De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiovrijdag, 24 januari 2003

‘Gemeente Terschelling is onduidelijk’

Terschelling - De gemeente Terschelling is te onduidelijk geweest in haar informatie naar de burgers over de plannen voor het nieuwe gemeentehuis. Bovendien hebben burgers het gevoel dat ze te weinig bij de plannen zijn betrokken. De meerderheid is tegen de bouw van een gemeentehuis omdat er onnodig veel geld mee gemoeid is.

Dat blijkt uit de enquête die in november is gehouden onder de inwoners van Terschelling. De enquête werd gehouden in opdracht van de gemeente, omdat die vond dat er opvallend veel reacties (2000) op de nieuwbouwplannen kwamen en wilde weten waarom er zoveel tegenstanders waren.
Onderzoeksbureau VanderTuuk uit Beetsterzwaag benaderde achthonderd eilandbewoners telefonisch met een vragenlijst. Van alle ondervraagden zei 56 procent tegen nieuwbouw te zijn, 31 procent is voor. De belangrijkste reden voor de tegenstanders (38 procent) is de sloop van het huidige gemeentehuis aan de Burgemeester Van Heusdenweg. Een kwart vindt het nieuwe gemeentehuis te duur en bijna eenvijfde vindt nieuwbouw sowieso onnodig. Overigens vindt 96 procent dat Terschelling een zelfstandige gemeente moet blijven met een volwaardige dienstverlening.
De nieuwbouwplannen houden de gemoederen al jaren bezig op Terschelling. Het college van B en W wilde aanvankelijk het huidige gemeentehuis slopen en nieuw bouwen. Onder druk van onder meer Stichting Ons Schellingerland (SOS) werden de sloopplannen ingetrokken. De gemeente wil het pand nu verkopen en garandeert de instandhouding. Tegenstanders vinden dat het college meerdere plannen had moeten uitwerken, waaruit de burger had kunnen kiezen.

Betrokkenheid

Volgens de gemeente is de betrokkenheid van de eilandbewoners groot, maar zijn er maar weinig van hen op de hoogte van de exacte inhoud van de plannen. 98 procent van de ondervraagden zegt kennis te hebben genomen van de nieuwbouwplannen. 35 procent denkt dat het huidige gemeentehuis zal worden afgebroken. Dat is niet het geval. Meer dan de helft van de respondenten weet niet hoe hoog de bouwkosten bedragen en 12 procent geeft een hoger bedrag op dan de 4 miljoen euro die het nieuwe gemeentehuis gaat kosten.
Veel eilandbewoners vinden dat ze niet voldoende zijn betrokken bij de bouw van een nieuw gemeentehuis en dat ze niet voldoende inspraakmogelijkheden hebben gehad. Het gaat hier met name om 55-plussers. Ze hadden graag geïnformeerd willen worden via voorlichtingsbijeenkomsten, via de media of via een referendum.
Het college concludeert dat het informeren van de burgers onvoldoende is geweest. Met name ten aanzien van de toekomst van het huidige gemeentehuis en de kosten. Het college wil over ongeveer twee maanden meer bekend maken over de vervolgstappen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties