoff wordt op de kaart van Smallingerland in 1848 op dezelfde plaats een molen aangegeven. Heechhiem werd gerestaureerd in 1954, 1970, 1977 en 1995.
De Tjongermolen nabij de Schoterlandseweg onder Mildam werd gebouwd in 1869. In 1918 werd de molen door een storm verwoest. Hij werd later weer opgebouwd. In 1950 kwam de molen buiten gebruik. In de jaren tachtig werd de Tjongermolen volledig gerestaureerd. De kosten bedroegen toen 220.000 gulden (100.000 euro).
Morgen is een groot aantal molens in Fryslân en Groningen opengesteld in het kader van de nationale molendag.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties