De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 28 augustus

Regiodonderdag, 28 augustus 2014

Herverdeling WMO-budget treft platteland

Leeuwarden - De herverdeling van het landelijk budget voor de Wet maatschappelijke ondersteuning pakt slecht uit voor de meeste Friese gemeenten op het vasteland. In Kollumerland, Franekeradeel en Heerenveen is er vanaf 1 januari 2016 maar liefst veertig tot negentig euro minder per inwoner te besteden. De betreffende gemeenten zijn behoorlijk geschrokken.

Geloof & Kerkzaterdag, 23 augustus 2014

Dossier: Populisme en de kerk

Kerk als instituut en kerk als beweging

Tim Keller is in christelijke kringen in de Verenigde Staten een bekende figuur. De predikant trekt in Manhattan volle kerkzalen en door zijn boeken, lezingen en andere optredens heeft hij bij velen groot gezag verworven. Ook in ons land heeft Keller bekendheid gekregen, voornamelijk door de vertalingen van zijn boeken. Het Nederlandse publik van Keller is divers van samenstelling, met waarschijnlijk enige oververtegenwoordiging uit de kleine christelijke kerken. Het is waarschijnlijk niet zozeer de theologie van Keller die de aandacht trekt - veel 'nieuws' op dit terrein lees je niet - maar wel de 'toepassing' van het geloof dat mensen verrast. In de verbanden tussen 'leer en leven' is Keller niet eens zo zeer theoloog, maar een heldere, nuchtere beschouwer van kerk en samenleving, van mensen en van organisaties en iemand die aanvoelt waar mensen mee zitten, waar hun behoeften liggen, hun angsten en hun verwachtingen. Keller kan dat alles een naam geven en, waar dat nodig is, verschijnselen ontmaskeren, door de schone schijn prikken. Daarbij heeft Keller vaardigheden, kennis en kunde als organisator, als psycholoog, als socioloog en als pastor, die zijn boodschap breed toepasbaar maken en toegankelijk.

Hoofdartikeldonderdag, 28 augustus 2014

Andere discussie over pensioenen gewenst

Nederland heeft ongeveer het beste pensioenstelsel in de wereld. Dat is tenminste de mening van politici en deskundigen. De beleving van gepensioneerden en werknemers is vaak een heel andere. De waarde van het pensioen is bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd voor velen een koude douche. Hoezo, het beste stelsel? Misschien op het niveau van het geheel van regels en inkomsten, maar niet op het niveau van veel individuele mensen.

Achtergrondzaterdag, 19 juli 2014

Provincies, werk samen aan windplan

In de Waddenzee horen geen windmolens thuis, daar is iedereen het over eens. De Waddenzee wordt internationaal erkend als werelderfgoed, een belangrijke pleisterplaats voor miljoenen trekvogels en talloze bijzondere plant- en diersoorten.

Economievrijdag, 22 augustus 2014

Een tekort aan zonnepanelen dreigt

Leeuwarden - Door de snel groeiende vraag naar zonnepanelen dreigt er wereldwijd een tekort aan panelen te ontstaan. Was er de afgelopen jaren sprake van een overproductie, nu overtreft de vraag bijna de productie, meldt persbureau Bloomberg.

Sportzaterdag, 23 augustus 2014

Lumu wil bij Heerenveen opnieuw in beeld komen

Heerenveen - Met het contracteren van de negentienjarige Jeroen Lumu heeft sc Heerenveen op z'n zachtst gezegd een avontuurlijk type binnen gehaald. De aanvaller maakte al het nodige mee als voetballer en stond te boek als een lastige jongen. Die tijd heeft hij volgens eigen zeggen achter zich gelaten, want hij wil na een afgebroken avontuur in Bulgarije als voetballer weer in beeld komen. Daarom koos hij ook bewust voor Frysl‚n om niet opnieuw in de verleiding te raken.

Cultuurdonderdag, 26 juni 2014

Zeven prijswinnaars Junior Rely

Bears - Roelof Kooistra uit KŻbaard krijgt dit jaar de Junior Rely-prijs in de categorie poŽzie met zijn gedicht Jo. Dat heeft het Rely Jorritsma FŻns gisteren bekendgemaakt. In de categorie proza heeft Berber Tiemersma uit Franeker de eerste prijs gewonnen met haar verhaal Sinne.

ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties