De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 30 juni

Regiodonderdag, 30 juni 2016

Kamer: geen nieuwe boringen op het wad

Den Haag - Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich gisteren uit tegen nieuwe boringen in het waddengebied. Gaswinning wordt daarmee echter niet onmogelijk.

Geloof & Kerkmaandag, 27 juni 2016

Dossier: Populisme en de kerk

Tsjerkepaad is even op verhaal komen

De dertiende editie van de grootste open kerken-route van ons land begon met zo’n 120 bezoekers in D’Alde Wite - de prachtige monumentale kerk van Dronryp. Die heet nu Salviuskerk, maar in de volksmond geldt nog altijd de geliefkoosde naam. Dat is misschien wel precies waar het om draait als het gaat om godshuizen. Het zijn gebouwen die verbonden zijn met een lange geschiedenis, een levensverhaal van mensen. De tegeltjeswijsheid 'van 't concert des levens, krijgt niemand een program’ zou bij menige kerkdeur als ingangsspreuk kunnen hangen. Kerken zijn plekken waar het leven in alle facetten naar voren komt - een compositie die je zelf vaak niet in de hand hebt.

Hoofdartikeldonderdag, 30 juni 2016

Het gedoe met Caparis duurt al te lang

Aanhoudend is de sociale werkvoorziening Caparis in Drachten in het nieuws. Er is grote onenigheid waarbij ongeveer alle geledingen zijn betrokken: acht Friese gemeenten hebben een verantwoordelijkheid die is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling, diezelfde gemeenten vervullen ook de rol van aandeelhouders; er is de ondernemingsraad, het managementteam, de directie en de raad van commissarissen. Alle zijn de afgelopen weken in het nieuws geweest, bijvoorbeeld naar aanleiding van een rechtszitting - de conflicten gaan zo ver dat de rechter er aan te pas moet komen. Natuurlijk zijn er slachtoffers gevallen in de slepende affaire: mensen die zijn ontslagen en mensen die ziek zijn door het gedoe.

Achtergrondvrijdag, 3 juni 2016

Werelderfgoed Waddenzee en duurzaam toerisme

Samenwerking tussen de verschillende stakeholders; gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bescherming en het behoud van het werelderfgoed Waddenzee; de nadelige gevolgen tot een minimum beperken; bijdragen aan bewustzijn, begrip en steun voor de bescherming van het gebied.

Economiedonderdag, 30 juni 2016

Oudere mkb´er in het Noorden ook innovatief

Groningen - In het noordelijk bedrijfsleven is veel innovatiekracht te vinden bij zogenoemde microbejaarden. Het beeld van deze groep kleine bedrijven, die al langer dan tien jaar bestaat, is dat ze doormodderen tot het eind en voor weinig banen zorgen. Een deel van de groep zorgt juist voor werkgelegenheid en groei.

Sportwoensdag, 29 juni 2016

Ten Rouwelaar en het geheim van een penaltykiller

Door Daan Rieken

Cultuurdinsdag, 28 juni 2016

Dag Mannen! wint wedstrijd noordelijk filmfestival

Leeuwarden - Froukje van Wengerden en Julia Schellekens hebben de Nieuwe Competitie van het Noordelijk Film Festival gewonnen met hun projectplan Dag, Mannen!

ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties