De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.

vrijdag 20 oktober

Regiovrijdag, 20 oktober 2017

Amateurarcheoloog trekt eropuit met eeuwenoude voorwerpen

Speuren naar het verleden. Robbert Velt uit Wergea doet onderzoek en gaat met een metaaldetector en schep het veld in. Op zoek naar eeuwenoude voorwerpen, die de Friese historie in beeld brengen. Hij wil laten zien dat de geschiedenis niet saai hoeft te zijn.

Geloof & Kerkvrijdag, 1 september 2017

Dossier: Populisme en de kerk

Zeldzame bijbel is weer te zien in Franeker

Franeker - Of het echt de enige goudbeslagen bijbel uit de achttiende eeuw is die in een Fries museum ligt, durft voorzitter Lourens Oldersma van de Ottema-Kingma Stichting (OKS) niet te zeggen. Maar bijzonder is de aankoop van een bijbel met dit zeldzame, luxueuse goudbeslag, gemaakt rond 1720 door de Leeuwarder edelsmid Jacobus Jongsma, in elk geval wel.

Hoofdartikelvrijdag, 20 oktober 2017

Fryslân morrelt aan wortels rechtstaat

De provincie en zes Noordoost-Friese gemeenten moeten zich opnieuw bij de rechter verantwoorden voor de aanbesteding van het WMO- en leerlingenvervoer. In juni bepaalde de rechtbank al dat de eerste aanbesteding moest worden ingetrokken, nu vinden twee taxibedrijven dat ook bij de nieuwe aanbesteding fouten zijn gemaakt.

Achtergronddinsdag, 3 oktober 2017

Waaien we weg of waaien we uit?

Starend vanaf de weg bij Ferwert naar de dijk is de horizon afgesneden. Een rechte lijn doet verbeelden dat de wereld daar ophoudt. Nergens in de wereld is de horizon zo dichtbij, het is een van die unieke ervaringen in het bijzondere dijkenlandschap van Noord-Nederland.

Economiewoensdag, 18 oktober 2017

Nieuw IJsselmeerpeil blijft controversieel

Lemmer - Het voorgenomen nieuwe waterpeilbeheer in het IJsselmeer en het Markermeer stuit nog steeds op verzet van landbouworganisatie LTO Noord en recreatieorganisaties. Dat bleek gisteravond op een informatieavond in Lemmer.

Sportwoensdag, 12 juli 2017

Sherida Spitse is een pionier zonder roem

Het is ergens aan het begin van het nieuwe millennium, op een zondagmiddag laat in het voorjaar. Op een trapveldje in Jutrijp voetbalt een grote groep jongens. Het spel ‘kampioentje’ is populair onder de jonge voetballertjes in het dorp, allemaal lid van de plaatselijke voetbalvereniging HJSC. De opzet van het spel is simpel, de uitdaging des te moeilijk. Er staat één iemand op het doel, de rest staat in het veld. Het is ieder voor zich en wie een doelpunt weet te scoren, plaatst zich voor de volgende ronde. Een afvalsysteem die net zolang doorgaat, tot er twee jongens over zijn gebleven. Zij spelen een finale en wie het eerst drie treffers maakt, wint. Lang tijd om te vieren is er dan niet, want zodra de kampioensgoal is gevallen, stormt de rest het veld weer in. Want wachten totdat je mee mag voetballen is in de vroege puberjaren een regelrechte straf.

Cultuurmaandag, 9 oktober 2017

Sámen musiceren, wat is dat heerlijk

Sneek - Geconcentreerde gezichten in het Sneker kunstencentrum Atrium. De deelnemers aan de eerste editie van Hoera foar houtsjes spelen na jaren weer eens op hun muziekinstrument. ,,Wat heb ik dat gemist, samen musiceren!”

ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties